บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeรายการ เปิดบ้านกาชาด On social media เทป 22 ตอน "งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 48"
  รายการ เปิดบ้านกาชาด On social media เทป 22 ตอน "งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 48"...
วันที่ : 28/02/2015 - 16:20
กาชาดช็อต เลือดหมดสต็อก วิกฤตหนักขาดเลือดทั่วประเทศ
สภากาชาดไทย เลือดหมดคลังวิกฤตหนักขาดเลือดทั่วประเทศ ระดมขอรับบริจาคช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ขอเบิกโลหิตมากถึง...
วันที่ : 26/02/2015 - 13:01
รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดน้ำท่วม (เทป12)
  รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดน้ำท่วม (เทป12)    สามารถรับชมได้ที่นี่...
วันที่ : 27/02/2015 - 15:17
สภากาชาดไทย ขอเชิญคุณครูและผู้สนใจอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคุณครูและผู้สนใจ ...
วันที่ : 25/02/2015 - 18:46
โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา รับมอบโล่อนุรักษพลังงานดีเด่น
25 กุมภาพันธ์ 2558 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน...
วันที่ : 27/02/2015 - 14:25
เอ.พี.ฮอนด้า สนับสนุนจัดสร้างรถบริจาคโลหิต
วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2558  แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 24/02/2015 - 08:34
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน ค่ายเยาวชน ราชการุณย์
        ค่ายเยาวชนราชการุณย์ อีกกิจกรรมหนึ่งของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน...
วันที่ : 27/02/2015 - 09:43
ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.สตูล
            นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ...
วันที่ : 24/02/2015 - 08:46
การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3
สภากาชาดไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการฯเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
วันที่ : 27/02/2015 - 09:11
รายการที่นี่กาชาด ตอน พลังอาสายุวกาชาดทำดีเพื่อสังคม และ ตอน กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ประจำปี 2558
รายการที่นี่กาชาด ตอน พลังอาสายุวกาชาดทำความดีเพื่อสังคม และ ตอน กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย...
วันที่ : 23/02/2015 - 19:02

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักงานจัดหารายได้ สอบราคาจ้างทำสูจิบัตรและแผ่นพับงานกาชาด ประจำปี 2558 16/02/2015 - 09:10
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) 11/02/2015 - 09:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ (ABC) จำนวน 870 ml. (DR) จำนวน 800 ml. 03/02/2015 - 11:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อชุดตรวจหาเอชแอลเอเอนติเจน HLA-DRB/DQB ด้วยเทคนิค SSP จำนวน 210 test 03/02/2015 - 11:13
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อน้ำยารักษาเซลล์ต้นกำเนิด DMSO จำนวน 6,000 ml. 03/02/2015 - 11:11
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างทำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ขนาด 350 ml. จำนวน 300,000 ขวด 03/02/2015 - 11:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างทำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ขนาด 350 ml. จำนวน 300,000 ขวด 03/02/2015 - 11:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างทำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ขนาด 350 ml. จำนวน 300,000 ขวด 03/02/2015 - 11:00
สำนักงานตรวจสอบ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพก (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง 30/01/2015 - 11:38
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อถุงมือแบบไม่ปราศจากเชื้อโรค ชนิดไม่มีแป้ง 23/01/2015 - 16:43

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา 25/02/2015 - 15:44
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง นักอรรถบำบัด 3-5 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 อัตรา 25/02/2015 - 15:42
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบ 1 สำนักงานตรวจสอบ 3 อัตรา 25/02/2015 - 15:41
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พยาบาล3-5 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 25/02/2015 - 15:39
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา 1 อัตรา 25/02/2015 - 15:36
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา 25/02/2015 - 15:32
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 7/8* สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร 1 อัตรา 25/02/2015 - 15:30
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ครูประจำศูนย์พัฒนาทักษะการคิด (ชั่วคราว) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สำนักงานอาสากาชาด 1 อัตรา 25/02/2015 - 15:27
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 1 อัตรา 25/02/2015 - 15:24

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 107,072 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 146,903 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 459,361 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 111,242 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 106,247 28/05/2012 - 13:45
หาที่บริจาคเลือดที่บางแสน
กระดานข่าว : เหล่ากาชาด
0 12 28/02/2015 - 15:26
ซักผ้ามีเลือด มีตกขาว นิ้วเป็นแผล แล้วต่อต่อยนิ้วทันที
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 12 28/02/2015 - 15:20
ไม่สบายใจเลยคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 34 28/02/2015 - 00:55
ประสงค์ที่จะบริจาคโลหิต
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 23 28/02/2015 - 00:16
ถ้ายังไม่17ปีบริบูรณ์ จะบริจาคเลือดได้ไหม
กระดานข่าว : สำนักงานกลาง
0 14 27/02/2015 - 23:54
ขอรบกวนอีกครั้งนะคะ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 19 27/02/2015 - 21:20
ต่อมน้ำเหลือง
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 20 27/02/2015 - 20:34
อยากบริจาคเลือด
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 44 27/02/2015 - 20:15
ฝากพิเศษ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 22 27/02/2015 - 16:45
สอบถามสมัครงาน
กระดานข่าว : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
0 13 27/02/2015 - 14:06
แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 25 27/02/2015 - 11:41
อดนอนกับกินนร
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 20 27/02/2015 - 11:00
ไวรัสตับอักเสบบี
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 26 27/02/2015 - 00:22
ยังไม่ได้รับบัตร
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
1 34 26/02/2015 - 23:34
น้ำอสุจิโดนผ้า
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 27 26/02/2015 - 20:16


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ตารางกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net