บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeกาชาดวิกฤตหนักไม่มีเลือดหมู่หายาก (Rh-) จ่ายให้ผู้ป่วยโคม่าผ่าตัดด่วน!
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วิกฤตหนักไม่มีโลหิตหมู่หายาก (Rh-negative)...
วันที่ : 23/01/2015 - 17:04
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.นครราชสีมา
                นางกรคณา ลืออดุลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา...
วันที่ : 21/01/2015 - 15:58
รวมพล (ครอบครัว) หมู่โลหิตหายาก ตอน 25 ปี มีแต่เราและนายเสมอ
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย  จัดงาน...
วันที่ : 20/01/2015 - 08:57
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.บุรีรัมย์
                 นางฉวีวรรณ ศรีเมือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ : 21/01/2015 - 11:10
พลังอาสายุวกาชาดทำความดีเพื่อสังคม
              สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย...
วันที่ : 23/01/2015 - 16:17
สวท.จังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาด
‏             รายการ "ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา" บันทึกเทปการสัมภาษณ์...
วันที่ : 21/01/2015 - 09:32
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดพะเยา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมุกดาหาร พระราชทานเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
23 มกราคม พ.ศ. 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้...
วันที่ : 23/01/2015 - 08:03
กิจกรรม 93 ปี ยุวกาชาดไทยในส่วนภูมิภาค‏
          เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 สมาชิกยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และอาสายุวกาชาด...
วันที่ : 21/01/2015 - 09:27
หลังสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Service Delivery ตามแนวปฏิบัติสากล ITIL 3.0
วันที่ : 19/01/2015 - 16:19
วิทยากรยุวกาชาด รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2558
                นายสถาพร มุ่งเพียรมั่น...
วันที่ : 19/01/2015 - 09:13

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อถุงมือแบบไม่ปราศจากเชื้อโรค ชนิดไม่มีแป้ง 23/01/2015 - 16:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อน้ำเกลือบรรจุขวด ขนาด 1,000 ml. 23/01/2015 - 16:40
สำนักงานตรวจสอบ ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง 23/01/2015 - 15:06
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) 23/01/2015 - 09:53
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคา เครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือด/หลอดพลาสติกเก็บตัวอย่างโลหิตฯ/ชุดน้ำยาสำหรับตรวจ HLA/Whole blood filter/ฉลากถุงบรรจุโลหิต 22/01/2015 - 10:24
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซองลามิเนต/ผ้าก๊อซพับ/ชุดตรวจการติดเชื้อ HIV 22/01/2015 - 10:21
สำนักงานจัดหารายได้ สอบราคาจ้างทำกระเป๋าล้อลากอเนกประสงค์ สอบราคาจ้างจัดทำเสื้อที่ระลึกงานกาชาดสำหรับจำหน่าย ประจำปี 2558 06/01/2015 - 16:07
สำนักงานตรวจสอบ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพก (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง 30/12/2014 - 11:15
สำนักงานกลาง ขยายเวลาประกวดราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องยางในพื่นที่โถงส่วนกลางชั้น 2-8 อาคารสวางคนิเวศ เฟส1 จังหวัดสมุทรปราการ 18/12/2014 - 14:29
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ Treponema pallidum จำนวน 20,000 tests 11/12/2014 - 14:09

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรับสมัครตำแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จำนวน 7 อัตรา จ.ประชาสัมพันธ์ 3-5,นายช่างไฟฟ้า 1-4,พนักงานขับรถ ศูนย์บริการโลหิตฯ 23/01/2015 - 07:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ต.นายแพทย์ 4-6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา 23/01/2015 - 07:29
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ต.นายช่างเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 22/01/2015 - 08:31
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.นายช่างไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 22/01/2015 - 08:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่การจัดการทั่วไป ฝ่ายการจัดการ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสมา ศูนย์บริการโลหิตฯ 22/01/2015 - 08:27
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ 22/01/2015 - 08:25
ประกาศผลการคัดเลือก หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร 21/01/2015 - 10:06
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ต.นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 19/01/2015 - 06:58
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 อัตรา 16/01/2015 - 16:35

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 105,786 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 146,094 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 450,573 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 108,051 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 105,738 28/05/2012 - 13:45
ผลแน่นอนหรือยัง
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 13 25/01/2015 - 19:05
น้ำเชื้อเข้าปาก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 15 25/01/2015 - 15:37
ผมมีเรื่องจะสอบถามคัฟเครียดมานานละ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 42 24/01/2015 - 16:41
การบริจากโลหิต
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 18 24/01/2015 - 14:04
เป็นไขมันในเส้นเลือดสูง บริจาคเลือดได้หรือไม่คะ
กระดานข่าว : เหล่ากาชาด
0 18 24/01/2015 - 13:09
สิทธิการรักษา
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 23 24/01/2015 - 11:55
การบริจาคเลือด
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
0 33 24/01/2015 - 10:16
สอบถามเรื่องระยะเวลาการตรวจครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 40 23/01/2015 - 20:00
ผลตวรจคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 33 23/01/2015 - 18:19
รบกวนด้วยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 28 23/01/2015 - 15:01
หูดหงอนไก่
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 21 23/01/2015 - 12:22
มะเร็งเต้านม
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 19 23/01/2015 - 12:21
เข็มที่ระลึก
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
0 30 23/01/2015 - 11:28
อาการแบบนี้เริ่มติดเชื้อเอดไมคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 85 22/01/2015 - 23:55
หลังเสี่ยง 33 วัน + ซิฟิลิส
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 85 22/01/2015 - 21:02

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net