ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

สอบถามค่ะ  เรื่องสิทธิประโยชน์การบริจาคโลหิตค่ะ

 

    เราบริจาคโลหิตมาแล้ว 18 ครั้งค่ะ เคยมีคนบอกว่า

ผู้บริจาคโลหิต   ตั้งแต่    16 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  + ค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร ได้ร้อยละ  50

จริงหรือเปล่าค่ะ ถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยะ คือตอนนี้เราตั้งครรภ์อยู่ ฝากครรภ์ที่รพ.เอกชนสามารถนำมาเป็นส่วนลดได้จริงหรือเปล่าคะ ช่วยแนะนำหน่อยว่าจะต้องโทรไปสอบถามที่ไหนยังไงคะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะ

jiranya.h
Offline
เข้าร่วม: 22/12/2010

 ปัจจุบันสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาล เป็นดังนี้

ผู้บริจาคโลหิต 24 ครั้งขึ้นไป ในโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ ถ้าอยู่ห้องพิเศษ ผ่าตัดคลอดบุตรให้เสียกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด
สำหรับผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไป อาศัยอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุข ตามความในประเภท ข. ที่มีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทยว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไป ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และถ้าอยู่ห้องพิเศษ ได้รับความช่วยเหลือค่าห้องและค่าอาหารเพียงร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดไว้
สำหรับผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 7 ครั้งขึ้นไป อาศัยอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุข ตามความในประเภท ค. ที่มีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทยว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 7 ครั้งขึ้นไป ได้รับการช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษไม่เกินสิทธิอันพึงเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน ส่วนที่เกินสิทธิให้เรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 สำหรับผู้ไม่มีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือเพียงร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดไว้

ส่วนการบริการตรวจสารเคมีในโลหิตนั้น ยังใช้ได้เหมือนเดิม แต่ยังคงเหลือการตรวจเพียง 7 ชนิด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2263 9600 ต่อ 1813

สวทช.SCBInet