ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

เดิมหนูรับเงินเดือน8970บาท+1500บาทค่ะ(อดีด - ก.พ.56)     และ ปัจจุบันหนูรับเงินเดือน10070บาท(มี.ค.)บาท+1500บาทค่ะ  หนูอยากทราบว่าจะได้รับเงินตกเบิกไหมคะเพราะเพื่อนบางคนได้แต่หนูไม่ได้ตั่งแต่ปรับมาเมื่อปี55ค่ะ หนูงงมากค่ะช่วยตอบด่วนนะค่ะหนูรอคำตอบอยู่คะ จากน้องเล็ก 

thawach.y
Offline
เข้าร่วม: 26/11/2012

                การคิดเงินตกเบิกจะคิดจากเงินผลกระทบที่ได้รับ (ในกรณีของท่านถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับเงินผลกระทบ เนื่องจากเงินเดือนไม่เกิน

13,310 บาท) แล้วนำมาลบกับเงินค่าครองชีพที่ได้รับทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 จะได้เป็นเงินตกเบิกที่สำนักงานการคลังจ่ายให้

                หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถรับฟังการชี้แจงการปรับเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำได้ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.

ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สอบถามสถานที่ฟังการชี้แจงได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร.พ.จุฬา สอบถามสถานที่ฟังการชี้แจงได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร.พ.จุฬา โทร. 4350 ค่ะ

สวทช.SCBInet