บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

สรุปยอดเงินช่วยเหลือฯ เนปาล

เงินที่กาชาดได้รับบริจาคถึงวันที่  21 พ.ค. 58:
230,134,206.66 บาท


เงินที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว:
150,735,000.00 บาท
(ข้อมูล: 26 เม.ย.58 - 11 พ.ค 58)

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeรพ.จุฬาฯ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
          โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ วัดบวรนิเวศวิหาร จัดผ้าป่าสามัคคี...
วันที่ : 26/05/2015 - 16:21
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าเยี่ยมคารวะท่านเลขาฯ
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าเยี่ยมคารวะท่านเลขาฯ     วันที่ 18 พฤษภาคม 2558...
วันที่ : 21/05/2015 - 15:16
กาชาดชวนร่วมเป็น 1 ในผู้ให้ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2558 ผ่าน Social media
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  เชิญชวนประชาชนร่วมเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน 2558 (...
วันที่ : 20/05/2015 - 17:36
สภากาชาดไทย - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2557
สภากาชาดไทย - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2557...
วันที่ : 21/05/2015 - 14:48
ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลผ่านสภากาชาดไทย
          คุณจารุวรรณ สุขทั่วญาติ ผู้จัดการบริหารสำนักงาน บริษัท ทีทีซี จำกัด (มหาชน)...
วันที่ : 25/05/2015 - 16:17
3 วัยพึ่งพา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                      สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ...
วันที่ : 21/05/2015 - 14:23
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน กำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
            เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ สวรรคต...
วันที่ : 22/05/2015 - 16:24
โครงการขยายบริการตรวจรักษาเอชไอวีชายรักชายใน กทม.
โครงการขยายบริการตรวจรักษาเอชไอวีชายรักชายใน กทม.               ดร. อูริค...
วันที่ : 21/05/2015 - 10:56
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ...
วันที่ : 22/05/2015 - 16:08
บริษัท สติ คิดส์ จำกัด ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
                  ผู้แทน บริษัท สติ คิดส์ จำกัด มอบเงินจำนวน...
วันที่ : 21/05/2015 - 09:14

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Server) ครั้งที่ 2 26/05/2015 - 16:27
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเย็นอุณหภูมิ -30องศา อาคารเก็บพลาสมา จำนวน 1 งาน 22/05/2015 - 17:45
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเลี้ยงกระต่าย อาคารสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน 22/05/2015 - 17:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างงานสอบเทียบ Autopipette ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 360 ตัว 22/05/2015 - 17:42
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อปี๊ปขนาดเล็กจำนวน 35,300 ใบ 22/05/2015 - 17:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 6 คัน 20/05/2015 - 16:15
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Server) 20/05/2015 - 15:01
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 20/05/2015 - 14:57
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในรั้ว และทางเข้าโครงการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 1 งาน 18/05/2015 - 15:59
สำนักงานอาสากาชาด ประกาศสอบราคาจ้างทำระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย Volunteer Thai Red Cross Information System (VTRIS 2.0) 20/04/2015 - 13:46

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศผลการคัดเลือก นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 25/05/2015 - 09:46
ประกาศผลการคัดเลือก นักเทคนิคการแพทย์ิ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 25/05/2015 - 09:44
ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาค 6 จ.ขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา 25/05/2015 - 09:34
ประกาศผลการคัดเลืิอก เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 21/05/2015 - 11:16
ขยายประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานเลขานุการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา 20/05/2015 - 17:41
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 20/05/2015 - 09:32
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ภาคที่ 12 จ.สงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 20/05/2015 - 09:20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานเลขานุการ สำนักงานบริหาร 20/05/2015 - 09:17
รับสมัครงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 19/05/2015 - 13:26

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 110,663 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 149,312 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 480,123 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 117,824 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 107,749 28/05/2012 - 13:45
เบอร์ติดต่อคลีนิคนมแม่คะ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 10 26/05/2015 - 17:49
บริจาคฌกิน 64 ครั้งแล้ว ทำไม่ได้พัดกาชาด
กระดานข่าว : เหล่ากาชาด
0 14 26/05/2015 - 15:14
บริจาค
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 20 26/05/2015 - 13:42
ขอรบกวนถามนิดนึงครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 45 26/05/2015 - 01:33
อยากทราบสถานที่รับบริจาคเลือดในพัทยาค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 45 25/05/2015 - 21:00
อุจจาระ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 63 25/05/2015 - 16:10
3อาทิตย์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 71 25/05/2015 - 15:20
4gen
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 73 25/05/2015 - 15:13
ต้อกระจก
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 59 25/05/2015 - 13:15
ทำไมต้องหักภาษีผู่้เกษียรอายุ 60 ปีขึ้นไป และรายได้ไม่ถึงเกณฑ์
กระดานข่าว : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
0 84 25/05/2015 - 10:08
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
1 77 25/05/2015 - 08:03
อมสดเสี่ยงไหมครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 109 25/05/2015 - 07:44
ถ้าปากแตก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 96 25/05/2015 - 01:24
รถบริจาคโลหิต
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 84 24/05/2015 - 18:10
การขอรับเลือดจากสถากาชาด ถึงโรงพยาบาล
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 111 24/05/2015 - 10:37


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ตารางกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net