ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

เคยบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยเมื่อนานมากแล้ว 10 ปีที่แล้ว มีผลแจ้งว่าเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี ปัจจุบันร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวใดๆ หากไปบริจาคเลือดอีกจะได้หรือเปล่าครับ

jiranya.h
Offline
เข้าร่วม: 22/12/2010

หากมีผลแจ้งไปว่าติดเชื้อ ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2263 9600 -99 ต่อ 1410 - 1412

สวทช.SCBInet