น้องๆ อาสาสมัคร ร่วมแสดงความเห็นการมีจิตอาสา กับกิจกรรม Find The volunteer Inside you ปลุกจิตอาสาในตัวคุณ

 

 

 

 

 

 

 

        วันที่ 2 ธันวาคม 2554 สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ร่วมจัดกิจกรรม Find The volunteer Inside you ปลุกจิตอาสาในตัวคุณ  เนื่องในวัน "อาสาสมัครสากล" ที่ใกล้จะมาถึง (วันที่ 5 ธันวาคม 2554) โดยมีอาสาสมัครที่ได้มาช่วยงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเเสดงความคิดเห็นถึงการมีจิตอาสาเเละร่วมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย กันเป็นจำนวนมาก

 

สวทช.SCBInet