บันทึกเทปอาศิรวาทเนื่องในวโรกาสมหามงคล 12 สิงหาคม

 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย บันทึกเทปอาศิรวาทถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

 

                                                              

                                                              อาศิรวาท 

                                           สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

                                                         12 สิงหาคม 2553

 

                                                                ทรงห่วงใย พสกไทย ทุกแหล่งหล้า

                                               องค์สภา นายิกา สง่าศรี

                                               สภากาชาดไทย เทิดไท้ องค์ราชินี

                                               ขอน้อมเกล้า สดุดี พระปรีชา

                                                                น้ำพระทัย ทรงห่วงใย ประชาราษฎร์

                                               ดุจพระแม่ ของชาติ คอยห่วงหา

                                               รักหวงแหน คุ้มภัยบุตร ในอุรา

                                               พระเมตตา โอบอุ้ม คุ้มครองไทย

                                                                บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปวงพสก

                                               ทรงป้องปก เพื่อชนสุข ทุกสมัย

                                               ขออัญเชิญ คุณพระศรี รัตนตรัย

                                               วอนเทพไท้ ดลพระองค์  ทรงพระเจริญ

                                                                   

                                                                                                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

                                                                        ข้าพระพุทธเจ้า  นายแผน   วรรณเมธี

                                                                                เลขาธิการสภากาชาดไทย

                                                                   และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

                                                                                                           (ร้อยกรองโดย วนิดา  รังผึ้ง)          

                       

               

สวทช.SCBInet