ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

สอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการบริจาคสเต็มเซลล์จากสายสะดือรกเด็กแรกเกิด
จะผ่าคลอดวันที่ 11 มีนาคม ที่ รพ.วิภาวดี ถ้าต้องการบริจาคสเต็มเซลล์จากสายสะดือรกเด็กแรกเกิด จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ ต้องติดต่อที่ไหนอย่างไร

National Blood ...
Offline
เข้าร่วม: 27/07/2011

เรียนท่านผู้บริจาคโลหิต

         เนื่องจากการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากสายสะดือรกเด็กแรกเกิด ผู้บริจาคจะได้รับข้อมูลการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากสายสะดือรกเด็กแรกเกิด  ที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่ ( WHO ) พร้อมทั้งแสดงความยินยอมการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากสายสะดือรกเด็กแรกเกิด  ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 263 9600-99 ต่อ 1310-1312

สวทช.SCBInet