ยังไม่มีการตอบกลับ
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ไม่ทราบว่าในการบริจาคโลหิตปกติ(ไม่ใช่การบริจาคเกล็ดเลือด) มีการตรวจนับปริมาณเกล็ดเลือด และ เม็ดเลือดขาวไหมคะ

พอดีเพิ่งทราบว่าคนในครอบครัวมีปริมาณเกล็ดเลือดมากผิดปกติ

สวทช.SCBInet