บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeหลักสูตรบริหารธุรกิตมหาบัณฑิบ สถาบันการจัดการปะญญาภิวัฒน์
วันที่ : 06/03/2015 - 15:08
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ เรื่อง "ค่ายเยาวชนราชการุณย์" ครั้งที่ 14
  วันนี้ (3 มีนาคม 2558) เวลา 13.00-14.00 น. สภากาชาดไทยเชิญชมการสัมภาษณ์สด คุณสุวรรณ พิมลแสงสุริยา...
วันที่ : 03/03/2015 - 11:17
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่16
วันที่ : 06/03/2015 - 15:06
กิจกรรมอาสากาชาด กฟภ.จ.พิษณุโลก
กิจกรรมอาสากาชาด กฟภ.จ.พิษณุโลก    อาสากาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางจิรายุ ...
วันที่ : 02/03/2015 - 10:53
โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา จัดบรรยายวิชาการ "บทบาททีมสุขภาพ ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ให้มีคุณภาพ"
5 มีนาคม 2558 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา  จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง บทบาททีมสุขภาพ...
วันที่ : 05/03/2015 - 15:02
อาสากาชาดมอบแว่นตากันแดดในโครงการ“กุศลศรัทธา ถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย”
อาสากาชาดรุ่น “หัวใจอาสา 57” วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2558  นางภทรษร พันธุมะบำรุง...
วันที่ : 02/03/2015 - 10:33
โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา รักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็ม และทดสอบภาคปฏิบัติ และให้การบริการรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม
วันนี้ 3 มีนาคม 2558 เวลา  08.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ...
วันที่ : 03/03/2015 - 16:07
โครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ให้บริการจังหวัดขอนแก่น
                แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ...
วันที่ : 02/03/2015 - 10:12
พิธีเปิดโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” ประจำปี 2558
  โครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
วันที่ : 03/03/2015 - 12:31
ถอดบทเรียนการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกา...
วันที่ : 02/03/2015 - 09:41

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 06/03/2015 - 09:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อสำลีก้าน (COTTON SWAB) จำนวน 695,300 ก้าน 05/03/2015 - 17:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อผ้าก๊อซ (Sterilize) ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 650,000 ชิ้น 05/03/2015 - 17:46
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อแก้วน้ำพลาสติก ขนาด 7 ออนซ์ จำนวน 1,500,000 ใบ 05/03/2015 - 17:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อถุงพลาสติกใส จำนวน 20,000 กิโลกรัม และถุงพลาสติกเขียว จำนวน 2,000 กิโลกรัม 05/03/2015 - 17:41
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Taq DNA Polymerase for PCR จำนวน 50,000 เอนไซม์ยูนิต 05/03/2015 - 17:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อ Rabbit Complement Class I (ABC) จำนวน 870 ml. และ Rabbit Complement Class II (DR) จำนวน 800 ml. 05/03/2015 - 17:34
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาจ้างทำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก (ทรงกลม) ขนาด 350 ml. จำนวน 300,000 ขวด 05/03/2015 - 17:31
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อ Mouse monoclonal antibodies (mAbs) specific จำนวน 4 รายการ 05/03/2015 - 17:29
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหลอดแก้วขนาดเล็กสำหรับบรรจุโลหิต Micro Hematocrit Tube Red Code จำนวน 1,470 กล่อง 05/03/2015 - 17:27

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ต.พยาบาล 3-5 ภาคที่ 3 จ.ชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 06/03/2015 - 09:50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร 1-4 สำนักงานโภชนาการ สวนจิตรลดา 06/03/2015 - 09:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคที่ 8 จ.นครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 06/03/2015 - 09:30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา 06/03/2015 - 09:28
ประกาศผลการคัดเลือก เภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 05/03/2015 - 09:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 03/03/2015 - 15:40
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 03/03/2015 - 15:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 03/03/2015 - 15:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลาง 03/03/2015 - 08:58

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 107,293 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 147,071 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 460,903 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 111,535 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 106,335 28/05/2012 - 13:45
ซิฟิลิส
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 8 07/03/2015 - 00:41
ฉีดยาผู้ป่วยhivกระเด็นเข้าตา
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 10 07/03/2015 - 00:24
จูบกับคนแปลกหน้า แล้วมีแผลในปาก เสี่ยงมั้ยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 23 06/03/2015 - 18:08
การตรวจเอดคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 15 06/03/2015 - 17:42
สงสัย
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 15 06/03/2015 - 10:44
สงสัย
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 10 06/03/2015 - 10:08
จะปรับเงินตาม ครม.ประกาศหรือเปล่าครับ
กระดานข่าว : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
0 21 06/03/2015 - 08:00
กินอาหารดิบมีเลือดหยด
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 14 06/03/2015 - 07:46
ขอสอบถาม เพราะกังวลใจมากครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 23 06/03/2015 - 02:01
การบริจาคโลหิต มีผลต่อการเลื่อนของวันไข่ตกและการเลื่อนของประจำเดือนหรือไม่
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 30 06/03/2015 - 00:41
นัดตรวจหลังคลอด
กระดานข่าว : ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬา
0 11 05/03/2015 - 21:24
โรคเกี่ยวกับหู
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 12 05/03/2015 - 19:31
อยากทราบสถานที่บริจาคเลือดในวัน-เสาร์อาทิตย์
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 15 05/03/2015 - 13:32
โซนบางนา ขอเสนอMega Bangna
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
1 22 05/03/2015 - 13:08
..
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 34 05/03/2015 - 13:06


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ตารางกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net