บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ประจำปี2559
วันที่ : 25/05/2016 - 13:32
“ห้องได้บุญ” โฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “ความสุขของบุญที่สัมผัสได้”
“ห้องได้บุญ” โฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “ความสุขของบุญที่สัมผัสได้” จะเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา...
วันที่ : 23/05/2016 - 13:05
รายการ เปิดบ้านกาชาด on Social Media เทป 39 ตอน " เข็มวันอานันทมหิดล 2559 "
  รายการ เปิดบ้านกาชาด on Social Media เทป 39 ตอน " เข็มวันอานันทมหิดล 2559 "
วันที่ : 25/05/2016 - 10:38
รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ตอนที่ 4 เทป 25
  รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ตอนที่ 4 เทป 25 
วันที่ : 19/05/2016 - 15:37
รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ตอนที่ 5 เทป 26
  รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ตอนที่ 5 เทป 26 
วันที่ : 24/05/2016 - 13:10
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน กำเนิด..สภากาชาดไทย
ย้อนกลับไปเมื่อปี รัตนโกสินทร์ศก. ๑๑๒ หรือ พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้เกิดกรณีพิพาท ระหว่าง ประเทศสยาม กับ ฝรั่งเศส...
วันที่ : 19/05/2016 - 10:29
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิด “ห้องได้บุญ” โฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “ความสุขของบุญที่สัมผัสได้”
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559  เวลา 10.30 น. สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย  จัดพิธีเปิด “ห้องได้บุญ...
วันที่ : 23/05/2016 - 17:12
เปิดโครงการ “BeThe1Donor Thailand”
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “BeThe1Donor Thailand...
วันที่ : 18/05/2016 - 11:43
สภากาชาดไทย ร่วมอวยพรนสพ.บ้านเมือง
    วันนี้(23 พฤษภาคม 2559) คุณพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ และผู้จัดการทั่วไป...
วันที่ : 23/05/2016 - 14:24
สภากาชาดไทย ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดภาค 7
สภากาชาดไทย ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 17/05/2016 - 19:20

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) 13/05/2016 - 09:53
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 04/05/2016 - 18:13
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น 04/05/2016 - 18:12
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 04/05/2016 - 18:11
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขายทอดตลาดรถยนต์ (ตามเอกสารแนบ) 04/05/2016 - 18:10
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อ คีมรูดสายถุงโลหิต จำนวน 60 อัน 04/05/2016 - 17:55
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อ ผ้าก๊อซพับ จำนวน 11,405 แพ็ค 04/05/2016 - 17:54
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อ พลาสเตอร์ปิดแผล ADHESIVE DRESSING STRIP จำนวน 14,630 กล่อง 04/05/2016 - 17:53
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อกระเป๋า Cooler Bag พร้อมกล่องโพมขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม สีแดง จำนวน 31 ใบ และสีน้ำเงิน จำนวน 223 ใบ 04/05/2016 - 17:52
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบควบคุมห้องสะอาด, งานตรวจสอบความถูกต้องห้องสะอาด และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 04/05/2016 - 17:49

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการ1-4 งานบริหารงานทั่วไปและงานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร 25/05/2016 - 09:25
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 24/05/2016 - 16:16
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 23/05/2016 - 18:04
ขยายประกาศการรับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา 23/05/2016 - 14:39
ขยายประกาศการรับสมัครบุคคลตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา 23/05/2016 - 11:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 19/05/2016 - 13:26
ขยายประกาศการรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 19/05/2016 - 11:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 19/05/2016 - 11:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 19/05/2016 - 11:03

ปฏิทินกิจกรรม

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
  

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net