บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeรายการ เปิดบ้านกาชาด On social media เทป 24 ตอน "การคัดสรรกุลบุตร-กุลธิดากาชาดประจำปี 2558" ตอนที่1
  รายการ เปิดบ้านกาชาด On social media เทป 24 ตอน "การคัดสรรกุลบุตร-กุลธิดากาชาดประจำปี 2558" ตอนที่1...
วันที่ : 27/03/2015 - 18:17
ขอเชิญคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก
          ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
วันที่ : 27/03/2015 - 08:38
ร่วมบริจาคโลหิตงานกาชาดประจำปี 2558 ถวายพระพรองค์อุปนายิกา 60 พรรษาฯ
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย   ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในงานกาชาดประจำปี 2558...
วันที่ : 26/03/2015 - 17:13
รพ.สมเด็จฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา อย่างยิ่งใหญ่
          โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ...
วันที่ : 26/03/2015 - 09:56
ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 23 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 25 มีนาคม 2558 แพทย์หญิงสร้อยสอางค์  พิกุลสด  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย...
วันที่ : 27/03/2015 - 09:27
สภากาชาดไทย จัดประชุมผู้ประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิต “อยากมีสุขภาพดี ต้องบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน”
วันที่23 มีนาคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  ...
วันที่ : 26/03/2015 - 09:08
กาชาดเวียดนามดูงาน
         วันที่  26 มีนาคม 2558 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง  เหรียญประยูร...
วันที่ : 27/03/2015 - 11:28
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 9 เรื่อง "โรคเรื้อรังกับยาสูบ :บทบาลพยาบาล" และส่งผลงานโปสเตอร์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ
วันที่ : 25/03/2015 - 15:54
อบรมอาสากาชาด ปภ.
วันที่ 25 มีนาคม  2558  นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล   รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
วันที่ : 27/03/2015 - 11:24
ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   สภากาชาดไทย  จัดการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่23...
วันที่ : 17/03/2015 - 08:24

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในรั้ว และทางเข้าโครงการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 1 งาน 27/03/2015 - 16:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบควบคุมห้องสะอาดและงานตรวจสอบความถูกต้องของห้องสะอาด และอุปกรณ์สำหรับฝ่ายต่างๆ จำนวน 1 งาน 20/03/2015 - 17:04
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบมือถือ จำนวน 31 เครื่อง 20/03/2015 - 17:02
ประกาศเช่าพื้นที่ออกร้านในงานกาชาด2558 19/03/2015 - 18:28
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Anti-D โคลน RUM-1 จำนวน 10 ลิตร 13/03/2015 - 16:09
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Bovine Serum Albumin 30% จำนวน 55 ลิตร 13/03/2015 - 16:08
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Tray 72 wells จำนวน 8,640 ชิ้น 13/03/2015 - 16:06
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อถุงสำหรับแช่แข็ง Stem cell จำนวน 600 ชุด 13/03/2015 - 16:04
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อชุดน้ำยานับจำนวนเม็ดเลือดขาวในผลิตภัณฑ์ Leucoreduce blood จำนวน 2,800 tests 13/03/2015 - 16:03
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต พร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 2 เครื่อง 13/03/2015 - 16:00

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา 30/03/2015 - 07:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคที่ 8 จ.นครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/03/2015 - 07:50
ขยายการรับสมัคร ต.วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ จำนวน 1 อัตรา 25/03/2015 - 15:59
ขยายรับสมัคร ต.พยาบาล 3-5 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 อัตรา 25/03/2015 - 15:57
ขยายการรับสมัคร ต.นักอรรถบำบัด 3-5 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา 25/03/2015 - 15:51
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา จำนวน 1 อัตรา 25/03/2015 - 15:49
ขยายประกาศรับสมัคร ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา 25/03/2015 - 15:48
ขยายประกาศการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานเลขานุการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา 25/03/2015 - 15:05
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ภาค 12 จ.สงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา 25/03/2015 - 15:01

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 108,098 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 147,759 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 466,831 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 112,580 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 106,726 28/05/2012 - 13:45
ประเมินความเสี่ยงให้หน่อยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 14 30/03/2015 - 20:16
รักษากระจกตาอักเสบ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 16 30/03/2015 - 19:05
การบริจาคอวัยวะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 16 30/03/2015 - 17:32
เข็มตำมือ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 21 30/03/2015 - 17:21
ปลอดภัยยังครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 24 30/03/2015 - 16:47
ถามบริจาคไขกระดูก
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 16 30/03/2015 - 15:53
กลัวผลเฟล
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 30 30/03/2015 - 12:01
ปิดเคสได้ไหม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 35 30/03/2015 - 11:22
ยังไม่ได้รับบัตรค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 24 30/03/2015 - 11:17
ออรัลเซ็กให้ผญ ในขณะฟันผุมาก 2527
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 42 30/03/2015 - 10:06
กรดยูริคสูงจะสามารถบริจาคเลือดได้ไหม
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 29 30/03/2015 - 10:02
False negative
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 41 29/03/2015 - 21:42
แผลเล็บฉีกมีเลือดออกสัมผัสถูกเหงื่อของผุ้ป่วย HIV
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 29 29/03/2015 - 02:57
เก็บตกรับเหรียญ
กระดานข่าว : สำนักบริหาร
1 34 28/03/2015 - 19:30
เก็บตกรับเหรียญ
กระดานข่าว : สำนักบริหาร
1 25 28/03/2015 - 19:27


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net