บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

สรุปยอดเงินช่วยเหลือฯ เนปาล

เงินที่กาชาดได้รับบริจาคถึงวันที่  3 ส.ค. 58:
314,079,565.73 บาท


เงินที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว:
150,735,000.00 บาท
(ข้อมูล: 26 เม.ย.58 - 11 พ.ค 58)

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeรายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้
รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้        สามารถรับชมได้ที่นี่...
วันที่ : 28/08/2015 - 13:32
สภากาชาดไทย มอบเงิน 500,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ สปป.ลาว
          ตามที่ได้เกิดพายุเขตร้อนพัดผ่าน (Tropical Strom)...
วันที่ : 25/08/2015 - 13:38
โครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครราชสีมา
              สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการปันน้ำใจ...
วันที่ : 28/08/2015 - 08:59
ชมรมอาสายุวกาชาด ม.ธรรมศาสตร์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยเมียนมาร์
          ชมรมอาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มอบเงินบริจาค จำนวน 46,550 ...
วันที่ : 27/08/2015 - 15:50
การประชุมเตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติโลก 2558
          พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์...
วันที่ : 28/08/2015 - 08:52
บ.อัมรินทร์ ราชประสงค์ฯ สนับสนุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ
          คุณลภัสนันท์ โยธาธรรมสิทธิ์ หัวหน้าแผนกการตลาด ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า...
วันที่ : 27/08/2015 - 15:38
รพ.จุฬาฯ แถลงข่าวการกู้ชีพขั้นสูงด้วยเครื่องช่วยชีวิตฉุกเฉิน AED เคลื่อนที่
          ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงข่าว การกู้ชีพขั้นสูงด้วยเครื่องช่วยชีวิตฉุกเฉิน AED...
วันที่ : 27/08/2015 - 16:00
มอบแท็งก์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ จ.กาญจนบุรี
            พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ...
วันที่ : 26/08/2015 - 11:27
การอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนกลาง
                  แพทย์หญิงช.เขมศิริ  คงรักเกียรติยศ ...
วันที่ : 27/08/2015 - 16:10
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนราชินี ประจำปี 2558
              เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 26/08/2015 - 09:24

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยของสำนักงานการคลังสภากาชาดไทย 27/08/2015 - 14:09
สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานการคลังสภากาชาดไทย 27/08/2015 - 14:08
สำนักงานการคลัง ประกาศประกวดราคา จะซื้อจะขายกระดาษถ่ายเอกสาร 26/08/2015 - 11:37
สำนักงานบริหาร สอบราคาจ้างจัดทำปฏิทิน ประจำปี 2559 24/08/2015 - 09:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน 21/08/2015 - 12:51
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน 21/08/2015 - 12:49
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน กวาดใบไม้ และจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 งาน 21/08/2015 - 12:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบริการซ่อมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 21/08/2015 - 12:47
สำนักงานบริหาร ประกาศขายทอดตลาดรถกระบะเชฟโรเลตและรถยนต์โตโยต้า 04/08/2015 - 14:04
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ สอบราคาซื้อเครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิ (Incubator Shaker) 29/07/2015 - 11:30

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา 28/08/2015 - 09:28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 25/08/2015 - 08:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 ฝ่ายบริการวิชาการและการวิจัย วิทยาลัยพยาบาล 25/08/2015 - 08:33
ประกาศขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 24/08/2015 - 15:35
ประกาศขยายการรับสมัคร ต.หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 3 อัตรา 24/08/2015 - 15:33
ประกาศขยายการรับสมัคร ต.หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องกล (วิศวกร 3-5) สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา 24/08/2015 - 15:27
ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย จำนวน 7 อัตรา 24/08/2015 - 15:24
ประกาศขยายการรับสมัคร ต.หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 7 ฝ่ายวิเทสสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 1 อัตรา 24/08/2015 - 15:19
ประกาศขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ จำนวน 1 อัตรา 24/08/2015 - 15:08

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 113,879 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 151,866 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 500,836 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 124,201 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 109,202 28/05/2012 - 13:45
ขอความกรุณาช่วยชี้แนะให้ผมได้เข้าใจหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 18 28/08/2015 - 22:22
ติดตามผลการร้องเรียนเรื่องการทำงานล่าช้าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
กระดานข่าว : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
0 18 28/08/2015 - 21:12
เข็มพระราชทาน
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
0 25 28/08/2015 - 16:17
ขอความกรุณาท่านผู้รู้ช่วยชี้แจงให้ผมได้ทราบหน่อยครับ ผมเครียดมากๆ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 92 28/08/2015 - 01:19
สงสัยเกี่ยวกับการตรวจ NAT ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 76 28/08/2015 - 00:23
สอบถามครับ แผล
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 76 28/08/2015 - 00:08
รบกวนด้วยนะคะ กังวลใจจริงๆ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 91 27/08/2015 - 21:37
อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ (ชั้น 15 ยูนิต B 1) ถนนรามคำแหง รับบริจาคเลือดทุกวันไหม
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 63 27/08/2015 - 19:32
สอบถามเรื่องรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่รามคำแหงหัวหมาก
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 55 27/08/2015 - 19:07
บัตรหายและย้ายที่อยู่ใหม่
กระดานข่าว : สำนักงานกลาง
0 53 27/08/2015 - 17:37
เสี่ยงมา16วัน
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 92 27/08/2015 - 16:28
ระยะเวลาการตรวจ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 89 27/08/2015 - 15:45
อุ้ม
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 66 27/08/2015 - 15:30
สอบถามผลการตรวจครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 96 27/08/2015 - 14:33
เป็นฝีบ่อย เกี่ยวกับติดเชื้อเอดไมคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 77 27/08/2015 - 11:50


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ตารางกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net