บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

รายการ เปิดบ้านกาชาด on Social Media เทป 40 ตอน คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 ของสภากาชาดไทย
      รายการ เปิดบ้านกาชาด on Social Media เทป 40 ตอน...
วันที่ : 24/06/2016 - 09:19
รองผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
    ดร.ลูอิส ลัวเรส รองผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์วิจัยโรคเอดส์...
วันที่ : 22/06/2016 - 11:29
คลีนิคนิรนาม ขยายเวลาตรวจเอดส์
คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย  เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันพุธ,  ศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐-๑๙.๓๐น. และวันเสาร์...
วันที่ : 23/06/2016 - 16:41
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่4)
    วันที่ 21 มิถุนายน 2559 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จัด “...
วันที่ : 21/06/2016 - 16:19
“รพ.จุฬาลงกรณ์” เปิดรับผู้ป่วยยากไร้ คัดกรองมะเร็งลำไส้ช่วยชีวิตฟรี!!
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “...
วันที่ : 23/06/2016 - 14:26
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 21/06/2016 - 16:05
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมและการนำเสนอผลงานทางวิชาการแก่เภสัชกรและบุคลากรสภากาชาดไทย
ในวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2559
วันที่ : 23/06/2016 - 09:35
ขอเชิญชวนบุคลากรสภากาชาดไทยเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง (TRC Singing Contest) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
วันที่ : 21/06/2016 - 11:45
สภากาชาดไทยจัดนิทรรศการเพื่อการกุศล “ได้บุญ - ได้ภาพ”
  สภากาชาดไทยจัดนิทรรศการเพื่อการกุศล“ได้บุญ- ได้ภาพ” วันที่23 มิถุนายน– 17 กรกฎาคม2559...
วันที่ : 22/06/2016 - 15:40
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 321
(วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559) เวลา 13.59 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ...
วันที่ : 21/06/2016 - 09:49

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักงานการคลัง ประกาศประกวดราคาจะซื้อจะขาย กระดาษถ่ายเอกสาร 24/06/2016 - 11:46
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อยาธาเหล็ก จำนวน 42,000,000 เม็ด 10/06/2016 - 14:21
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อ SW ABSTICK WITH 2% CHG AND 70% ALCOHOL จำนวน 1,162,500 ซอง 10/06/2016 - 14:19
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักเลือดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง 10/06/2016 - 14:16
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HLA ด้วยเทคนิค Micro bead-SSO จำนวน 6 รายการ 09/06/2016 - 14:34
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อ เครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ (AUTOCLAVE STERILIZER) จำนวน 1 เครื่อง 09/06/2016 - 14:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อ ฉลากปิดถุงบบจุโลหิต (Blood Bag Label) จำนวน 1,350,000 ดวง 09/06/2016 - 14:30
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อ 72-WELL MICROWELL PLATE จำนวน 14,400 อัน 09/06/2016 - 14:29
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 08/06/2016 - 16:50
สอบราคาซื้อ คีมรูดสายถุงโลหิต (TUBE STRIPPER) จำนวน 60 อัน 07/06/2016 - 13:41

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรับสมัครบุคคลภายในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา จำนวน 1 อัตรา 24/06/2016 - 16:43
ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานเลี้ยงสัตว์ ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา 24/06/2016 - 14:01
ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา 24/06/2016 - 14:01
ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย 24/06/2016 - 10:27
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 23/06/2016 - 16:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 23/06/2016 - 09:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 23/06/2016 - 09:30
ประกาศผลการคัดเลือก นักการภารโรง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอาสากาชาด 23/06/2016 - 09:30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด 23/06/2016 - 09:28

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net