กศน.ยโสธร จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด

 

 

 

        สำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ วิทยากรยุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เรื่อง ปฐมพยาบาล ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรันดร์  สมสมาน  รองนายกยุวกาชาดจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีวิทยากรยุวกาชาดเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน

           ในหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ด้านปฐมพยาบาลนี้ มีเนื้อหาทั้งหมด 6  วิชา ประกอบด้วย

           วิชาที่  1  หลักการกาชาด ร่างกาย หลักการปฐมพยาบาล การประเมินสถานการณ์ การจัดท่านอนที่ปลอดภัย

           วิชาที่  2  บาดแผล แผลไหม้ การห้ามเลือด การใช้ผ้าพันแผลและการป้องกันภาวะช็อกจากการเสียเลือด

           วิชาที่  3  การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการสำลักในผู้ใหญ่

           วิชาที่  4  การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการสำลักในเด็กและทารก

           วิชาที่  5  การบาดเจ็บของกระดูกและข้อ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

           วิชาที่  6  การเป็นลม ช็อก ชัก สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย พิษจากสัตว์

        วิทยากรที่ผ่านการอบรม จะนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้แก่อาสายุวกาชาดในพื้นที่ โดยการเรียนการสอน อยู่ในการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

 

สวทช.SCBInet