ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

โดยปกตินานไหมครับกว่าจะหาย เพราะนี่เป็นมาสองอาทิตย์แล้ว เป็นผื่นแดงๆ ไม่คัน ได้รับยาทาของคลินิกนิรนามมาหลังตรวจ ทาเช้าเย็น clotrimazole ตอนนี้ก็ยังเป็นผื่นแดงอยู่ มีบวมเล็กน้อย แล้วตรงปริเวณ grand penis มีตุ่มเล็กมากๆ ขึ้นโดยรอบ ไม่มากนัก (ตรวจที่คลินิกหลังเสี่ยงประมาณ 1 สัปดาห์ Anti /  NAT และ ซิฟิลิสเป็นลบครับ

ผมเลยอยากทราบว่าปกติกว่าจะหายนานไหม เพราะพี่เภสัชบอกว่าให้ทาจนกว่าจะหายและหลังหายอีกสองสัปดาห์ครับ หากเค้าต้องทายากันเป็นเดือนๆ จะได้ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะนี่ทามาได้สองอาทิตย์เอง

อีกอย่างตุ่มเล็กๆ ที่ขึ้นมา (ประมาณ 3 วันแล้ว ไม่มีทีท่าขยายหรือลดลง) จะเป็นอันตรายหรืออะไรหรือป่าว หรืออาจเป็นรอยโรคของซิฟิลิสหรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ

Aids Research Center
Offline
เข้าร่วม: 19/04/2011

ตุ่มดังกล่าวไม่อันตราย หรือเป็นรอยโรคของซิฟิลิส โดยการรักษาอาจใช้เวลานานเป็นเดือนค่ะ  หากอาการไม่ดีขึ้นควรกลับมาพบแพทย์อีกครั้งนะค่ะ และอาจตรวจซิฟิลิสซ้ำอีกครั้งพร้อมเอชไอวีตามแพทย์นัดค่ะ

สวทช.SCBInet