ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ในกรณี เอาแผลไปโดนเลือดของคนที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เราสามารถติดได้หรือไม่ครับ (เราไม่ได้ไปสัมผัสแผลหรือโรคที่เค้าเป็น แต่ไปโดนเลือดของเค้านะครับ)

Aids Research Center
Offline
เข้าร่วม: 19/04/2011

ถ้าไม่ใช่แผลใหญ่และเปิดกว้างก็ไม่เสี่ยงค่ะ และถ้ามีการทำความสะอาดก็จะยิ่งลดโอกาสลงอีก ซึ่งการที่จะติดเชื้อขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น ปริมาณของเชื้อต้องมากและแข็งแรง ระยะเวลาสัมผัสเชื้อต้องนานมาก  ช่องทางเข้าของเชื้อ เช่น ถ้าเป็นแผลจะต้องเป็นแผลใหญ่และเปิดกว้าง ฯลฯ  โดยจะต้องรับเชื้อเข้าโดยตรงไม่มีส่วนผสมอื่นๆ

สวทช.SCBInet