ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

เชื้อ hiv เมื่ออยู่นอกร่างกายแล้วนานเท่าไหร่ ถึงจะตาย
อย่างเช่น ถ้าไปเจาะเลือดตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมา
แล้วมีเชื้อ hiv ติดมาตามเสื้อผ้า นานเท่าไหร่เชื้อจะตาย

Aids Research Center
Offline
เข้าร่วม: 19/04/2011

5 นาทีก็ตายแล้วครับ

สวทช.SCBInet