บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

บรรจุถุงยังชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...
วันที่ : 05/02/2016 - 15:39
ผอ.โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เยี่ยมชมและดูงาน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
  วันที่ 29 มกราคม 2559 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค ...
วันที่ : 02/02/2016 - 15:27
สมเด็จพระเทพฯเสด็จ ร.ร. ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง จ.อุตรดิตถ์
  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.57 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี...
วันที่ : 05/02/2016 - 15:33
โครงการอบรมความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ของสถาบันภาษาไทยสิริธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามารถดูรายละเอียด แผ่นพับได้ที่ http://www.sti.chula.ac.th/
วันที่ : 02/02/2016 - 10:26
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาสตั้งขึ้นเป็นสถานพักฟื้น เป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทย เปิดให้บริการครั้งแรก...
วันที่ : 05/02/2016 - 14:07
รายการ เปิดบ้านกาชาด on Social Media เทป 36 ตอน " คลินิกแทนเจอรีน "
    รายการ เปิดบ้านกาชาด on Social Media เทป 36 ตอน " คลินิกแทนเจอรีน " ...
วันที่ : 30/01/2016 - 15:16
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง
ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเนติบัณฑิตยสภา ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน...
วันที่ : 03/02/2016 - 14:33
รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน ความสำคัญของโฟเลตกับคุณแม่ตั้งครรภ์ ตอนที่ 1 (เทป 18)
    รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน ความสำคัญของโฟเลตกับคุณแม่ตั้งครรภ์ ตอนที่ 1 (เทป 18) ...
วันที่ : 30/01/2016 - 15:12
สวดพระอภิธรรม ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ
  ณ วัดเบญจบพิตร ดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ...
วันที่ : 03/02/2016 - 09:46
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน พระผู้เป็นพลังเเห่งการบริจาคโลหิต
“ ข้าพเจ้าขอยกย่อง และชมเชยผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน และขอฝากให้ช่วยกันถ่ายทอด...
วันที่ : 28/01/2016 - 15:37

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 2 กลุ่ม 27/01/2016 - 10:15
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศของสภากาชาดไทย 06/01/2016 - 11:07
สำนักงานอาสากาชาด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารในโรงเรียน ตชด. บุญธรรม - บุญพริ้ง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 08/12/2015 - 10:08
สำนักงานการคลังสภากาชาดไทย ประกาศสอบราคาจะซื้อจะขายเครื่องเขียน จำนวน 20 รายการ 01/12/2015 - 12:39
สำนักงานการคลังสภากาชาดไทย ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ 01/12/2015 - 12:35
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สอบราคาจ้างพิมพ์นิตยสารสนองโอฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 26/11/2015 - 10:05
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) 25/11/2015 - 14:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ RPMI 1640 W/O PHENOL RED 25/11/2015 - 11:36
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ใช้สำหรับระบบ HIIG ขนาด 97X96 มิลลิเมตร 25/11/2015 - 11:35
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก จำนวน 40,000 อัน 25/11/2015 - 11:33

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 05/02/2016 - 17:07
ประกาศสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ขยายระยะเวลาการับสมัครตำแหน่งพนักงานประสานงานการวางแผนพัฒนาและโครงการพิเศษ จำนวน 1อัตรา 05/02/2016 - 15:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 05/02/2016 - 08:38
ขยายประกาศการรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา 04/02/2016 - 15:06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศุนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 04/02/2016 - 13:43
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา 04/02/2016 - 10:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา 04/02/2016 - 10:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 03/02/2016 - 16:16
ขยายประกาศการรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 วพ. และตำแหน่งนายช่างเวชภัณฑ์ 1-4 สถานเสาวภา จำนวน 2 อัตรา 03/02/2016 - 11:52


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 
 
 
 
  

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net