บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

สรุปยอดเงินช่วยเหลือฯ เนปาล

เงินที่กาชาดได้รับบริจาคถึงวันที่  3 มิ.ย. 58:
257,398,209.21 บาท


เงินที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว:
150,735,000.00 บาท
(ข้อมูล: 26 เม.ย.58 - 11 พ.ค 58)

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeงานแถลงข่าว“ ผลงานนวัตกรรมสหสาขาวิชา : วิศวกรรมทางการแพทย์ ”
คณะแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมด้าน “...
วันที่ : 08/07/2015 - 10:36
สภากาชาดเวียดนามเยี่ยมชมกิจการยุวกาชาด
            เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นางสาวสุนิสา นิเวศน์รังสรรค์...
วันที่ : 07/07/2015 - 10:18
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันในการดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
          คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัย UCLA School of Medicine...
วันที่ : 07/07/2015 - 14:46
จัดอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด จ.เชียงใหม่
            กศน.อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด...
วันที่ : 07/07/2015 - 10:14
การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 42
สภากาชาดไทย ร่วมกับ กองทัพเรือ ขอเชิญชมการแสดง “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 42” บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี...
วันที่ : 07/07/2015 - 13:37
อาสายุวกาชาดรับโอวาทจากเลขาธิการสภากาชาดไทย ก่อนเดินทางร่วมกิจกรรม ณ ประเทศออสเตรีย
          เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด...
วันที่ : 07/07/2015 - 09:51
โรงเรียนราชินี ร่วมใจ ช่วยเนปาล
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558  หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์  นาครทรรพ  ผู้จัดการโรงเรียนราชินี พร้อมด้วย คณะครู และ...
วันที่ : 07/07/2015 - 11:00
โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (Child Care Training Program) เปิดรับสมัครแล้ว
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นอนาคตของชาติ...
วันที่ : 22/06/2015 - 14:50
รายการ เปิดบ้านกาชาด on Social Media เทป 30 ตอน " แนะนำสำนักงานในกาชาด " ตอนที่ 1
  รายการ เปิดบ้านกาชาด on Social Media เทป 30 ตอน " แนะนำสำนักงานในกาชาด ตอนที่ 1 "  ...
วันที่ : 06/07/2015 - 16:44
คณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย...
วันที่ : 06/07/2015 - 15:47

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักงานตรวจสอบ สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ 07/07/2015 - 14:20
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่ในการสอบราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic 03/07/2015 - 13:06
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจ้างเดินสาย Fiber Optic 30/06/2015 - 15:11
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 30/06/2015 - 15:01
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 29/06/2015 - 15:58
ประกาศสำนักงานบริหาร ขายทอดตลาดแท่นพิมพ์ออฟเซตและรถจักรยานยนต์ 26/06/2015 - 16:03
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 26/06/2015 - 15:32
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดโลหิตพร้อมเครื่องเขย่า จำนวน 1 ตู้ 18/06/2015 - 16:07
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง 18/06/2015 - 16:06
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตภายในอาคาร จำนวน 10 เตียง 18/06/2015 - 16:04

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรับสมัคร ต.ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา จำนวน 1 อัตรา 07/07/2015 - 12:00
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ3-5 ฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ 07/07/2015 - 09:10
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตรวจสอบ 07/07/2015 - 09:07
ประกาศผลการคัดเลือก หัวหน้าฝ่าย (เจ้าหน้าทีี่วิเทศสัมพันธ์ 7) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด 07/07/2015 - 09:03
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 07/07/2015 - 08:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 07/07/2015 - 08:54
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ 07/07/2015 - 08:52
ประกาศผลการคัดเลือก นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 06/07/2015 - 14:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 06/07/2015 - 11:25

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 112,315 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 150,392 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 489,323 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 121,238 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 108,409 28/05/2012 - 13:45
อุปกรณ์ล้างตา
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 39 07/07/2015 - 13:13
สอบถามคลีนิคที่รับประกันสังคม
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 50 07/07/2015 - 10:16
ขอรับบัตรใหม่เนื่องจากเปลี่ยนชื่อ
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 52 07/07/2015 - 09:26
ขอรับบัตรใหม่เนื่องจากเปลี่ยนชื่อ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 57 07/07/2015 - 09:22
โรงพยาบาลที่สามารถสะสมจำนวนครั้งที่บริจาคได้
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 47 07/07/2015 - 08:42
มีบริการรถพยาบาลไหม
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 56 07/07/2015 - 03:23
รบกวนแนะนำเพิ่มเติมจากผลตรวจที่แล็บแห่งหนึ่งย่านสะพานควายครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 86 06/07/2015 - 16:35
สอบถามความเสี่ยงเบื้องต้น
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 101 06/07/2015 - 15:20
จับบัตรคิวฝากครรภ์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 89 06/07/2015 - 14:23
นวดกระปู๋
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 107 06/07/2015 - 11:31
เครียดคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 110 06/07/2015 - 09:23
การฝังเข็ม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 112 05/07/2015 - 17:52
ฉีดยาสิว เสี่ยงไหม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 114 05/07/2015 - 15:36
ถามเรื่องปิดเคสครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 134 05/07/2015 - 12:07
ตอบหน่อยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 128 05/07/2015 - 11:24


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ตารางกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net