บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2256-4064
สอบถามโทร 0-2256-4068

หรือแฟ็กซ์ที่หมายเลข 0-2256-4069
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 3293 และ 3299
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC
ICRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeร่วมเป็นอาสาสมัครยุวกาชาด ในงานมหกรรมจิตอาสาฯ
       วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ ศ.ดร...
วันที่ : 29/08/2014 - 11:24
สรุปการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เฉพาะกิจ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา กรณีการรั่วไหลของสารเคมี
              จากกรณีการรั่วไหลของสารเคมี ท่าเรือแหลมฉบัง...
วันที่ : 28/08/2014 - 10:50
เชิญร่วมกิจกรรม "สวนลุม สวนสุขภาพ"
วันที่ : 29/08/2014 - 11:03
โรงเรียนราชินี หน่วยยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
        เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  ...
วันที่ : 28/08/2014 - 10:42
เยี่ยมโครงการศัลยกรรมตกแต่งปากแห่วง-เพดานโหว่ฯ ยโสธร
        เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557นายแพทย์ธนิต สุขผ่องศรี...
วันที่ : 29/08/2014 - 11:01
สภากาชาดไทยขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และสภากาชาดไต้หวัน
         สภากาชาดไต้หวัน...
วันที่ : 28/08/2014 - 09:59
“42 ปี ฟู้ดแลนด์ 1 น้ำใจเพื่อช่วยเหลือเลือดที่ขาดแคลน”
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาากาชาดไทย ร่วมกับ  บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด  ...
วันที่ : 28/08/2014 - 14:07
วันปฐมพยาบาลโลก 2557 “การปฐมพยาบาลพร้อมรับความเสี่ยงในชีวิตประจำวันหรือในยามภัยพิบัติ”
          สมาชิกสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงนานาประเทศทั่วโลก...
วันที่ : 28/08/2014 - 09:37
แถลงข่าวโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์”
  วันที่ 28 สิงหาคม 2557 พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์...
วันที่ : 28/08/2014 - 15:28
กิจกรรมศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
          นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ...
วันที่ : 27/08/2014 - 16:00

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 จำนวน 1 งาน 29/08/2014 - 11:42
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อถุงขยะดำ จำนวน 10,400 กิโลกรัม และถุงขยะแดง จำนวน 7,600 กิโลกรัม 29/08/2014 - 11:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้อบแห้ง (HOT AIR OVEN) จำนวน 2 ตู้ 29/08/2014 - 11:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาสวน กวาดใบไม้ และจัดเก็บขยะมูลฝอย วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 29/08/2014 - 11:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบริการซ่อมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 29/08/2014 - 11:32
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 จำนวน 1 งาน 29/08/2014 - 11:30
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก จำนวน 450,000 อัน 28/08/2014 - 11:00
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประกาศสอบราคาซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว จำนวน 27,000 ลิตร 22/08/2014 - 14:48
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 38 เครื่อง 18/08/2014 - 12:54
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตภายในอาคาร จำนวน 10 เตียง 15/08/2014 - 10:24

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 3 อัตรา 26/08/2014 - 17:49
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา 26/08/2014 - 07:55
ประกาศขยายการรับสมัคร ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา 26/08/2014 - 07:54
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 4 อัตรา 26/08/2014 - 07:44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.วิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด 25/08/2014 - 09:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.วิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายวิชาการ สำนักงานยุวกาชาด 25/08/2014 - 09:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร 25/08/2014 - 08:08
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตรวจสอบ 25/08/2014 - 08:07
ประกาศรายชื่ีอผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 25/08/2014 - 08:05

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 140,235 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 408,204 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 102,068 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 101,979 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 103,322 28/05/2012 - 13:45
ถ้าบริจาคเลือดต่อเนื่องแล้วไม่มีผลแจ้งกลับมาเลยแสดงว่าผลการตรวจปกติใช่ใหม่ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 4 29/08/2014 - 11:03
เพิ่มเติมข้อมูลทำบัตรบริจาคอวัยวะหายค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 5 29/08/2014 - 10:23
สอบถามเรื่องยังไม่ได้รับบัตรค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 17 28/08/2014 - 20:11
เวลาทำการ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 22 28/08/2014 - 19:12
สงสัยค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 21 28/08/2014 - 16:39
สอบถามครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 25 28/08/2014 - 12:40
อยากทราบว่าที่ได้ส่งเรื่องบริจาคดวงตาเข้าไป ทางศูนย์ได้รับข้อมูลหรือยังคะ น.ส.นิลุบล สิลา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 11 28/08/2014 - 12:16
คิดมากครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 39 28/08/2014 - 11:08
แบบนี้ถือว่ามีความเสี่ยงมั่ยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 59 28/08/2014 - 07:04
เพศสัมพันธ์คับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 52 28/08/2014 - 06:21
ตรวจพบไว้รัสตับอีกเสบซี
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
1 30 27/08/2014 - 19:49
ถามหน่อยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 46 27/08/2014 - 19:41
ผมมีโอกาศไหมครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 59 27/08/2014 - 18:05
ต้องการไปคลอดลูกที่ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชาเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 41 27/08/2014 - 17:20
สอบถามการกลับเข้าทำงาน
กระดานข่าว : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
0 26 27/08/2014 - 11:01

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ตารางกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet