ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) ครั่งที่16
ระหว่างวันที่ 17 -19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
จันทร์, 20 กุมภาพันธ์, 2017 - 13:31
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    ตามที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 6-...
จันทร์, 20 กุมภาพันธ์, 2017 - 12:54
โครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพีเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 (Ex-MSD19) ณ ห้องประชุม   2-3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล...
ศุกร์, 17 กุมภาพันธ์, 2017 - 16:34
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาร่วมประกวดสืื่อประชาสัมพันธ์ "แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2559 " ชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ใน โครงการ "แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2559"  ชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา  หัวข้อ "BRAND...
พุธ, 15 กุมภาพันธ์, 2017 - 09:32
อบรม Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ 11
ในวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียร ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อังคาร, 14 กุมภาพันธ์, 2017 - 09:31
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 Confirmed and Conflicting lssues in Rheumatology
ในวันที่ 17-19 มีนาคม ณ โรงแรมเรดิสัน บลู หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
อังคาร, 14 กุมภาพันธ์, 2017 - 09:29
สภากาชาดไทยปลูกสำนึกจิตอาสา รักษ์ป่า รักแผ่นดิน “ค่ายเยาวชนราชการุณย์ ครั้งที่ 16”
     สำนักงานกลางสภากาชาดไทย  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนราชการุณย์  ครั้งที่  16  "ปลูกสำนึกจิตอาสา รักษ์ป่า รักเเผ่นดิน"  ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ระหว่างวันที่  19 –23...
พฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์, 2017 - 11:32
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้
ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นตัวแทน มอบเงินจำนวน 250,000 บาท เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการฯ รับมอบ ณ ห้องรับรอง...
พุธ, 8 กุมภาพันธ์, 2017 - 15:44
สำนักกฎหมายสากล ร่วมใจช่วยเหลือน้ำท่วมใต้
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด มอบเงินจำนวน 150,500 บาท ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายแผน วรรณเมธี...
พุธ, 8 กุมภาพันธ์, 2017 - 15:43
สรุปยอดเงินบริจาคผ่านสภากาชาดไทย(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560)
สภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ชุดธารน้ำใจ 56,062 ชุด   มูลค่า 56,062,000 บาท เต็นท์บริจาค(ใหญ่...
พุธ, 8 กุมภาพันธ์, 2017 - 15:40

สวทช.SCBInet