บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

สรุปยอดเงินช่วยเหลือฯ เนปาล

เงินที่กาชาดได้รับบริจาคถึงวันที่  21 พ.ค. 58:
230,134,206.66 บาท


เงินที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว:
150,735,000.00 บาท
(ข้อมูล: 26 เม.ย.58 - 11 พ.ค 58)

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน กำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
            เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ สวรรคต...
วันที่ : 22/05/2015 - 16:24
โครงการขยายบริการตรวจรักษาเอชไอวีชายรักชายใน กทม.
โครงการขยายบริการตรวจรักษาเอชไอวีชายรักชายใน กทม.               ดร. อูริค...
วันที่ : 21/05/2015 - 10:56
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ...
วันที่ : 22/05/2015 - 16:08
บริษัท สติ คิดส์ จำกัด ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
                  ผู้แทน บริษัท สติ คิดส์ จำกัด มอบเงินจำนวน...
วันที่ : 21/05/2015 - 09:14
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าเยี่ยมคารวะท่านเลขาฯ
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าเยี่ยมคารวะท่านเลขาฯ     วันที่ 18 พฤษภาคม 2558...
วันที่ : 21/05/2015 - 15:16
กาชาดชวนร่วมเป็น 1 ในผู้ให้ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2558 ผ่าน Social media
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  เชิญชวนประชาชนร่วมเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน 2558 (...
วันที่ : 20/05/2015 - 17:36
สภากาชาดไทย - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2557
สภากาชาดไทย - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2557...
วันที่ : 21/05/2015 - 14:48
คมนาคมอาสาช่วยกาชาด
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ แพทย์หญิงสร้อยสอางค์...
วันที่ : 19/05/2015 - 18:08
3 วัยพึ่งพา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                      สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ...
วันที่ : 21/05/2015 - 14:23
ให้โลหิต พิชิตกลิ่นกาย กับนีเวีย
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ  ให้โลหิต พิชิตกลิ่นกาย กับนีเวีย...
วันที่ : 20/05/2015 - 09:11

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเย็นอุณหภูมิ -30องศา อาคารเก็บพลาสมา จำนวน 1 งาน 22/05/2015 - 17:45
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเลี้ยงกระต่าย อาคารสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน 22/05/2015 - 17:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างงานสอบเทียบ Autopipette ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 360 ตัว 22/05/2015 - 17:42
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อปี๊ปขนาดเล็กจำนวน 35,300 ใบ 22/05/2015 - 17:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 6 คัน 20/05/2015 - 16:15
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Server) 20/05/2015 - 15:01
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 20/05/2015 - 14:57
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในรั้ว และทางเข้าโครงการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 1 งาน 18/05/2015 - 15:59
สำนักงานอาสากาชาด ประกาศสอบราคาจ้างทำระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย Volunteer Thai Red Cross Information System (VTRIS 2.0) 20/04/2015 - 13:46
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดซองใบเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 08/04/2015 - 10:43

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศผลการคัดเลืิอก เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 21/05/2015 - 11:16
ขยายประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานเลขานุการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา 20/05/2015 - 17:41
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 20/05/2015 - 09:32
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ภาคที่ 12 จ.สงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 20/05/2015 - 09:20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานเลขานุการ สำนักงานบริหาร 20/05/2015 - 09:17
รับสมัครงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 19/05/2015 - 13:26
ประกาศผลการคัดเลือก วิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด 18/05/2015 - 10:38
ประกาศขยายรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 18/05/2015 - 09:01
ประกาศขยายการรับสมัคร ต.นักจิตวิทยา 3-5 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จำนวน 1 อัตรา 18/05/2015 - 08:34

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 110,574 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 149,276 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 479,720 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 117,505 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 107,724 28/05/2012 - 13:45
ถ้าปากแตก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 14 25/05/2015 - 01:24
รถบริจาคโลหิต
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 26 24/05/2015 - 18:10
การขอรับเลือดจากสถากาชาด ถึงโรงพยาบาล
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 41 24/05/2015 - 10:37
แผลสด
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 78 24/05/2015 - 01:11
ถ้าส้นเท้าแตก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 75 24/05/2015 - 00:59
Hivทนความเย็นไหม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 88 23/05/2015 - 19:54
ถ้าแปรงฟันใหม่ๆ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 88 23/05/2015 - 17:55
แชร์ประสบการณ์ตรวจ hiv ที่คลินิคนิรนาม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 114 23/05/2015 - 09:52
อยากบริจาคแขนให้น้องชายตังเองต้องทพไงบ้างครับ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 94 23/05/2015 - 04:46
แจ้งขอบัตรใหม่เนื่องจากทำบัตรหายครับ
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 107 23/05/2015 - 02:04
ทำไมโรคด่างขาวถึงบริจาคเลือดไม่ได้
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 97 23/05/2015 - 01:22
ลูกสาวกัดเผลอกัดคนติดเชื้อ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 113 23/05/2015 - 00:07
หมอฟันพูดจาไม่ดี เรื่องปกติของศรีราชา
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 113 22/05/2015 - 21:03
โดนอม ประมาณ 5 นาที แล้วไปล้าง พร้อมปัสสาวะ เสี่ยงไหมครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 124 22/05/2015 - 20:17
สารหล่อลื่นชนิดน้ำ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 110 22/05/2015 - 18:52


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ตารางกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net