บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน ยุติปัญหาเอดส์
          องค์การอนามัยโลก และ โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ กําหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม...
วันที่ : 28/11/2014 - 15:18
สำนักงานยุวกาชาดจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ‏
              เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นางสุนันทา ศรอนุสิน...
วันที่ : 26/11/2014 - 10:51
อาสายุวกาชาดเข้าร่วมโครงการ Red Cross Youth Challenge 2014 ประเทศสิงคโปร์
              วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นางสุนันทา ศรอนุสิน...
วันที่ : 28/11/2014 - 11:12
ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.กาญจนบุรี
    นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ...
วันที่ : 27/11/2014 - 09:12
ขอเชิญพสกนิกรร่วมบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 27/11/2014 - 18:24
รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย และรายการเปิดบ้านกาชาด On social media
รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน ชุดดำรงชีพเมื่อเกิดภัยพิบัติ (เทป10)     สามารถรับชมได้ที่นี่ http...
วันที่ : 31/10/2014 - 17:36
เชิญร่วมงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 'ศศินทร์ จุฬา มินิมาราธอน 2557
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
วันที่ : 19/11/2014 - 09:52
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557...
วันที่ : 25/11/2014 - 10:41
ผู้บริหารสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์ฯ
                       คณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีน...
วันที่ : 27/11/2014 - 14:22
โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา จัดบรรยายวิชาการ "รู้เท่าทันป้องกันสมองเสื่อม"
26 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลจัดบรรยายวิชาการเรื่อง "รู้เท่าทันป้องกันสมองเสื่อม" กิจกรรมฝึกสมอง...
วันที่ : 26/11/2014 - 14:20

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักงานบริหาร ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ 26/11/2014 - 10:18
สำนักงานการคลัง ประกวดราคาจะซื้อจะขายเครื่องเขียน จำนวน 49 รายการ 21/11/2014 - 11:14
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต พร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 1 เครื่อง 19/11/2014 - 10:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์กรด-ด่างก๊าซ และสารอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 1 เครื่อง 19/11/2014 - 10:31
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ HLA ด้วยเทคนิค SSO 19/11/2014 - 10:29
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ Gel Liss/Coombs จำนวน 720,000 tests และ Gel Neutral 260,000 tests 19/11/2014 - 10:28
สำนักงานจัดหารายได้ สอบราคาจ้างทำกระเป๋าล้อลากอเนกประสงค์ 17/11/2014 - 15:02
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP จำนวน 712 กล่อง 10/11/2014 - 17:58
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตึกประสงค์ พานิชภักดี 20/10/2014 - 11:08
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet) จำนวน 1 เครื่อง 10/10/2014 - 10:40

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 7/8* สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร 28/11/2014 - 13:05
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 28/11/2014 - 09:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 งานธุรการ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ 28/11/2014 - 09:20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ภาค 12 จ.สตูล กลุ่มงานบริหารและประสานงานกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 28/11/2014 - 09:18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 28/11/2014 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ต.เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล 28/11/2014 - 09:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.นักการภารโรง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ 28/11/2014 - 09:07
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ต.ผู้ช่วยนักโภชนาการ 1-4 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 28/11/2014 - 09:05
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.นักวิชาการศึกษา 3-5 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 27/11/2014 - 07:44

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 144,046 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 432,732 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 104,219 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 105,623 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 104,764 28/05/2012 - 13:45
บัตรบริจาคอวัยวะหาย
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 13 29/11/2014 - 09:06
บัตรบริจาคดวงตาหาย
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 9 29/11/2014 - 09:03
ทำบัตรประจำตัวบริจาคอวัยวะหาย
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 11 29/11/2014 - 00:06
ขอแบบฟอร์มบริจาคอวัยวะ พร้อมรายละเอียดสิ่งที่ต้องทำ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 8 28/11/2014 - 21:30
ทำบัตรประจำตัวผู้บริจาคหายครับ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 11 28/11/2014 - 20:10
บริจาคโลหิต
กระดานข่าว : เหล่ากาชาด
0 14 28/11/2014 - 11:34
ออรัลแบบไม่ป้องกัน
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 30 28/11/2014 - 08:56
ตรวจเลือดที่คลินิค
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 33 27/11/2014 - 19:39
การเจาะหูกับการบริจาคโลหิต
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 17 27/11/2014 - 13:41
ไม่เห็นมีใครตอบกระทู้เลย
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 29 27/11/2014 - 12:56
เข็มกาชาดครั้งที่ 108
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 24 27/11/2014 - 11:58
ทำบัตรผู้บริจาคอวัยวะหายค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 30 27/11/2014 - 11:17
ระยะการนับค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 28 26/11/2014 - 23:10
รบกวนตอบ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 28 26/11/2014 - 17:25
สับสนมาก ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 27 26/11/2014 - 16:53

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet

Power By 3Cats.net