บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

สภากาชาดไทยร่วมอวยพร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง...
วันที่ : 28/11/2015 - 09:31
โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ
          โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 26/11/2015 - 11:16
แถลงข่าว “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 14 จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย แถลงข่าว “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5...
วันที่ : 28/11/2015 - 08:42
จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป
  ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดการอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน...
วันที่ : 26/11/2015 - 11:12
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5
         ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...
วันที่ : 26/11/2015 - 15:34
ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ...
วันที่ : 26/11/2015 - 09:53
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการวันที่ 1, 5-7, 10 และ 31 ธ.ค.
          คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ปิดให้บริการเนื่องในวันสำคัญ ดังนี้...
วันที่ : 26/11/2015 - 15:28
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน งานเทียนส่องใจ
  โบว์สีแดง เป็นสัญลักษณ์ของ วันเอดส์โลก ที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน...
วันที่ : 26/11/2015 - 09:39
สถานเสาวภา จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู ครั้งที่ 9
          ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วม โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู ครั้งที่ 9 ขึ้น ในวันที่ 17-...
วันที่ : 26/11/2015 - 11:20
อาสายุวกาชาดช่วยงานด้านปฐมพยาบาล
                เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร...
วันที่ : 26/11/2015 - 09:37

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สอบราคาจ้างพิมพ์นิตยสารสนองโอฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 26/11/2015 - 10:05
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) 25/11/2015 - 14:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ RPMI 1640 W/O PHENOL RED 25/11/2015 - 11:36
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ใช้สำหรับระบบ HIIG ขนาด 97X96 มิลลิเมตร 25/11/2015 - 11:35
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก จำนวน 40,000 อัน 25/11/2015 - 11:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างทำสารงานบริการโลหิต จำนวน 60,000 เล่ม 25/11/2015 - 11:31
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างทำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ขนาด 350 ml. 25/11/2015 - 11:29
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ DMEM POWDER (HIGH GLUCOSE) 25/11/2015 - 11:25
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Tip ชนิดมีตัวกรอง ขนาดบรรจุ 10 ไมโครลิตร 25/11/2015 - 11:24
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ DMSO tissue culture grade 25/11/2015 - 11:22

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลาง 26/11/2015 - 10:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 26/11/2015 - 09:21
ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 26/11/2015 - 08:47
ประกาศผลการคัดเลือก เภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 26/11/2015 - 08:46
ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา 25/11/2015 - 15:52
ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา 25/11/2015 - 15:47
ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา 24/11/2015 - 16:43
ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา 24/11/2015 - 16:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 24/11/2015 - 09:08


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
  

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net