ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

เอามือไปจับสิ่งของของผู้ติดเชื้อ (คีย์บอร์ด)

 

มันมีคราบมันๆอยู่อ่ะครับ น่าจะเป็นเหงื่อไคล

 

แล้วคันตา ลืมตัวเอามือขยี้ตา

 

ผมติดเอดส์แล้วใช่ไหม

 

 

Aids Research Center
Offline
เข้าร่วม: 19/04/2011

ไม่เสี่ยงเลยค่ะ   โรคเอดส์ติดต่อได้ 2 ทางเท่านั้นคือ ทางเลือด เช่น จากแม่สู่ลูก และการใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกันกับทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ค่ะ

ซึ่งการที่จะติดเชื้อขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น ปริมาณของเชื้อต้องมากและแข็งแรง ระยะเวลาสัมผัสเชื้อต้องนานมาก ช่องทางเข้าของเชื้อ เช่น ถ้าเป็นแผลจะต้องเป็นแผลใหญ่และเปิดกว้าง ฯลฯ โดยจะต้องรับเชื้อเข้าโดยตรงไม่มีส่วนผสมอื่นๆ ซึ่งถ้าขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งโอกาสเสี่ยงก็แทบไม่มีหรือไม่มีเลย

สวทช.SCBInet