บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

การอบรมความรู้ให้แก่วิทยากร....เรื่องการป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยวิตามินโฟลิก
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 07/12/2016 - 14:30
คำถามที่พบบ่อยเรื่องวิตามินโฟลิก (Frequently asked questions; FAQs)
คำถามที่พบบ่อยเรื่องวิตามินโฟลิก (Frequently asked questions; FAQs) โดย แพทย์หญิงสิริมา สวัสดิ์วราห์กุล...
วันที่ : 03/12/2016 - 15:57
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 323
วันนี้ (2 ธันวาคม พ.ศ.2559) เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ...
วันที่ : 07/12/2016 - 13:55
การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Asvanced R Porgramming Language for Data Analysis and Staistical Applications (R2017)
ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 101อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 1...
วันที่ : 02/12/2016 - 16:04
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีวันพ่อ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 5 ธันวาคม 2559
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด...
วันที่ : 06/12/2016 - 16:07
เข้าอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง จำนวน 4 หลักสูตร
ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.NSTDAacademy.com
วันที่ : 02/12/2016 - 15:58
รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง
  รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง 
วันที่ : 06/12/2016 - 14:37
สำนักราชเลขาธิการประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ในโอกาสที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภา...
วันที่ : 02/12/2016 - 08:44
อาสาสมัครร่วมกันบรรจุสิ่งของบรรเทาภัยหนาว
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 กลุ่มอาสาสมัครโครงการมือที่ช่วยเหลือของมอรมอน จากศาสนจักรพระเยซูคริสต์ ...
วันที่ : 06/12/2016 - 08:50
ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร...
วันที่ : 02/12/2016 - 08:28

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาเครื่องเชื่อมสายถุงชนิด 4 จุด แบบตั้งโต๊ะ 28/11/2016 - 13:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ตลับหมึก (Toner) สำหรับเครืองพิมพ์ (HP) 23/11/2016 - 11:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุกทางเครือข่ายและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 23/11/2016 - 10:58
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก 23/11/2016 - 10:53
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ตู้แช่แข็งชนิดแนนตั้งทำอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร 23/11/2016 - 10:50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแก้วน้ำพลาสติก ขนาด 7 ออนซ์ จำนวน 2,500,000 ใบ 23/11/2016 - 10:38
สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างงานรื้อถอนอาคารตึกแถวเลขที่ 62/117 จำนวน 1 หลัง ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 09/11/2016 - 14:40
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำน้ำดื่มสำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 500,000 ขวด 09/11/2016 - 10:59
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เปิดประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 09/11/2016 - 10:00
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เปิดสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 09/11/2016 - 09:56

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 กลุ่มงานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 07/12/2016 - 09:43
ขยายการรับสมัคร ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา 06/12/2016 - 14:50
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จำนวน 1 อัตรา 06/12/2016 - 14:04
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา 06/12/2016 - 13:42
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา 06/12/2016 - 13:06
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา 06/12/2016 - 11:46
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานบริหารงานทั่วไปและงานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร 02/12/2016 - 08:24
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานการประชุม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร 02/12/2016 - 08:03
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 01/12/2016 - 15:02

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
  

สวทช.SCBInet