บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2256-4064
สอบถามโทร 0-2256-4068

หรือแฟ็กซ์ที่หมายเลข 0-2256-4069
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 3293 และ 3299
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC
ICRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ระดมทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักนักศึกษาพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา องค์อุปนายิกา ฯ
                              ...
วันที่ : 25/07/2014 - 16:56
จัดทบทวนการประสานความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 19 จังหวัด เขตภาคกลาง
                  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 23/07/2014 - 16:24
ประชุมคณะกรรมการจัดหาเเละบริการดวงตาสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6 (3/2557)
                               ...
วันที่ : 25/07/2014 - 11:27
เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ศูนย์ดวงตา ประจำปี 2557
          บริษัทจี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)...
วันที่ : 21/07/2014 - 14:43
รายการ เปิดบ้านกาชาด On social media เทป 14 ตอน " เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย "
  รายการ เปิดบ้านกาชาด On social media เทป 14 ตอน " เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย "   ...
วันที่ : 25/07/2014 - 10:52
กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 41
        กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญชมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 41 ...
วันที่ : 15/07/2014 - 10:29
ซ้อมแผนรับภัยพิบัติ จ.กาญจนบุรี
                  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์...
วันที่ : 24/07/2014 - 09:20
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน พระสถิตในใจ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ทรงมีพระกรณียกิจใหญ่นานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของ...
วันที่ : 22/07/2014 - 15:39
ประชุมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต" (Give Blood Save Lives)
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย...
วันที่ : 21/07/2014 - 12:11
“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)” อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก แฟร์
เที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)” ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก เนื่องในวันแม่        ...
วันที่ : 22/07/2014 - 15:31

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักงานการคลัง ประกวดราคาจะซื้อจะขาย กระดาษถ่ายเอกสาร 25/07/2014 - 09:30
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 23/07/2014 - 16:44
ประกาศสอบราคาจัดซื้อแว่นตาพร้อมบริการตรวจวัดสายตา ตามโครงการ "เหล่ากาชาดห่วงใยผู้สูงวัยมองโลกสดใสด้วยแว่นสายตา ประจำปี 2557" 17/07/2014 - 19:04
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพลาสมาและคลังสินค้า จำนวน 1 งาน 16/07/2014 - 18:45
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (SAN Storage Area Network) และอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศภายในสภากาชาดไทย 16/07/2014 - 10:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งพลาสมาแบบ 22 ชั้น อุณหภูมิ -20 ถึง -40 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้ 10/07/2014 - 11:09
ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อแว่นสายตาสั้น - ยาวและเอียง 08/07/2014 - 16:19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป จำนนวน 4 รายการ 2 กลุ่ม 03/07/2014 - 14:58
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดเบอร์โลหิต 30/06/2014 - 16:03
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 54 เตียง 30/06/2014 - 16:02

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศผลการคัดเลือก พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 25/07/2014 - 11:21
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ 25/07/2014 - 11:15
ประกาศผลการคัดเลือก นายช่างเครื่องกล 1-4 ฝ่ายบริหารงานทัี่่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 25/07/2014 - 11:10
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา จำนวน 1 อัตรา 25/07/2014 - 07:17
ประกาศรับสมัคร ต.หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 วิทยาลัยพยาบาล 1 อัตรา และตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 2 อัตรา 25/07/2014 - 07:15
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ต.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร 25/07/2014 - 07:13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 งานธุรการ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ 25/07/2014 - 07:11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.บุคลากร 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 25/07/2014 - 07:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหารายได้ 25/07/2014 - 07:08

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 137,765 22/07/2014 - 10:25
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 400,333 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 101,180 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 100,646 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 102,283 28/05/2012 - 13:45
สายชำระในห้องน้ำ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 2 25/07/2014 - 20:01
จูบๆๆๆ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 9 25/07/2014 - 17:14
anti hiv 4th gen
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 21 25/07/2014 - 15:25
การตรวจ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 22 25/07/2014 - 08:12
ค่าใช้จ่าย
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 19 24/07/2014 - 22:18
น้ำยาตรวจ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 37 24/07/2014 - 13:27
บริจาคเลือด
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 28 24/07/2014 - 12:54
ปิดเคส
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 36 24/07/2014 - 12:50
สอบถามเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือน
กระดานข่าว : สำนักงานการคลัง
0 37 24/07/2014 - 12:29
ขอสอบถามค่ะ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 30 24/07/2014 - 09:22
บัตรบริจาคอวัยวะหายและเปลี่ยนที่อยู่ค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 17 24/07/2014 - 08:17
มีโอกาสไหม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 53 23/07/2014 - 22:08
เหรียญกาชาดสมมนาคุณ
กระดานข่าว : สำนักบริหาร
0 19 23/07/2014 - 19:57
อยากทราบเพิ่มเติม *********ของอาการ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 44 23/07/2014 - 18:20
ถามหน่อยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 31 23/07/2014 - 18:14

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet