บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน ในหลวง กับ สภากาชาดไทย
นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙...
วันที่ : 01/07/2016 - 16:32
กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด
         สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี...
วันที่ : 01/07/2016 - 14:38
กศน.ทับคล้อ อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด สู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ
        สำนักงานกศน.ทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย...
วันที่ : 01/07/2016 - 15:08
สภากาชาดไทย ร่วมอวยพรหนังสือพิมพ์ เดอะ เนชั่น
  วันนี้ (1 กรกฎาคม 2559) คุณเทพชัย หย่อง กรรมการบริหารเครือเนชั่น รับมอบกระเช้าอวยพรจากนางสาวอังคณา วงศ์จริต...
วันที่ : 01/07/2016 - 13:59
สภากาชาดไทยสอนปฐมพยาบาลให้เยาวชนลาว
          สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ส่งทีมวิทยาจารย์ ประกอบด้วย นางสิริรัตน์ พุ่มแก้ว...
วันที่ : 01/07/2016 - 15:02
นิเทศการอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
      นางวูสิริ สวัสดิ์จุ้น หัวหน้าฝ่ายวิชาการและนางสาวนวพร รอดพิทักษ์ วิทยาจารย์ สำนักงานยุวกาชาด...
วันที่ : 30/06/2016 - 16:17
กศน.อำเภอพนมทวน อบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
      กศน.อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี จัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 3423/...
วันที่ : 01/07/2016 - 14:57
อาสายุวกาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย
      เมื่อวันที่ 16 และ 22 มิถุนายน 2559 นายวรากร มณฑาทิพย์ อาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2555 นำอาสายุวกาชาด...
วันที่ : 30/06/2016 - 10:49
นิเทศการอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
          นางวธูสิริ สวัสดิ์จุ้น หัวหน้าฝ่ายวิชาการและนางสาวนวพร รอดพิทักษ์ วิทยาจารย์...
วันที่ : 01/07/2016 - 14:51
สภากาชาดไทย จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเป็นผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 29 มิถุนายน 2559  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร...
วันที่ : 29/06/2016 - 14:47

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจะซื้อจะขายเครื่องเขียน จำนวน 19 รายการ 01/07/2016 - 09:13
สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 20 รายการ 01/07/2016 - 09:13
สำนักงานการคลัง ประกาศประกวดราคาจะซื้อจะขาย กระดาษถ่ายเอกสาร 24/06/2016 - 11:46
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อยาธาเหล็ก จำนวน 42,000,000 เม็ด 10/06/2016 - 14:21
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อ SW ABSTICK WITH 2% CHG AND 70% ALCOHOL จำนวน 1,162,500 ซอง 10/06/2016 - 14:19
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักเลือดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง 10/06/2016 - 14:16
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HLA ด้วยเทคนิค Micro bead-SSO จำนวน 6 รายการ 09/06/2016 - 14:34
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อ เครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ (AUTOCLAVE STERILIZER) จำนวน 1 เครื่อง 09/06/2016 - 14:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อ ฉลากปิดถุงบบจุโลหิต (Blood Bag Label) จำนวน 1,350,000 ดวง 09/06/2016 - 14:30
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อ 72-WELL MICROWELL PLATE จำนวน 14,400 อัน 09/06/2016 - 14:29

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่(ชั่วคราว)ฝ่ายการเงินและบัญชี 1 อัตรา 01/07/2016 - 17:40
ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่งพยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา 01/07/2016 - 15:35
ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่งหัวหน้าหน่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา 01/07/2016 - 15:09
ประกาศผลการค้ดเลือก หัวหน้าหน้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 01/07/2016 - 10:27
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 01/07/2016 - 10:25
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่พัสดุ3-5 ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 30/06/2016 - 16:27
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3-5 กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 30/06/2016 - 16:25
ประกาศผลการคัดเลือก นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/06/2016 - 16:04
ขยายประกาศการรับสมัครบุคคลตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 อัตรา 29/06/2016 - 16:30

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
  

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net