บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

 


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เลขที่ :  045-3-04190-6
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2256-4064
สอบถามโทร 0-2256-4068

หรือแฟ็กซ์ที่หมายเลข 0-2256-4069
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 3293 และ 3299
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC
ICRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeร้านพฤกษากาชาดแจกรางวัลผู้โชคดีจากการหมุนวงล้อสลากพฤกษากาชาดปี 57
นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาดพร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรอาสากาชาดมอบทองคำมูลค่า500,000...
วันที่ : 24/04/2014 - 06:37
ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานสภากาชาดไทย
            คณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล...
วันที่ : 23/04/2014 - 09:12
กิจกรรมเยี่ยมชมสวนสมุนไพร สวนไม้มงคลพระราชทาน ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
นางเสาวภาคย์  ปฐมพฤกษ์วงษ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดินแดง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด...
วันที่ : 23/04/2014 - 16:04
พิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา
                    ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์...
วันที่ : 23/04/2014 - 09:07
Art Care ภาพถ่ายเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยเอดส์
          วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 17/04/2014 - 15:11
121 ปี แห่งการสถาปนาสภากาชาดไทย
          26 เมษายน 2557 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย องค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ...
วันที่ : 18/04/2014 - 13:23
การรักษาคือการป้องกัน...เพื่อเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ ในประเทศไทย
       ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จะจัดแถลงข่าว เรื่อง การรักษาคือการป้องกัน......
วันที่ : 17/04/2014 - 10:47
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดภาค 1 ภาค 2 และภาค 3
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 21/04/2014 - 09:42
สัมมนาการสร้างเครือข่ายฯ 1 อำเภอ 1 ชมรม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และตะวันตก
                          เมื่อวันที่ 22 เมษายน...
วันที่ : 23/04/2014 - 09:55
ขอเชิญร่วมงานฮีโมฟีเลียเดย์ ครั้งที่ 16 วันพบปะสังสรรค์ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย   ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย...
วันที่ : 21/04/2014 - 15:08

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ซองลามิเนต จำนวน 282,000 ใบ 24/03/2014 - 09:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ถุงชุดสำหรับบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มล. แบบ Top and Bottom System จำนวน 859,200 ใบ 24/03/2014 - 09:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ HLA ด้วยเทคนิค Microbead SSO (HLA-DNA by SSO kit) จำนวน 9 รายการ 24/03/2014 - 09:40
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ถุงบรรจุโลหิตสำหรับเก็บรักษาเกล็ดโลหิตได้นาน 5 วัน ขนาดไม่น้อยกว่า 100 มล. จำนวน 93,600 ใบ 24/03/2014 - 09:38
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ตลับยนับจำนวนครั้งหรือใบมีด (เวเฟอร์) สำหรับใช้ในการตัดและเชื่อมสายถุงบรรจุโลหิตแบบปราศจากเชื้อ จำนวน 428,100 ครั้ง/ใบ 24/03/2014 - 09:36
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 7 เครื่อง 24/03/2014 - 09:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม (DNA) ด้วยเครื่องอัตโนมัติ (DNA Isolation kit) จำนวน 20,000 test 24/03/2014 - 09:32
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ Single dose platelet จำนวน 2,200 ชุด 24/03/2014 - 09:29
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จำนวน 250 ชุด 24/03/2014 - 09:26
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ตู้เก็บเกล็ดโลหิตพร้อมเครื่องเขย่า จำนวน 3 ตู้ 24/03/2014 - 09:24

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
รับสมัคร ต.หัวหน้ากลุ่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานยุทธศาสตร์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา 24/04/2014 - 08:48
ประกาศขยายรับสมัคร ต.หัวหน้าหน่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา 24/04/2014 - 08:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 1-4 ฝ่ายสวนงู สถานเสาวภา 23/04/2014 - 08:34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร 23/04/2014 - 08:32
ประกาศรับสมัคร ต.นักวิชาการศึกษา 6 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จำนวน 1 อัตรา 22/04/2014 - 08:30
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตรวจสอบ 21/04/2014 - 12:06
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตรวจสอบ 21/04/2014 - 12:06
ขยายรับสมัคร ต.หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7) ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ วิทยาลัยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา 21/04/2014 - 11:56
ขยายการรับสมัคร ต.หัวหน้าฝ่าย สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 3 อัตรา 21/04/2014 - 07:32

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 368,529 20/08/2013 - 11:05
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 135,412 02/05/2013 - 12:03
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 98,741 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 97,448 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 98,337 28/05/2012 - 13:45
ฝากคลอด
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 2 24/04/2014 - 14:50
ยังกังวลครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 10 24/04/2014 - 14:01
สอบถามครับ
กระดานข่าว : สำนักงานกลาง
0 7 24/04/2014 - 11:48
เครียดมากค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 10 24/04/2014 - 11:44
เครียดมากค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 9 24/04/2014 - 11:34
สิทธิข้าราชการ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 6 24/04/2014 - 11:33
ปลอดภัยแล้วยังครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 24 24/04/2014 - 10:06
อาการคันบริเวรที่เข็มเจาะ
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 7 24/04/2014 - 07:28
ทำบริจาก อวัยวะไว้แต่ ว่า ถ้าเราอยู่ต่างจังหวัด จะได้บริจากหรือป่าวค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 10 24/04/2014 - 00:20
สอบถามผล NAT
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 20 23/04/2014 - 23:56
สงสัย
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 19 23/04/2014 - 23:56
กังวลกับอาการคล้ายช่วงเริ่มต้น
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 33 23/04/2014 - 23:56
ตรวจเลือดระหว่างกินยาต้าน
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 21 23/04/2014 - 21:47
anti-hiv
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 30 23/04/2014 - 20:08
กังวลคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 27 23/04/2014 - 18:45

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ตารางกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet