บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

สรุปยอดเงินช่วยเหลือฯ เนปาล

เงินที่กาชาดได้รับบริจาคถึงวันที่  3 ส.ค. 58:
314,079,565.73 บาท


เงินที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว:
150,735,000.00 บาท
(ข้อมูล: 26 เม.ย.58 - 11 พ.ค 58)

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeสวนงู สถานเสาวภา เปิดอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู ครั้งที่ 8
            สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย...
วันที่ : 04/09/2015 - 15:52
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์จัดอบรมอาสายุวกาชาด‏
           เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพจัดอบรม "อาสายุวกาชาด"...
วันที่ : 04/09/2015 - 13:45
การลงนามในสัญญาความร่วมมือเป็น สถาบันพันธมิตรกับ MD Anderson Cancer Center, Texas USA
          ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุลอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรศ.นพ.โศภณ...
วันที่ : 04/09/2015 - 15:30
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีสร้างภาคีจิตอาสา เครือข่ายอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 4
              สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี...
วันที่ : 04/09/2015 - 09:23
การประชุมวิชาการ เรื่องระเบียบ และแนวทางพิจารณาด้านจริยธรรมงานวิจัยอุปกรณ์แพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 312/2 ตึก อปร. ชั้น ๓ ...
วันที่ : 04/09/2015 - 14:57
กิจกรรมค่าย “RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp 2015”
              สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดค่าย “RCY Volunteer Cultural...
วันที่ : 03/09/2015 - 08:58
จัดประชุม “ประชาพิจารณ์ ” เสนอแนะความคิดเห็นปรับเปลี่ยนการศึกษาแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตแพทย์ในอนาคต
                รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข...
วันที่ : 04/09/2015 - 14:50
มอบเงินช่วย ประเทศเมียนมาร์
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายกำธร ศิลาอ่อน เป็น ผู้แทนนายอมเรศ ศิลาอ่อน มอบเงิน 100,000 บาท...
วันที่ : 01/09/2015 - 13:57
การอบรมวิชาการ “เซลล์ต้นกำเนิดเยื่อบุผิวกระจกตา” และลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยแพทย์โตเกียว
                    รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์...
วันที่ : 04/09/2015 - 14:30
ประธานสภากาชาดเนปาล พร้อมด้วยคณะ เข้าพบเลขาธิการฯ หารือ การสร้างศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาล
ประธานสภากาชาดเนปาล พร้อมคณะ หารือการสร้างศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาล    วันที่ 27สิงหาคม 2558...
วันที่ : 01/09/2015 - 13:53

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ Fetal bovine serum จำนวน 500 ขวด 01/09/2015 - 10:47
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ จำนวน 18,400 ชุด 01/09/2015 - 10:46
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อน้ำยา HIV/HCV/HBV โดยวิธี NAT จำนวน 8,700,000 test 01/09/2015 - 10:42
สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยของสำนักงานการคลังสภากาชาดไทย 27/08/2015 - 14:09
สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานการคลังสภากาชาดไทย 27/08/2015 - 14:08
สำนักงานการคลัง ประกาศประกวดราคา จะซื้อจะขายกระดาษถ่ายเอกสาร 26/08/2015 - 11:37
สำนักงานบริหาร สอบราคาจ้างจัดทำปฏิทิน ประจำปี 2559 24/08/2015 - 09:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน 21/08/2015 - 12:51
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน 21/08/2015 - 12:49
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน กวาดใบไม้ และจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 งาน 21/08/2015 - 12:48

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร 04/09/2015 - 13:43
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา 04/09/2015 - 13:26
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ 04/09/2015 - 12:46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานเลขานุการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร 04/09/2015 - 12:43
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 ฝ่ายบริการวิชาการและการวิจัย วิทยาลัยพยาบาล 04/09/2015 - 12:39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ 01/09/2015 - 11:43
ประกาศผลการคัดเลือก นักการภารโรง (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา 01/09/2015 - 09:04
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 01/09/2015 - 08:43
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 01/09/2015 - 08:41

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 114,148 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 152,168 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 502,281 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 124,570 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 109,293 28/05/2012 - 13:45
สักคิ้ว
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 14 04/09/2015 - 22:14
ปิดเคส
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 14 04/09/2015 - 22:00
จู๋โดนตา
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 16 04/09/2015 - 20:25
คอร์สอยู่ไฟหลังคลอด
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 18 04/09/2015 - 17:39
การบริจาคโลหิต
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 22 04/09/2015 - 15:34
อาการครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 39 04/09/2015 - 14:30
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ ไม่ให้ข้อมูลที่กระจ่างเรื่องตามเอกสาร
กระดานข่าว : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
0 22 04/09/2015 - 13:42
ยาต้านกับการตรวจ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 37 04/09/2015 - 13:18
ใช้ sex toy ร่วมกัน เสี่ยงไหม?
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 35 04/09/2015 - 11:50
ความเสี่ยง ซิฟิลิส
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 38 04/09/2015 - 10:56
แจ้งเปลี่ยนชื่อนามสกุล
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 35 04/09/2015 - 10:44
บริจาคเลือดแล้วมีผื่นคัน
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 53 03/09/2015 - 22:07
ปริ้นข้อมูลไม่ได้
กระดานข่าว : แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ
0 53 03/09/2015 - 20:36
น้ำหล่อลื่นโดนริมฝีปาก แล้วอาจเข้าไปในปาก ปากเราจะติดเอดส์มั้ย
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 66 03/09/2015 - 20:09
สอบถามการตรวจ VDRL
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 64 03/09/2015 - 19:39


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net