บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

สำนักงานยุวกาชาด ให้ความรู้อาสายุวกาชาดในโครงการ World Red Cross : World Vision รุ่นที่ 2
    วันที่ 27 กรกฎาคม 2559...
วันที่ : 27/07/2016 - 16:26
ใบสมัครผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี 2560
วันที่ : 25/07/2016 - 10:54
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา(ภาคต้น)ปีการศึกษา 2559
จัดอบรม ตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม - 27 พฤศจิกายน 2559
วันที่ : 27/07/2016 - 14:39
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน หมู่บ้านเด็กของสภากาชาดไทย
“หมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย” สถานที่เลี้ยงดูเด็กในรูปแบบครอบครัว...
วันที่ : 22/07/2016 - 16:22
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา
              ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ...
วันที่ : 26/07/2016 - 14:13
อาสายุวกาชาด ร่วมกิจกรรม Volunteers in Action เพื่อปลูกจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม
      อาสายุวกาชาด Inter RCY Volunteer เข้าร่วมกิจกรรม Volunteers in Action ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...
วันที่ : 22/07/2016 - 13:29
โครงการ ทำความดีร่วมฉลอง 123ปี สภากาชาดไทย
      เนื่องในโอกาสฉลอง 123 ปี สภากาชาดไทย  ขอเชิญชวนบุคลากร  ร่วมทำความดี...
วันที่ : 26/07/2016 - 13:02
โครงการฝึกอบรมยุวกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
       วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม...
วันที่ : 22/07/2016 - 13:20
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลง (TRC Singing Contest) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ผู้ที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 ประเภทลูกทุ่ง และประเภทสติง
วันที่ : 26/07/2016 - 10:06
รองกุลธิดากาชาด เลื่อนตำแหน่งเป็นกุลธิดากาชาด ประจำปี 2559
       เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นางสาวดวงดาว ขันติชัยขจร รองกุลธิดากาชาด ประจำปี...
วันที่ : 22/07/2016 - 13:02

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป จำนวน 5 รายการ 22/07/2016 - 15:27
สำนักงานตรวจสอบ ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถ 22/07/2016 - 10:54
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) 15/07/2016 - 15:59
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลเว็บไซต์ (DR-Site) 15/07/2016 - 15:56
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย 15/07/2016 - 13:50
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อ License การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย 15/07/2016 - 13:46
สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจะซื้อจะขายเครื่องเขียน จำนวน 19 รายการ 01/07/2016 - 09:13
สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 20 รายการ 01/07/2016 - 09:13
สำนักงานการคลัง ประกาศประกวดราคาจะซื้อจะขาย กระดาษถ่ายเอกสาร 24/06/2016 - 11:46
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อยาธาเหล็ก จำนวน 42,000,000 เม็ด 10/06/2016 - 14:21

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) 1 อัตรา 27/07/2016 - 15:17
ประกาศรายจชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ 27/07/2016 - 09:53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ภาค 8 จ.นครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตฯ 27/07/2016 - 09:49
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด 27/07/2016 - 09:47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ภาคที่ 3 จ.ชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตฯ 27/07/2016 - 09:43
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคที่ 3 จ.ชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตฯ 27/07/2016 - 09:41
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิการ 1-4 จ.ภูเก็ต ศูนย์บริการโลหิตฯ 27/07/2016 - 09:39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 งานประสานงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 27/07/2016 - 09:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พยาบาล3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งขาติ 27/07/2016 - 09:25

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net