บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมจัดตั้งโครงการ“น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน”
สภากาชาดไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ช่วยนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร มีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย   วันที่...
วันที่ : 23/03/2017 - 10:44
ผู้บริจาคโลหิต 2 ครั้งในปี 2560 ได้รับเข็มที่ระลึกเลข ๙ ไทย
ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
วันที่ : 16/03/2017 - 11:40
โครงการ "สุขภาพดี...ชีวีดสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 15
วันที่ : 21/03/2017 - 10:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   สภากาชาดไทย  จัดประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 25ประจำปี 2560...
วันที่ : 15/03/2017 - 11:44
โครงการฝึกอบรมหลักตูลต่างๆประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2560 จำนวน 26 หลักสูตร
- เมษายน จำนวน 9 หลักสูตร - พฤษภาคม จำนวน 17 หลักสูตร  
วันที่ : 17/03/2017 - 14:41
อบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยหลักสูตร National Disaster Response Team (NDRT) รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรทุกข์และประชานามัยพิทักษ์...
วันที่ : 15/03/2017 - 09:50
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 จำนวน 22 หลักสูตร
วันที่ : 17/03/2017 - 09:57
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง“ตามรอยพ่อ...สานต่อ รวมพลัง นำ-สร้าง โรงพยาบาลแห่งความสุข” และทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความสุขของการเป็นผู้ให้”
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
วันที่ : 14/03/2017 - 13:52
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 324
วันนี้ (14 มีนาคม พ.ศ. 2560) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
วันที่ : 16/03/2017 - 14:20
โครงการดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของเหล่ากาชาดจังหวัดและโครงการสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของเหล่ากาชาด
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร...
วันที่ : 14/03/2017 - 09:40

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดเบอร์โลหิต 17/03/2017 - 17:40
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า 17/03/2017 - 17:37
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณหลักและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 08/03/2017 - 10:31
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง การสอบราคาจ้างทำเสื้อ"โครงการแล้งนี้ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ด้วยการให้โลหิต 07/03/2017 - 09:51
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์และจัดซื้อพัสดุ จำนวน 4 กลุ่ม ครั้งที่ 2 03/03/2017 - 10:48
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาธาตุเหล็ก จำนวน 80,000,000 เม็ด 24/02/2017 - 17:03
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 11,500 กิโลกรัม 24/02/2017 - 16:57
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อ แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง 24/02/2017 - 16:51
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องอ่านบาร์โค้ด 15/02/2017 - 10:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ สติ๊กเกอร์พิมพ์ประวัติผู้บริจาคโลหิต 15/02/2017 - 10:44

ข่าวรับสมัครงาน

ขยายการรับสมัคร พยาบาล 3-5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 นายช่างไฟฟ้า 1-4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ1-4 พนักงานห้องปฏิบัติการ รวม 9 อัตรา 23/03/2017 - 16:22
ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 วิทยาลัยพยาบาลฯ และตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 สำนักงานอาสากาชาด จำนวน 3 อัตรา 23/03/2017 - 11:19
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 23/03/2017 - 09:31
ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 นายช่างโยธา 1-4 นายช่างไฟฟ้า 1-4 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 3 อัตรา 23/03/2017 - 09:10
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาขาดไทย 22/03/2017 - 17:52
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 22/03/2017 - 17:50
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ 22/03/2017 - 17:49
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดรายได้ 22/03/2017 - 17:46
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาขาดไทย 22/03/2017 - 15:06
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาขาดไทย 22/03/2017 - 15:05

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
  

สวทช.SCBInet