ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

การเจาะเลือดที่ปลายนิ้วสามารถตรวจกรุ๊ปเลือดได้ทันทีเลยหรือเปล่าคะ ถ้าเราไปบริจาคเลือด เราสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจกรุ๊ปเลือดให้ลูกด้วยได้มั้ยคะ (ลูกอายุ 10 ปีค่ะ)

National Blood ...
Offline
เข้าร่วม: 27/07/2011

เรียนท่านผู้บริจาคโลหิต

     ในขั้นตอนการเจาะปลายนิ้ว เป็นการตรวจดูกรุ๊ปเลือดเบื้องต้นว่า ผู้บริจาคโลหิตมี มีหมู่โลหิตกรุ๊ปใด เช่น หมู่เอ หมู่บี หมู่โอ และหมู่เอบี  และตรวจความเข้มข้นของโลหิตว่าได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยหยดโลหิตในน้ำยา Copper sulphate  โดยกำหนดใช้เกณฑ์คัดกรองความเข้มข้นโลหิตในผู้บริจาคโลหิต หญิง เป็น  12.5กรัม/เดซิลิตร  และชาย เป็น 13 กรัม/เดซิลิตร    

การตรวจหมู่โลหิต

โดยทั่วไปหมู่โลหิตมี 2 ระบบ คือ

1. ระบบเอบีโอ ABO แบ่งออกเป็น 4 หมู่

หมู่เอ หมู่บี หมู่โอ และหมู่เอบี จำแนกหมู่ดังกล่าว โดยสารโปรตีนซึ่งฉาบอยู่ที่เม็ดโลหิตเป็นสำคัญ

2.หมู่โลหิตระบบอาร์เอช Rh

แบ่งออกเป็นหมู่โลหิตอาร์เอชบวก และหมู่โลหิตอาร์เอชลบ

หมู่อาร์เอชบวก หรือ Rh positive หมายถึง หมู่โลหิตที่มีสารโปรตีนดี ฉาบอยู่ที่ผิวของเม็ดโลหิตแดง ในคนไทยพบประมาณ 99.7 % หรือเรียกว่าหมู่โลหิตธรรมดา

หมู่อาร์เอชลบ หรือ Rh negative  หมายถึง หมู่โลหิตที่ไม่มีสารดี ฉาบอยู่ที่ผิวของเม็ดโลหิตแดง ในคนไทยพบเพียง 0.3 % หรือ 1,000 คน จะพบเพียง 3 คนเท่านั้น หรือเรียกว่าโลหิตหมู่พิเศษ

          ดังนั้นหากผู้บริจาคโลหิตมีความประสงค์ที่จะบริจาคโลหิต โลหิตทุกยูนิตจะได้รับการตรวจหมู่โลหิตทั้ง 2 ระบบ ดังที่กล่าวมา โดยทุกโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจหมู่โลหิต 

 

สอบถามเพิ่มเติม 02 263 9600-99 ต่อ  1150-1152

สวทช.SCBInet