ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ถ้าฝ่ายหญิง(ติดเชื้อ)ลิ้นเป็นแผลแล้วมาเลียตามร่างกายฝ่ายชาย และฝ่ายชายมีแผลตรงบริเวณที่เลียนั้นพอดี ฝ่ายชายมีโอกาสติดเชื้อได้หรือไม่

Aids Research Center
Offline
เข้าร่วม: 19/04/2011

ถ้ไม่มีเลือดทั้ง 2 ก็ปลอดภัยครับ

สวทช.SCBInet