บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2256-4064
สอบถามโทร 0-2256-4068

หรือแฟ็กซ์ที่หมายเลข 0-2256-4069
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 3293 และ 3299
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC
ICRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeกาชาดชวนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา“แบรนด์…พลังเพื่อเลือดใหม่ 2557 ”(BRAND’S Young Blood 2014)
วันที่ 22 สิงหาคม 2557  แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ ดร....
วันที่ : 22/08/2014 - 17:48
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด รร.ราชินีบน‏
           นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 21/08/2014 - 09:15
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาอุดมศึกษา ส่งผลงานประกวดโปสเตอร์โครงการ แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2557
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด  แถลงข่าวโครงการ  แบรนด์...
วันที่ : 21/08/2014 - 18:00
กศน.สวรรคโลก จัดค่ายอาสายุวกาชาด สร้างความปรองดองและค่านิยม 12 ประการ‏
          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ...
วันที่ : 21/08/2014 - 14:58
ขอเชิญชมนิทรรศการภาพวาด “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 19
        เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
วันที่ : 22/08/2014 - 13:23
ตรวจวัดสายตาและคัดกรองโรคตาแก่ผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสระบุรี
    นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ตาใส โลกสวย...
วันที่ : 21/08/2014 - 14:53
สปอตโฆษณางานเสวนา ตอน "ชัตดาวน์มะเร็งตับ ตับแข็ง รีสตาร์ท สุขภาพตับ"
สปอตโฆษณางานเสวนา ตอน "ชัตดาวน์มะเร็งตับ ตับแข็ง รีสตาร์ท สุขภาพตับ"        ...
วันที่ : 22/08/2014 - 12:22
อาสายุวกาชาด อบจ.ชัยนาท ส่งสุขให้น้องผู้ด้อยโอกาส‏
              นางจันทิมา วรรณอาภา ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและคณะครู...
วันที่ : 21/08/2014 - 09:34
ซ้อมแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.ชัยนาท
      สิบโทสมหมาย อารมณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา...
วันที่ : 22/08/2014 - 10:37
การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสายุวกาชาด ‏จังหวัดตรัง
            นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง...
วันที่ : 21/08/2014 - 09:28

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประกาศสอบราคาซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว จำนวน 27,000 ลิตร 22/08/2014 - 14:48
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 38 เครื่อง 18/08/2014 - 12:54
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตภายในอาคาร จำนวน 10 เตียง 15/08/2014 - 10:24
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-JK a และ Anti-JK b 14/08/2014 - 11:21
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยหลักการแก็สโครมาโตกราฟี (GC) จำนวน 1 เครื่อง 14/08/2014 - 11:19
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อ Fetal Bovine Serum, 500 ml. จำนวน 600 ขวด 14/08/2014 - 11:17
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อตู้เย็นชนิดยืนที่ทำอุณหภูมิ 2-6 องศา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,250 ลิตร จำนวน 5 ตู้ 14/08/2014 - 11:01
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งชนิดแนวตั้งทำอุณหภมูิ - 30 องศา หรือต่ำกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 425 ลิตร จำนวน 7 ตู้ 14/08/2014 - 11:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดโลหิตทางโลหิตวิทยา จำนวน 224,000 test 14/08/2014 - 10:58
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อขวดบรรจุน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ขนาด 10 มล. จำนวน 450,000 ชุด 14/08/2014 - 10:56

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศผลการค้ดเลือก นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา 22/08/2014 - 08:46
ประกาศผลการค้ดเลือก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ 22/08/2014 - 08:42
ประกาศผลการค้ดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 งานบริหารงานทั่วไปและงานการเงิน สำนักงานบริหาร 22/08/2014 - 08:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานยุทธศาสตร์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร 21/08/2014 - 12:07
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ต.ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารสวางคนิเวศ สำนักงานกลาง 21/08/2014 - 07:09
นักการภารโรง สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร 18/08/2014 - 08:16
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 18/08/2014 - 08:13
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 18/08/2014 - 08:10
ประกาศรับสมัคร ต.นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 2 อัตรา 18/08/2014 - 06:58

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 140,009 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 406,797 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 101,871 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 101,744 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 103,227 28/05/2012 - 13:45
การบริจาคเลือดหลังฉีดวัคซีน
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 4 22/08/2014 - 23:18
ต่อจาก3ปีก่อนครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 13 22/08/2014 - 19:39
ต่อเนื่อง
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 13 22/08/2014 - 19:26
กังวลใจขอสอบถามครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 15 22/08/2014 - 16:42
จิตตกคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 27 22/08/2014 - 13:30
ตรวจมะเร็ง
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 8 22/08/2014 - 13:08
จะไปรักษาอ่ะครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 18 22/08/2014 - 12:25
การบริการของพนักงาน และนางพยาบาลตึก ภปร. ฝ่ายตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 9 22/08/2014 - 11:07
ถามเรื่องความเสี่ยง
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 17 22/08/2014 - 10:49
การฉีดวัคซีนเด็ก
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 16 22/08/2014 - 10:28
..
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 18 22/08/2014 - 10:28
ถามหน่อยครับเครียจมาก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 24 22/08/2014 - 04:28
ถามหน่อยครับเครียจมาก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 18 22/08/2014 - 04:26
ถามคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 19 22/08/2014 - 00:43
ตรวจเลือดที่1เดือน10วัน
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 29 21/08/2014 - 23:13

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ตารางกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet