บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeพระองค์โสมฯ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงวิพิธทัศนา “วันขาบมงคล” ครั้งที่ 24
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรงพระกรุณาเสด็จทอดพระเนตรการแสดงวิพิธทัศนา...
วันที่ : 24/10/2014 - 15:54
รู้ทันโรคตับ จัดโดย “ ศูนย์โรคตับ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ศูนย์โรคตับ รพ.จุฬาฯ จัดเสวนารู้ทันโรคตับ ตอน “ชัตดาวน์มะเร็งตับ ตับแข็ง”“รีสตาร์ท สุขภาพตับ”...
วันที่ : 22/10/2014 - 13:23
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาอุดมศึกษา ส่งผลงานประกวดโปสเตอร์โครงการ แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2557
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด  แถลงข่าวโครงการ  แบรนด์...
วันที่ : 21/08/2014 - 18:00
งาน “สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี 2557
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557          ...
วันที่ : 22/10/2014 - 09:46
กฐินสามัคคีทอดถวายวัดคลองมะนาว และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ราชการุณย์
        ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ  อยุธยา ...
วันที่ : 24/10/2014 - 09:35
กาชาดชวนสถาบันอุดมศึกษาร่วมบริจาคโลหิตโครงการ “แบรนด์…พลังเพื่อเลือดใหม่ 2557 ”(BRAND’S Young Blood 2014)
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ร่วมกับ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด...
วันที่ : 22/08/2014 - 17:48
อาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2557
            นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย...
วันที่ : 24/10/2014 - 09:15
วันพยาบาลเเห่งชาติ
“วันพยาบาลแห่งชาติ”                    ...
วันที่ : 21/10/2014 - 14:05
ประกาศ: เรื่องการอ้างชื่อพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์
ประกาศ เรื่องการอ้างชื่อพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์            ...
วันที่ : 22/10/2014 - 17:04
สภากาชาดไทยร่วมอวยพร นสพ.ไทยโพสต์
    วันนี้(21 ตุลาคม 2557) คุณกรรณิกา วิริยะกุล บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ รับมอบกระเช้าอวยพร...
วันที่ : 21/10/2014 - 13:20

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตึกประสงค์ พานิชภักดี 20/10/2014 - 11:08
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet) จำนวน 1 เครื่อง 10/10/2014 - 10:40
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนชนิด High speed แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง 10/10/2014 - 10:36
สำนักงานการคลัง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 24 รายการ 08/10/2014 - 09:14
เลื่อนกำหนดวัน และ เวลา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอำนวยนรธรรม 07/10/2014 - 13:16
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อก๊าซไนโตรเจนเหลว จำนวน 70,000 กิโลกรัม 01/10/2014 - 15:50
สำนักงานบริหาร ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำไดอารี่สภากาชาดไทย ประจำปี 2558 23/09/2014 - 14:21
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย, ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 1 งาน 17/09/2014 - 10:01
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพผู้บริจาคโลหิต 13 รายการ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 12 เดือน 17/09/2014 - 09:59
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อหลอดเก็บตัวอย่างเลือดระบบสูญญากาศ ชนิด EDTA ขนาดบรรจุ 3 ml. 17/09/2014 - 09:56

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศผลการคัดเลือก นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 24/10/2014 - 08:47
ประกาศผลการคัดเลือก นายช่างเครื่องกล 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอาสากาชาด 24/10/2014 - 08:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด 24/10/2014 - 08:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ต.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายผลิต ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 24/10/2014 - 08:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ต.พยาบาล 3-5 งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 24/10/2014 - 08:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.หัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 กลุ่มงานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 24/10/2014 - 08:07
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.นายช่าง ฝ่ายผลิต ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 24/10/2014 - 08:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 24/10/2014 - 08:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่การจัดการทั่วไป ฝ่ายการจัดการ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 24/10/2014 - 08:01

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 142,674 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 421,781 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 103,444 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 104,202 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 104,189 28/05/2012 - 13:45
มารยาท นพ ภูดิษ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 6 26/10/2014 - 09:37
ออรัล ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 9 26/10/2014 - 03:25
สอบถามการติดเชื้อครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 13 25/10/2014 - 22:13
ถ้าจะไปรับใบแจ้งผลของการตรวจ HIV ครั้งล่าสุดได้ไหมครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 11 25/10/2014 - 19:25
อมสดแต่ไม่มีการหลั่ง
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 19 25/10/2014 - 17:45
อาการอะครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 25 25/10/2014 - 12:34
ถามหน่อยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 22 25/10/2014 - 12:32
ปลอดภัยยังครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 18 25/10/2014 - 12:29
สอบถามหน่อยคับ กังวลมาก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 34 25/10/2014 - 00:42
ปวดมดลูก
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 12 24/10/2014 - 23:23
สอบถาม แผลสัมผัสกับเลือดที่มีเชื้อเอดส์ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 32 24/10/2014 - 23:14
สอบถามคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 23 24/10/2014 - 21:40
เลือดผมจะได้นำไปตรวจ nat ไหมครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 20 24/10/2014 - 19:24
สอบถามเรื่องความเสี่ยง
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 33 24/10/2014 - 17:27
สอบถามครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 27 24/10/2014 - 14:36

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet

Power By 3Cats.net