บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน PEP (เป็พ) และ PrEP (เพร็พ) แตกต่างกันอย่างไร
  รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน PEP (เป็พ) และ PrEP (เพร็พ) แตกต่างกันอย่างไร       ...
วันที่ : 28/02/2017 - 15:21
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   ...
วันที่ : 20/02/2017 - 12:54
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2560
สามารถเข้าไปดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  www.kpi.ac.th
วันที่ : 27/02/2017 - 16:23
โครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพีเปิดการอบรมหลักสูตร...
วันที่ : 17/02/2017 - 16:34
รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน PEP (เป็พ) คืออะไร?
    รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน PEP (เป็พ) คืออะไร? 
วันที่ : 27/02/2017 - 14:36
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาร่วมประกวดสืื่อประชาสัมพันธ์ "แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2559 " ชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ใน โครงการ "แบรนด์...
วันที่ : 15/02/2017 - 09:32
สภากาชาดไทยร่วมอวยพรสื่อมวนชนสำนักต่างๆ
  วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2560) คุณสุภา เสียวกายะสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการ...
วันที่ : 24/02/2017 - 14:00
อบรม Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ 11
ในวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียร ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่ : 14/02/2017 - 09:31
การอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) ครั่งที่16
ระหว่างวันที่ 17 -19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
วันที่ : 20/02/2017 - 13:31
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 Confirmed and Conflicting lssues in Rheumatology
ในวันที่ 17-19 มีนาคม ณ โรงแรมเรดิสัน บลู หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วันที่ : 14/02/2017 - 09:29

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาธาตุเหล็ก จำนวน 80,000,000 เม็ด 24/02/2017 - 17:03
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 11,500 กิโลกรัม 24/02/2017 - 16:57
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อ แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง 24/02/2017 - 16:51
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องอ่านบาร์โค้ด 15/02/2017 - 10:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ สติ๊กเกอร์พิมพ์ประวัติผู้บริจาคโลหิต 15/02/2017 - 10:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมอุปกรร์เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก เครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ 15/02/2017 - 10:42
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อAlbumin 30% Bovine Serum จำนวน 55 ขวด 14/02/2017 - 15:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อAnti-D โคลน RUM-1 จำนวน 30,000 มิลลิลิตร 07/02/2017 - 16:08
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ Centrifuge 5810R จำนวน 1 เครื่อง 07/02/2017 - 16:04
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้เก็บน้ำยาอุณหภูมิ 2-6 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง 07/02/2017 - 16:00

ข่าวรับสมัครงาน

ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือก ต.พยาบาลและวิทยาจารย์ 28/02/2017 - 16:21
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ต.นายสัตวแพทย์ 4-6 ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา 28/02/2017 - 09:27
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ต.พนักงานขับรถ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 28/02/2017 - 08:23
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ต.นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 27/02/2017 - 10:21
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด 27/02/2017 - 09:57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สถานเสาวภา 27/02/2017 - 09:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 27/02/2017 - 09:52
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 หน่วยการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 27/02/2017 - 09:49
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 กลุ่มงานสื่อสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร 27/02/2017 - 09:45
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด 27/02/2017 - 09:41

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
  

สวทช.SCBInet