พิธีปิดและมอบโลหิตในโครงการ บุคลากรสภากาชาดไทย น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดให้มีพิธีปิดโครงการ "บุคลากรสภากาชาดไทย น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา”  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสภากาชาดไทย 119 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2555   โดย   นายแผน วรรณเมธี    เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นประธานในพิธีและมอบโลหิต  จำนวนทั้งสิ้น 248 ยูนิต  ให้แก่  นท.พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์  รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555  ณ  บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย

 

      พร้อมกันนี้  นายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  มอบประกาศเกียรติคุณ   ให้แก่  สำนักงานที่มีบุคลากรบริจาคโลหิตมากที่สุด ตามระบบจำนวน   ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์       สำนักงานที่มีบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตมากที่สุด    ตามระบบสัดส่วน และ มีบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตครั้งแรกมากที่สุดได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย     มีการจับสลากมอบรางวัลพิเศษให้แก่ บุคลากรที่บริจาคโลหิตในโครงการฯ  บุคลากรผู้โชคดี ได้รับรางวัล DVD Mini-component ได้แก่ คุณภัททิรา  บุญทองใหม่    วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และรางวัลเครื่องดูดฝุ่น Astina 1,600 วัตต์ ได้แก่ คุณกรองกาญจน์   กาญจนีย์   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  นอกจากนี้  ได้จัดให้มีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต  สเต็มเซลล์   ดวงตา   อวัยวะ  และ การให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป  โดยบุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    

 

สวทช.SCBInet