ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ใส่ถุงยางตอนมีเพศพันธ์ แต่ยังไม่เสร็จแล้วหลับและยังไม่ได้ถอดถุงยางออก หลับได้ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วเขาห้องน้ำได้ถอดถุงออกเพื่อปัสสาวะ แล้วได้ใส่งตัวเดิมแต่ใส่ผิดด้านคือใส่ด้านที่มีเพศสัมพันธ์ จะเสี่ยงติดเชื้อไหม

Aids Research Center
Offline
เข้าร่วม: 19/04/2011

โอกาสเสี่ยงน้อยค่ะแต่เพื่อความสบายใจอาจมาตรวจเลือดดีกว่าค่ะ  และในคราวหลังควรเปลี่ยนถุงยางอันไหม่ทุกครั้งค่ะ

สวทช.SCBInet