บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์...
วันที่ : 21/10/2016 - 14:12
รับสมัครเยาวชนจิตอาสา!! "ร่วมเป็นอาสาสมัครหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่"
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รับสมัครเยาวชนจิตอาสา!! "ร่วมเป็นอาสาสมัครหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่"...
วันที่ : 19/10/2016 - 15:04
สภากาชาดไทยร่วมใจปฏิบัติภารกิจบริการประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล
   วันที่ 20 ตุลาคม 2559 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย...
วันที่ : 21/10/2016 - 13:46
กิจกรรมจิตอาสาร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  วันที่ 17 ตุลาคม 2559 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก และ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย...
วันที่ : 19/10/2016 - 12:57
สภากาชาดไทย...สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ สภกาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 21/10/2016 - 11:16
คำประพันธ์เเสดงความอาลัยถวายเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ : 18/10/2016 - 15:03
“รพ.จุฬาลงกรณ์” เปิดสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนทั่วไป และผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาล...
วันที่ : 21/10/2016 - 11:08
มอบชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย... จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย...
วันที่ : 18/10/2016 - 13:16
ผู้แทนพระองค์มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย... จังหวัดอ่างทอง
  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย...
วันที่ : 21/10/2016 - 10:51
โครงการ สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 13
วันที่ : 18/10/2016 - 09:17

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อตู้แช่ชนิดแนวตั้งทำอุณหมูิ-30 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร 04/10/2016 - 13:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อตัวกรองเม็ดโลหิตขาวสำหรับโลหิตรวม จำนวน 40,000 อัน 29/09/2016 - 10:26
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อชุดน้ำเกลือบรรจุขวด จำนวน 54,400 ขวด 29/09/2016 - 10:16
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งทำให้เกิดโรคซิฟิลิส จำนวน 28,000 test 29/09/2016 - 10:15
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 7 เครื่อง 29/09/2016 - 10:13
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตเปล่าชนิดสี่ถุง จำนวน 26,500 ชุด 29/09/2016 - 10:11
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำที่ใช้กับเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิต สำหรับ Double dose platele จำนวน 40,000 อัน 29/09/2016 - 10:10
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ Determine HIV1/2 (แบบ Strip ชนิด Lateral flow type) จำนวน 60,000 test 29/09/2016 - 10:07
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 14/09/2016 - 15:34
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ สอบราคาจ้างบริการทำความสะอาด 30/08/2016 - 10:27

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเชียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 กลุ่มงานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 21/10/2016 - 13:05
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายวิชาการ สำนักงานยุวกาชาด 20/10/2016 - 17:06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานยุทธศาสตร์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 20/10/2016 - 17:05
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 กลุ่มงานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 19/10/2016 - 14:33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนายช่างเวชภัณฑ์ 1-4 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา 19/10/2016 - 10:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ สำนักงานจัดหารายได้ 19/10/2016 - 10:28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 19/10/2016 - 10:24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง นายช่างเวชภัณฑ์1-4 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา 17/10/2016 - 17:19
ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสัตว์ ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา 14/10/2016 - 16:58

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
  

สวทช.SCBInet