ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ดิฉันเป็นนักศึกษา อานุ20 ปีบริบรูณ์ ต้องการจะบริจากร่างกายและอัยวะให้ผู้ที่ต้องการทุกส่วนที่ใช่เป็นประโยชน์
ดิฉันอยากทราบว่า ดิฉันจะแสดงความจำนง แบบฟอม ได้ที่ไหนบ้าง
ถ้าดิฉันไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปใน โรงบาล

anusara
Offline
เข้าร่วม: 04/05/2010

การบริจาคอวัยวะ คือ การบริจาคเฉพาะอวัยวะภายในที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น หัวใจ ตับ ปอด ไต ฯลฯ เพื่อนำไปปลูกถ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยที่อวัยวะสำคัญเสื่อมสภาพ เมื่อแพทย์ทำผ่าตัดนำอวัยวะไปปลูกถ่ายแล้ว จะตกแต่งร่างของผู้เสียชีวิตให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย แล้วส่งคืนให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

การบริจาคร่างกาย คือ การบริจาคทั้งร่างกายหลังจากเสียชีวิต เพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตให้นักศึกษาแพทย์ศึกษา โดยร่างที่จะนำไปศึกษา ต้องมีอวัยวะครบ ยกเว้นดวงตา

อย่างไรก็ตาม สามารถแสดงความจำนงบริจาคได้ทั้งอวัยวะและร่างกาย แต่เมื่อเสียชีวิตจะบริจาคอะไรได้ขึ้นอยู่กับสาเหตุการเสียชีวิต เพราะผู้ที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ ต้องเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายเท่านั้น เช่น เส้นเลือดในสมองแตก เนื้องอกในสมอง ส่วนผู้ที่บริจาคร่างกายเสียชีวิตด้วยภาวะปกติ เช่น ชราภาพ ฯลฯ สำหรับการบริจาคดวงตาเสียชีวิตแบบใดก็ได้

แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ โทร.1666, 0 2256 4045-6 หรือ E-mail: odc-trcs [at] redcross [dot] or [dot] th หรือ download ใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ที่ www.organdonate.in.th

แสดงความจำนงบริจาคร่างกายได้ที่ โรงพยาบาลที่มีคณะแพทยศาสตร์ เช่น รพ.จุฬาฯ, ศิริราช, รามาธิบดี, พระมงกุฎเกล้า การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาต้องมีหลักฐานประกอบ ข้อกำหนดขึ้นอยู่แต่ละโรงพยาบาล

หากเป็นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม และ download แบบฟอร์มอุทิศร่างกายได้ที่ http://www.redcross.or.th/content/page/51

สวทช.SCBInet