บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC
ICRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeโรงพยาบาลร่วมต้อนรับนักศึกษา จากคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
23 กันยายน 2557 นายแพทย์ชัชวาล วัตนกุล หัวหน้าฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ...
วันที่ : 23/09/2014 - 10:53
โครงการสรรหากุลบุตร –กุลธิดากาชาด ประจำปี 2558 ระยะที่ 1
  โครงการสรรหากุลบุตร –กุลธิดากาชาด ประจำปี 2558 กิจกรรมพิเศษ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กุลบุตร –...
วันที่ : 19/09/2014 - 13:59
หน่วยงานต่างๆ ร่วมทำกิจกรรม ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
          ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2557...
วันที่ : 22/09/2014 - 16:14
ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด ปี 2558 ผ่านรายการ "สายใย กศน."
          นายธัชตะวัน เกษกานดา และนางสาวทิวาภรณ์ กาญจนมยูร กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2554...
วันที่ : 19/09/2014 - 10:41
กิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งทะเลระยอง
              เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 22/09/2014 - 10:58
เลียกเซ้งเทรดดิ้ง...ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 18 กันยายน 2557 คุณกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด และคณะ...
วันที่ : 18/09/2014 - 15:27
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดภาค 11และภาค 12
สภากาชาดไทย ขอเชิญเฝ้าฯรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 21/09/2014 - 00:11
คอนเสิร์ตการกุศล "ICONS-ไอคอนส์" โดยคุณกมลา สุโกศล
วันที่ : 18/09/2014 - 13:55
Regional Community Safety and Resilience Forum Meeting สร้างชุมชนปลอดภัยและป้องกันภัยพิบัติในระดับภูมิภาค
        สหพันธ์สภากาชาด และ สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) จัดการประชุม ...
วันที่ : 19/09/2014 - 15:36
ของดการเเพร่ภาพออกอากาศรายการ "กาชาดเพื่อคุณ" ชั่วคราว
 เรียนผู้ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณทุกวันจันทร์  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เเห่งประเทศไทย เเจ้งเรื่อง...
วันที่ : 17/09/2014 - 15:26

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักงานบริหาร ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำไดอารี่สภากาชาดไทย ประจำปี 2558 23/09/2014 - 14:21
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย, ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 1 งาน 17/09/2014 - 10:01
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพผู้บริจาคโลหิต 13 รายการ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 12 เดือน 17/09/2014 - 09:59
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อหลอดเก็บตัวอย่างเลือดระบบสูญญากาศ ชนิด EDTA ขนาดบรรจุ 3 ml. 17/09/2014 - 09:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อหลอดเก็บตัวอย่างเลือดระบบสูญญากาศ ชนิด EDTA ขนาดบรรจุ 3 ml. 17/09/2014 - 09:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างกำจัดและป้องกัน ปลวก-หนู-แมลงสาบ-หนู จำนวน 1 งาน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:51
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์ และสัญญาเช่า Leased line speed 10 Mbps. วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (ups) 5 เครื่อง จำนวน 1 งาน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:45
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกพร้อมกล่อง จำนวน 98,100 อัน 01/09/2014 - 14:43

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ 22/09/2014 - 07:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 22/09/2014 - 07:50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ต.ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 18/09/2014 - 18:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ต.ผู้จัดการฝ่ายผลิต ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 18/09/2014 - 18:26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานบริหารและประสารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบริหาร 18/09/2014 - 18:22
ประกาศผลการค้ดเลือก วิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด 18/09/2014 - 09:28
ประกาศผลการคัดเลือก วิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายวิชาการ สำนักงานยุวกาชาด 18/09/2014 - 09:11
ขยายรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา 18/09/2014 - 07:36
ขยายรับสมัคร ต.ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 18/09/2014 - 07:30

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 141,310 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 414,141 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 102,743 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 102,977 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 103,710 28/05/2012 - 13:45
การที่ได้รับเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแต่มีโอกาสไม่ติดเชื้อ HIV มันเป็นเพราอะไรค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 1 23/09/2014 - 23:17
เหงื่อคนอื่นกระเด็นเข้าตา
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 2 23/09/2014 - 23:02
ได้รับเซรุ่มและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กระดานข่าว : สำนักงานกลาง
0 3 23/09/2014 - 22:53
ยังไม่ได้รับบัตรค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 8 23/09/2014 - 15:22
ยังไม่ได้รับบัตรค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 22 23/09/2014 - 14:34
วัคซีนเด็ก
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 8 23/09/2014 - 13:55
สอบถามม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 26 23/09/2014 - 13:53
ปลอดภัยยังครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 33 23/09/2014 - 07:36
ขอบคุณคุณหมอที่ตอบให้นะครับผม บริจาค 4 ครั้งแล้วครับมีความสุขมากๆ
กระดานข่าว : เหล่ากาชาด
0 8 23/09/2014 - 07:07
รบกวนสอบถามครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 28 23/09/2014 - 06:09
ระยะการตรวจhiv
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 32 23/09/2014 - 01:29
สงสัยมากครับ วิตกจริตมาก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 38 22/09/2014 - 23:06
ผลตรวจจะแจ้งถึง.........ไหมครับ กังวลมาก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 22 22/09/2014 - 22:30
เกียวกับการ พิจารณาของเจ้าหน้าที่
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 34 22/09/2014 - 20:45
สงสัยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 27 22/09/2014 - 19:21

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet

Power By 3Cats.net