บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

โรงงานยาสูบ.... มอบหมวก ผ้าพันคอไหมพรม บรรเทาภัยหนาว
  วันที่ 28 กันยายน 2559 นางเพ็ญศรี ผ่องใส รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร โรงงานยาสูบ...
วันที่ : 28/09/2016 - 14:49
โครงการ“แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด” ประจำปี 2559
      วันที่ 22 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ...
วันที่ : 22/09/2016 - 15:46
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน”
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 26/09/2016 - 14:38
สภากาชาดไทยขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมสร้างบุญมหากุศล..เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทยขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมสร้างบุญมหากุศล..เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย    ...
วันที่ : 22/09/2016 - 14:23
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน วันปฐมพยาบาลโลก
 จากการที่ องค์การกาชาดสากล กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2ของเดือนกันยายนของทุกปีเป็น  “วันปฐมพยาบาลโลก...
วันที่ : 23/09/2016 - 13:52
สภากาชาดไทยจัดพิธีส่งเรือพระราชทาน “เวชพาหน์” ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ ให้บริการรักษาฟรี ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
เรือพระราชทาน “เวชพาหน์” รักษาพยาบาลทางน้ำ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ ให้บริการรักษาฟรี  ณ  ...
วันที่ : 20/09/2016 - 11:28
บำเพ็ญกุศล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 35 ปี
     นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 35 ปี...
วันที่ : 23/09/2016 - 13:22
การประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
ในวันที่ - 11 ธันวาคม 2559
วันที่ : 20/09/2016 - 11:21
บรรเทาทกข์ฯ...ผู้ประสบอัคคีภัย
  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ...
วันที่ : 23/09/2016 - 09:34
งานเกษียณอายุ “ด้วยรักและผูกพัน” พยาบาลสภากาชาดไทย
วันที่ 16 กันยายน 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงาน “ด้วยรักและผูกพัน ประจำปี 2559...
วันที่ : 19/09/2016 - 16:30

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 14/09/2016 - 15:34
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ สอบราคาจ้างบริการทำความสะอาด 30/08/2016 - 10:27
สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย 22/08/2016 - 16:13
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้บริจาคโลหิต ชั้น 1 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน 17/08/2016 - 10:38
สำนักงานบริหาร สอบราคาจ้างจัดทำสมุดไดอารี่ ประจำปี 2560 16/08/2016 - 10:37
สำนักงานบริหาร สอบราคาจ้างจัดทำปฏิทินสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 แบบแขวน 1 แผ่น จำนวน 20,000 ชุด 05/08/2016 - 11:19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 28/07/2016 - 13:45
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป จำนวน 5 รายการ 22/07/2016 - 15:27
สำนักงานตรวจสอบ ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถ 22/07/2016 - 10:54
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) 15/07/2016 - 15:59

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
สภากาชาดไทยขยายการรับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 อัตรา 28/09/2016 - 13:37
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 28/09/2016 - 09:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา 27/09/2016 - 10:38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานยุทธศาสตร์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร 27/09/2016 - 10:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอยแข่งขันตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 กลุ่มงานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 27/09/2016 - 09:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1-4 ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ สำนักงานจัดหารายได้ 27/09/2016 - 09:11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 27/09/2016 - 09:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เภสัชกร3-6 ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา 27/09/2016 - 09:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน้ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์3-5 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 26/09/2016 - 16:25

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
  

สวทช.SCBInet