ข่าวประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทย จัดประชุมสัญจรจัดหาผู้บริจาคโลหิต 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สภากาชาดไทย  จัดการประชุมสัญจรด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิตส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 เรื่อง “อยากมีสุขภาพดี ต้องบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน” (Good Health begins with donating blood every 3 month) 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน...
ศุกร์, 24 มีนาคม, 2017 - 17:31
สภากาชาดไทยร่วมอวยพรสื่อมวลชน
  วันนี้ (24 มีนาคม 2560) นายประชุม มาลีนนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รับมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี จากนางสาวอังคณา วงศ์จริต หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร...
ศุกร์, 24 มีนาคม, 2017 - 14:25
รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมมือ สามรพ.ชั้นนำ เปิดประชุมวิชาการเสริมทักษะแพทย์
คณะกรรมการสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ร่วมกับ  โรงพยาบาลรามาธิบดี   โรงพยาบาลศิริราช  และโรงพยาบาลขอนแก่น  จัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง Safe and Smart...
ศุกร์, 24 มีนาคม, 2017 - 13:32
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมจัดตั้งโครงการ“น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน”
สภากาชาดไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ช่วยนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร มีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย   วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  ดาว วอเทอร์ แอนด์...
พฤหัสบดี, 23 มีนาคม, 2017 - 10:44
โครงการ "สุขภาพดี...ชีวีดสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 15
อังคาร, 21 มีนาคม, 2017 - 10:48
โครงการฝึกอบรมหลักตูลต่างๆประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2560 จำนวน 26 หลักสูตร
- เมษายน จำนวน 9 หลักสูตร - พฤษภาคม จำนวน 17 หลักสูตร  
ศุกร์, 17 มีนาคม, 2017 - 14:41
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 จำนวน 22 หลักสูตร
ศุกร์, 17 มีนาคม, 2017 - 09:57
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 324
วันนี้ (14 มีนาคม พ.ศ. 2560) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกว่องวานิช ชั้น 8 ห้อง Surgical day care chemotherapy ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...
พฤหัสบดี, 16 มีนาคม, 2017 - 14:20
ผู้บริจาคโลหิต 2 ครั้งในปี 2560 ได้รับเข็มที่ระลึกเลข ๙ ไทย
ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”ผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯครบ 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31...
พฤหัสบดี, 16 มีนาคม, 2017 - 11:40
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   สภากาชาดไทย  จัดประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 25ประจำปี 2560  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช The 25th Annual Academic Meeting of National Blood...
พุธ, 15 มีนาคม, 2017 - 11:44

สวทช.SCBInet