ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

 ดิฉันอยากทำรายงานในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของสภากาชาดโลก และสภากาชาดไทย จึงอยากทราบข้อมูลที่เท็จจริงจากสภากาชาดไทยค่ะ ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ

โปรดติดต่อ คุณสิริกาญจน์  เชื่อมสุวรรณ 4 ซ.อมรเดช16 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  kan_kick [dot] 10270 [at] hotmail [dot] com">อีเมล์ kan_kick [dot] 10270 [at] hotmail [dot] com

krongthong
Offline
เข้าร่วม: 18/05/2010

เรียนคุณสิริกาญจน์ ค่ะ บทบาทของสภากาชาดไทย มีหน้าที่และภารกิจอย่างชัดเจน ตามเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซด์ แต่หากต้องการเพิ่มเติม จะมีหน่วยจัดเก็บเอกสาร และพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ซึ่งจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งของสภากาชาดไทย และกาชาดสากลค่ะ ต้องการติดต่อในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม ที่ โทร 1664 เป็นการเบื้องต้นก่อนค่ะ ถ้าต้องการเนื้อหาเพิ่มเติมอีก เพื่อความสมบูรณ์ของรายงาน ติดต่อสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ที่หน่วยบริการข้อมูล โทร 0 22564032-4

สวทช.SCBInet