ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ถ้าผู้หญิงเป็นเริมในปากแล้วมาอมให้โดยไม่ใส่ถุงยางมีโอกาสเป็นเริมที่อวัยวเพศใด้หรือไม่  หลังรับเชื้อกี่วันจะมีอาการ

Aids Research Center
Offline
เข้าร่วม: 19/04/2011

ก็มีโอกาสครับติดได้ครับ  ระยะเริมบอกอยากมากครับ ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนครับ 

สวทช.SCBInet