ข่าว

การอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) ครั่งที่16
ระหว่างวันที่ 17 -19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ จันทร์, 20 กุมภาพันธ์, 2017 - 13:31
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    ตามที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 6-...
ข่าวประชาสัมพันธ์ จันทร์, 20 กุมภาพันธ์, 2017 - 12:54
โครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพีเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 (Ex-MSD19) ณ ห้องประชุม   2-3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 17 กุมภาพันธ์, 2017 - 16:34
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องอ่านบาร์โค้ด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พุธ, 15 กุมภาพันธ์, 2017 - 10:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ สติ๊กเกอร์พิมพ์ประวัติผู้บริจาคโลหิต
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พุธ, 15 กุมภาพันธ์, 2017 - 10:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมอุปกรร์เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก เครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พุธ, 15 กุมภาพันธ์, 2017 - 10:42
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาร่วมประกวดสืื่อประชาสัมพันธ์ "แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2559 " ชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ใน โครงการ "แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2559"  ชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา  หัวข้อ "BRAND...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พุธ, 15 กุมภาพันธ์, 2017 - 09:32
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อAlbumin 30% Bovine Serum จำนวน 55 ขวด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง อังคาร, 14 กุมภาพันธ์, 2017 - 15:18
อบรม Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ 11
ในวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียร ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 14 กุมภาพันธ์, 2017 - 09:31
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 Confirmed and Conflicting lssues in Rheumatology
ในวันที่ 17-19 มีนาคม ณ โรงแรมเรดิสัน บลู หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 14 กุมภาพันธ์, 2017 - 09:29

สวทช.SCBInet