บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeเปิดรับสมัครการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีงานกาชาดประจำปี 2558
        โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานอาสากาชาด...
วันที่ : 01/10/2014 - 14:45
ผู้แทนสภากาชาดไทย ร่วมประชุม ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
นางสาวสุนิสา นิเวศน์รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และ นางสาว ศศินาท จินดาพล อาสายุวกาชาด...
วันที่ : 16/10/2014 - 20:48
เชิญชมนิทรรศการ “สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2557”
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปชมนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณีกิจ...
วันที่ : 17/10/2014 - 16:51
สภากาชาดไทยร่วมอวยพรหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ครบรอบ 13 ปี
16 ตุลาคม 2557  นายบรรยง อินทนา บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก รับมอบกระเช้าอวยพร ...
วันที่ : 16/10/2014 - 20:13
รายการ เปิดบ้านกาชาด On social media เทป 19 ตอน "วันจัดการภัยพิบัติอาเซียน 2557"
รายการ เปิดบ้านกาชาด On social media เทป 19 ตอน "วันจัดการภัยพิบัติอาเซียน 2557"       ...
วันที่ : 17/10/2014 - 14:33
สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมชมนาฏศิลป์และดนตรีไทย ในงานวิพิธทัศนา "วันขาบมงคล" ครั้งที่ 24 รายได้บำรุงสภากาชาดไทย
งานวิพิธทัศนา "วันขาบมงคล" ครั้งที่ 24 รายได้บำรุงสภากาชาดไทย
วันที่ : 16/10/2014 - 10:19
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน ให้โลหิต เท่ากับ ทำบุญ
งานบริการโลหิตของสภากาชาดไทยเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2495เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอของสภากาชาดสากล...
วันที่ : 17/10/2014 - 13:19
ผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด เข้าพบเลขาธิการ กศน.
          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นางสุนันทา ศรุอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด...
วันที่ : 15/10/2014 - 15:54
อาสายุวกาชาดไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวกาชาดระหว่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น
นายณัฐพล  ปานรุ่งเรืองอาสายุวกาชาดสังกัดสำนักงานยุวกาชาด และนางสาวจิตรทิวา  เมืองคำ  ...
วันที่ : 16/10/2014 - 20:58
กศน.ตรัง จัดอบรมอาสายุวกาชาด
          นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง...
วันที่ : 15/10/2014 - 15:48

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตึกประสงค์ พานิชภักดี 20/10/2014 - 11:08
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet) จำนวน 1 เครื่อง 10/10/2014 - 10:40
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนชนิด High speed แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง 10/10/2014 - 10:36
สำนักงานการคลัง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 24 รายการ 08/10/2014 - 09:14
เลื่อนกำหนดวัน และ เวลา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอำนวยนรธรรม 07/10/2014 - 13:16
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อก๊าซไนโตรเจนเหลว จำนวน 70,000 กิโลกรัม 01/10/2014 - 15:50
สำนักงานบริหาร ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำไดอารี่สภากาชาดไทย ประจำปี 2558 23/09/2014 - 14:21
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย, ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 1 งาน 17/09/2014 - 10:01
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพผู้บริจาคโลหิต 13 รายการ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 12 เดือน 17/09/2014 - 09:59
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อหลอดเก็บตัวอย่างเลือดระบบสูญญากาศ ชนิด EDTA ขนาดบรรจุ 3 ml. 17/09/2014 - 09:56

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานสภากาชาดไทย จำนวน 4 อัตรา 20/10/2014 - 16:36
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร 20/10/2014 - 08:55
ประกาศรับสมัคร ต.วิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 2 อัตรา 17/10/2014 - 16:24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.วิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายวิชาการ สำนักงานยุวกาชาด 17/10/2014 - 08:06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.นายช่างเครื่องกล 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอาสากาชาด 17/10/2014 - 08:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 งานบริหารงานทั่วไปและงานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร 17/10/2014 - 08:03
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 17/10/2014 - 08:02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร 17/10/2014 - 08:00
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 15/10/2014 - 13:19

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 142,443 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 420,466 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 103,311 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 104,008 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 104,131 28/05/2012 - 13:45
ผลเลือด
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 20 20/10/2014 - 22:53
ผมบริจาคเลือดมาแล้ว 18 ครั้ง แต่ผมเพิ่งเป็นหมอนรองกระดูกได้ 2 ปี ผมมีสิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายมั้ยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 11 20/10/2014 - 22:18
ฉีดวัคซีน
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 17 20/10/2014 - 22:01
ข้อมูลนี้ถูกต้องไหมครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 15 20/10/2014 - 20:11
ด่วนค่ะ ขอความช่วยเหลือด้วยคะ
กระดานข่าว : สำนักงานกลาง
0 9 20/10/2014 - 19:05
Hiv-หมดสภาพ2-10นาทีจริงหรือ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 22 20/10/2014 - 18:19
ถ้าทำเรื่องบริจาคไว้ แต่ญาติ ต้องการไต แล้วเราให้ญาติเราได้มั้ยคะ ณ ตอนยังมีชีวิตอยู่
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 19 20/10/2014 - 12:16
ไม่แน่ใจว่าโดนไหมแต่ถามเผื่อครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 42 20/10/2014 - 00:04
ลิ้นเป็นฝ้าขาว
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 33 19/10/2014 - 15:23
ปิดเคสได้ยังครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 52 18/10/2014 - 21:00
ลิ้น
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 34 18/10/2014 - 19:49
ช่วยที่ครับผมเสี่ยงไหม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 48 18/10/2014 - 17:21
ปัสสาวะคนอื่นกะเด็นเข้าหูครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 24 18/10/2014 - 16:36
ติดต่อขอเปลี่ยนไต
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 23 18/10/2014 - 14:31
สมัครไปเป็นปีแล้วครับ ยังไม่มีบัตรส่งมาเลย
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 15 18/10/2014 - 11:41

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet

Power By 3Cats.net