ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ถ้าคนไข้ป่วยเป็นโรคตับกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต้องการเปลี่ยนถ่ายเลือด ถ้าดิฉันซึ่งเป็นผู้บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยอยู่เป็นประจำทุกปีมาเป็นเวลา 17 ปีแล้ว และมีความประสงค์จะขอให้การบริจาคโลหิตในครั้งต่อไปให้กับ คนไข้รายนี้โดยดิฉันจะระบุชื่อและนามสกุล ตลอดจนหมายเลขคนไข้รายนี้ให้ไว้กับแบบฟอร์มการบริจาคโลหิต อยากทราบว่าดิฉันจะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร หรือจะต้องดำเนินการอย่างไร ขอขอบคุณค่ะ

 

National Blood ...
Offline
เข้าร่วม: 27/07/2011

เรียน  ท่านผู้บริจาคโลหิต

                หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคโลหิต  โดยระบุชื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล  เบื้องต้นท่านสามารถบริจาคโลหิตทดแทนให้ผู้ป่วยได้  แต่ทางศูนย์บริการโลหิตฯ จะจ่ายโลหิตที่มีในคลังให้ไปก่อน  ส่วนโลหิตที่ท่านบริจาคจะเป็นการบริจาคทดแทนในส่วนที่ทางศูนย์บริการโลหิตฯ ได้จ่ายเลือดไปแล้ว  โดยทางโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษาอยู่  จะต้องเป็นผู้ดำเนินการ เบิก - จ่ายโลหิต  มายังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  และทางศูนย์บริการโลหิตฯ  จะจ่ายโลหิตที่มีสำรองให้โรงพยาบาลตามขั้นตอนของการขอเบิกโลหิตต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม 0 2263 9600 - 99 ต่อ 1000

สวทช.SCBInet