บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 14 เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 21 ธันวาคม 2557  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย     เป็นประธานพิธีเปิดงาน“...
วันที่ : 21/12/2014 - 11:49
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
          สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น...
วันที่ : 18/12/2014 - 08:43
ผลรางวัลเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 14
  วันที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 06.15 น.นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน“...
วันที่ : 21/12/2014 - 10:11
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่1)
สนง.บริหารทรัพยากรบุคคล จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่1)      ...
วันที่ : 17/12/2014 - 10:54
กาชาดห่วงเลือดหมดคลังช่วงปีใหม่ ชวนทำบุญเสริมดวงชะตา บริจาคเลือดก่อนท่องเที่ยว
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ห่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่เลือดในคลังไม่เพียงพอ ชวนประชาชนทำบุญเสริมดวงชะตา...
วันที่ : 18/12/2014 - 16:00
ชมรมอาสายุวกาชาด รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก เฝ้าฯ รับเสด็จองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นายพยัพ อนันนิล...
วันที่ : 17/12/2014 - 08:46
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขเเก่ประชาชน
                    สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์...
วันที่ : 18/12/2014 - 14:50
พิธีบวงสรวงตึกมหิดลวงศานุสรณ์ เพื่อปรับปรุงเป็นหอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย
พิธีบวงสรวงตึกมหิดลวงศานุสรณ์ เพื่อปรับปรุงเป็นหอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย          ...
วันที่ : 16/12/2014 - 14:49
เชิญชวนพี่น้องชาวไทย “รวมพลังปันน้ำใจ ต้านภัยอีโบลา” ส่งต่อความช่วยเหลือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส“อีโบลา”ในแอฟริกาตะวันตก
          จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา หรือ EVD (Ebola Virus Disease)...
วันที่ : 18/12/2014 - 14:33
กรุงศรีออโต้...มอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
          คุณกฤติยา ศรีสนิท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่...
วันที่ : 16/12/2014 - 14:13

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักงานกลาง ขยายเวลาประกวดราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องยางในพื่นที่โถงส่วนกลางชั้น 2-8 อาคารสวางคนิเวศ เฟส1 จังหวัดสมุทรปราการ 18/12/2014 - 14:29
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ Treponema pallidum จำนวน 20,000 tests 11/12/2014 - 14:09
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสัญญาณ 04/12/2014 - 13:59
สำนักงานบริหาร ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ 26/11/2014 - 10:18
สำนักงานการคลัง ประกวดราคาจะซื้อจะขายเครื่องเขียน จำนวน 49 รายการ 21/11/2014 - 11:14
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต พร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 1 เครื่อง 19/11/2014 - 10:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์กรด-ด่างก๊าซ และสารอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 1 เครื่อง 19/11/2014 - 10:31
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ HLA ด้วยเทคนิค SSO 19/11/2014 - 10:29
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ Gel Liss/Coombs จำนวน 720,000 tests และ Gel Neutral 260,000 tests 19/11/2014 - 10:28
สำนักงานจัดหารายได้ สอบราคาจ้างทำกระเป๋าล้อลากอเนกประสงค์ 17/11/2014 - 15:02

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 19/12/2014 - 13:51
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 19/12/2014 - 09:08
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 18/12/2014 - 18:20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานประสานงานวิชาการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 18/12/2014 - 18:18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.ครูประจำศูนย์พัฒนาทักษะการคิดผู้ด้อยโอกาส จ.ราชบุรี (ชั่วคราว) สำนักงานอาสากาชาด 18/12/2014 - 18:16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.วิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 18/12/2014 - 18:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ต.บุคลากร 3-5 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 18/12/2014 - 18:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานเลขานุการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร 18/12/2014 - 17:54
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัิติการ (ชั่วคราว) กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 18/12/2014 - 12:45

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 145,019 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 439,848 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 104,704 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 106,342 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 105,105 28/05/2012 - 13:45
อยากทราบว่าจะมีการวางยาเบือสุนัขในโรงพยาบาลจริงรึป่าว
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 3 21/12/2014 - 14:36
รบกวนครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 5 21/12/2014 - 14:33
ถูกออรัลสดมาครับ ไม่ทราบเสี่ยงโรคอะไรบ้าง
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 5 21/12/2014 - 14:08
ค่าคลอดธรรมชาติ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 7 21/12/2014 - 13:49
กังวลมากครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 11 21/12/2014 - 12:19
โดนแหย่ก้นครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 11 21/12/2014 - 11:25
ถามเรื่องการตรวจHIVที่คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย ราชดำริ กรุงเทพฯ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 11 21/12/2014 - 00:39
ปิดเคสได้รึยังครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 17 21/12/2014 - 00:21
ใส่ถุงแต่ มีเลือด ประจำเดือนปะปนเข้าไปครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 11 20/12/2014 - 22:57
ถามเรื่องยาบำรุงเลือดที่ได้รับหลังจากบริจาคเลือด
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 10 20/12/2014 - 22:46
ต้องการยกเลิกการบริจาคอวัยวะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 8 20/12/2014 - 21:00
ไปมีความเสี่ยงมาคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 32 20/12/2014 - 09:36
ผลการตรวจเลือดซ้ำ
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 26 19/12/2014 - 11:47
การจูบ และออรัล ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 35 19/12/2014 - 07:39
ยังไม่ได้รับบัตรการบริจาค
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 22 18/12/2014 - 13:43

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net