ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ไปบริจาคเลือดแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์ อยากทราบว่าจะต้องปฎิบัติตัวอย่างไร หรือต้องรับประทานอาหารอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ค่ะ แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือไม่

National Blood ...
Offline
เข้าร่วม: 27/07/2011

เรียน ท่านผู้บริจาคโลหิต

       ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ปรับเกณฑ์การคัดกรองความเข้มข้นโลหิตในผู้บริจาคโลหิตหญิง  จากเดิม  12  กรัม/เดซิลิตร เป็น 12.5  กรัม/เดซิลิตร  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การคัดกรองตามมาตรฐานในระดับสากล  ซึ่งจะช่วยปกป้องสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต  และทำให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

       การปรับเกณฑ์ความเข้มข้นของโลหิต ในผู้บริจาคโลหิตหญิงเป็น 12.5 กรัม/เดซิลิตร ผู้บริจาคโลหิตหญิง  มีประจำเดือนทุกเดือนและเมื่อมีการบริจาคโลหิตอีก   อาจทำให้เกิดภาวะสูญเสียธาตุเหล็ก และทำให้โลหิตจางได้ ฉะนั้น ! เพื่อให้บริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ควรให้ความสำคัญต่อการรับประทาน “ยาธาตุเหล็ก”

      ธาตุเหล็ก  มีความสำคัญต่อการสร้างโลหิต ดังนี้

  1. ช่วยรักษาสภาวะความสมดุลของร่างกาย   ให้สามารถบริจาคโลหิตได้ทุก  3 เดือน และเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างยั่งยืน
  2. ช่วยให้ระบบโลหิตในร่างกาย  มีโลหิตใหม่ที่มีคุณภาพ   หมุนเวียนทดแทนโลหิตเก่าที่ออกไป    ส่งผลให้เป็นผู้มีผิวพรรณสดใส  ไม่อ่อนเพลีย       
  3. ทำให้ไม่เกิดภาวะโลหิตจาง    โลหิตจะมีความเข้มข้นเพียงพอทุกครั้งที่มาบริจาคโลหิต   และควรรับประทานอาหารให้ถูกส่วนและมีธาตุเหล็กสูง  ควบคู่กับการรับประทานยาธาตุเหล็ก  เช่น   อาหารประเภทเนื้อสัตว์    เครื่องในสัตว์    ไข่  และ  อาหารประเภทพืช  ผักใบเขียว   ผลไม้ ข้าวกล้อง  ถั่วต่างๆ

 

สอบถามเพิ่มเติม 02 263 9600-99 ต่อ 1153

 

 

  

สวทช.SCBInet