บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

สรุปยอดเงินช่วยเหลือฯ เนปาล

เงินที่กาชาดได้รับบริจาคถึงวันที่  3 มิ.ย. 58:
257,398,209.21 บาท


เงินที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว:
150,735,000.00 บาท
(ข้อมูล: 26 เม.ย.58 - 11 พ.ค 58)

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeงานอาจาริยปูชา ประจำปี 2558
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...
วันที่ : 03/07/2015 - 11:38
กลุ่มบริษัทโซนี่แห่งประเทศไทย บริจาคเงินช่วยเหลือประเทศเนปาล
       วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 มร. โยชิอากิ มูราคามิ กรรมการผู้จัดการบริษัท...
วันที่ : 01/07/2015 - 14:24
จีเอสเค สนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย
        นายแพทย์ทวิราป ตันติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย...
วันที่ : 03/07/2015 - 08:45
สภากาชาดเวียดนามเยี่ยมชมภารกิจการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทย
              พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ...
วันที่ : 01/07/2015 - 09:08
รายการที่นี่กาชาด ตอน เปิดบ้านเยี่ยมชม Open House วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
สามารถรับชมได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=J9rTbmajCTM
วันที่ : 02/07/2015 - 20:23
สร้างพลังจิตอาสา‏ จ.อุทัยธานี
              สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มอบหมายให้ นางสาวเมธินี จงศรี...
วันที่ : 01/07/2015 - 08:54
อบต.เสม็ดเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
        นายพรชัย อุไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา...
วันที่ : 02/07/2015 - 09:23
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การใช้ยาอินซูลิน”
            แพทย์หญิงอมรรัตน์ ประเสริฐเจริญสุข นายแพทย์ 5 ...
วันที่ : 30/06/2015 - 08:43
โครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 24 Manager Skill Development program < MSD24 >
     วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  นายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 01/07/2015 - 14:32
ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล
            นายจิณณะ บัวทอง ผู้แทนบริษัท เอนไก ไทย จำกัด...
วันที่ : 30/06/2015 - 08:35

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่ในการสอบราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic 03/07/2015 - 13:06
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจ้างเดินสาย Fiber Optic 30/06/2015 - 15:11
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 30/06/2015 - 15:01
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 29/06/2015 - 15:58
ประกาศสำนักงานบริหาร ขายทอดตลาดแท่นพิมพ์ออฟเซตและรถจักรยานยนต์ 26/06/2015 - 16:03
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 26/06/2015 - 15:32
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดโลหิตพร้อมเครื่องเขย่า จำนวน 1 ตู้ 18/06/2015 - 16:07
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง 18/06/2015 - 16:06
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตภายในอาคาร จำนวน 10 เตียง 18/06/2015 - 16:04
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ ยา Folic acid จำนวน 3,360,000 เม็ด 15/06/2015 - 15:46

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ภาคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา 03/07/2015 - 11:52
ประกาศผลการคัดเลือก นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 03/07/2015 - 11:36
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานการประชุม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร 03/07/2015 - 11:35
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 01/07/2015 - 10:23
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าีที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่12 จังหวัดสงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 01/07/2015 - 09:27
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 01/07/2015 - 09:24
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 29/06/2015 - 09:09
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/06/2015 - 08:20
ขยายการรับสมัคร ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสภานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา 29/06/2015 - 08:18

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 112,118 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 150,258 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 488,378 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 120,948 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 108,336 28/05/2012 - 13:45
สอบถามหน่อยครับ ตอนนี้เครียดมาก จิตตกมากครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 8 03/07/2015 - 11:44
บัตรบริจาคร่างกายหาย
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 31 02/07/2015 - 23:56
การตรวจเลือด
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 38 02/07/2015 - 22:01
ผมจิตตกมากๆเลยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 41 02/07/2015 - 18:15
Hiv จะเข้าสู่ร่างกายผ่าน แผลที่เพิ่งปิดได้ไหมครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 50 02/07/2015 - 14:58
การจองห้องพิเศษ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 49 02/07/2015 - 13:57
อยากทราบระเบียบของการรับเข็มที่ระลึก
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 59 02/07/2015 - 13:50
ใกล้ถึงกำหนดคลอด
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 47 02/07/2015 - 13:47
ตรวจก่อนคลอด
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 42 02/07/2015 - 13:43
ผู้บริจาคโลหิต
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
1 61 02/07/2015 - 11:50
สอบถามข้อมูลเเพิ่มค่ะ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 58 02/07/2015 - 10:37
มีเพศสัมพันธ์ในอ่างอาบน้ำ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 73 01/07/2015 - 21:08
เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
กระดานข่าว : สำนักงานการคลัง
0 72 01/07/2015 - 20:33
ถอนฟันหลังคลอด
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 98 01/07/2015 - 11:35
ราคาค่าคลอดบุตร
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 118 01/07/2015 - 10:33


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ตารางกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net