ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ขอสอบถามถึงความต่างของการตรวจ Anti Hiv กับ PCR DNA ต่างกันอย่างไรและอันไหนมีความแม่นยำสูงกว่าครับ

Aids Research Center
Offline
เข้าร่วม: 19/04/2011

 anti HIV คือการตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ หากร่างกายได้รับเชื้้อเอชไอวีเข้ามา ร่างกายจะสร้างแอนตี้บอดีเพื่อมาต่อสู่กับเชื้อ

ส่วน DNA PCR คือการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี

สวทช.SCBInet