ข่าว

สภากาชาดไทย จัดประชุมสัญจรจัดหาผู้บริจาคโลหิต 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สภากาชาดไทย  จัดการประชุมสัญจรด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิตส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 เรื่อง “อยากมีสุขภาพดี ต้องบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน” (Good Health begins with donating blood every 3 month) 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 24 มีนาคม, 2017 - 17:31
สภากาชาดไทยร่วมอวยพรสื่อมวลชน
  วันนี้ (24 มีนาคม 2560) นายประชุม มาลีนนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รับมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี จากนางสาวอังคณา วงศ์จริต หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 24 มีนาคม, 2017 - 14:25
รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมมือ สามรพ.ชั้นนำ เปิดประชุมวิชาการเสริมทักษะแพทย์
คณะกรรมการสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ร่วมกับ  โรงพยาบาลรามาธิบดี   โรงพยาบาลศิริราช  และโรงพยาบาลขอนแก่น  จัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง Safe and Smart...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 24 มีนาคม, 2017 - 13:32
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมจัดตั้งโครงการ“น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน”
สภากาชาดไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ช่วยนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร มีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย   วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  ดาว วอเทอร์ แอนด์...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 23 มีนาคม, 2017 - 10:44
โครงการ "สุขภาพดี...ชีวีดสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 21 มีนาคม, 2017 - 10:48
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดเบอร์โลหิต
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดเบอร์โลหิต  ขนาด 4.8X 2 cm./ดวง จำนวน 30,000,000 ดวง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ศุกร์, 17 มีนาคม, 2017 - 17:40
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า  จำนวน 5 เครื่อง 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ศุกร์, 17 มีนาคม, 2017 - 17:37
โครงการฝึกอบรมหลักตูลต่างๆประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2560 จำนวน 26 หลักสูตร
- เมษายน จำนวน 9 หลักสูตร - พฤษภาคม จำนวน 17 หลักสูตร  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 17 มีนาคม, 2017 - 14:41
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 จำนวน 22 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 17 มีนาคม, 2017 - 09:57
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 324
วันนี้ (14 มีนาคม พ.ศ. 2560) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกว่องวานิช ชั้น 8 ห้อง Surgical day care chemotherapy ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 16 มีนาคม, 2017 - 14:20

สวทช.SCBInet