บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน ลดการติดเชื้อเอดส์
           ...
วันที่ : 21/11/2014 - 10:50
มอบเงินสนับสนุน "อาคารภูมิสิริฯ"
            หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ...
วันที่ : 19/11/2014 - 09:55
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 13
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย แถลงข่าว “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5...
วันที่ : 20/11/2014 - 08:53
เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยแพทยเรือพระราชทานเวชพาหน์‏
                วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น....
วันที่ : 18/11/2014 - 14:30
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดภาค 5 และภาค 6
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 18/11/2014 - 17:36
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ปฏิบัติงาน จ.ราชบุรี
                  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นายสุรพล แสวงศักดิ์...
วันที่ : 18/11/2014 - 09:41
เชิญร่วมงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 'ศศินทร์ จุฬา มินิมาราธอน 2557
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
วันที่ : 19/11/2014 - 09:52
เปิดรั้ว!! รพ.จุฬาลงกรณ์ ให้ความรู้วิชาการ บริการประชาชนทัวร์ “Open House” ฉลอง 100 ปี
          โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
วันที่ : 17/11/2014 - 15:24
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย
          หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้...
วันที่ : 19/11/2014 - 09:58
สัมมนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร “จุดประกายกาชาด”สำหรับวิทยากรแกนนำ
“จุดประกายกาชาด”โครงการความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำปี 2557...
วันที่ : 17/11/2014 - 13:39

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักงานการคลัง ประกวดราคาจะซื้อจะขายเครื่องเขียน จำนวน 49 รายการ 21/11/2014 - 11:14
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต พร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 1 เครื่อง 19/11/2014 - 10:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์กรด-ด่างก๊าซ และสารอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 1 เครื่อง 19/11/2014 - 10:31
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ HLA ด้วยเทคนิค SSO 19/11/2014 - 10:29
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ Gel Liss/Coombs จำนวน 720,000 tests และ Gel Neutral 260,000 tests 19/11/2014 - 10:28
สำนักงานจัดหารายได้ สอบราคาจ้างทำกระเป๋าล้อลากอเนกประสงค์ 17/11/2014 - 15:02
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP จำนวน 712 กล่อง 10/11/2014 - 17:58
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตึกประสงค์ พานิชภักดี 20/10/2014 - 11:08
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet) จำนวน 1 เครื่อง 10/10/2014 - 10:40
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนชนิด High speed แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง 10/10/2014 - 10:36

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร 21/11/2014 - 14:26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลามา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 21/11/2014 - 14:08
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา 21/11/2014 - 14:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 21/11/2014 - 13:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 21/11/2014 - 13:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทฯ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 21/11/2014 - 13:39
ประกาศผลการคัดเลือก หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 21/11/2014 - 09:35
ประกาศผลการค้ดเลือก นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 21/11/2014 - 09:32
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 21/11/2014 - 07:55

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 143,795 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 430,573 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 104,077 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 105,440 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 104,673 28/05/2012 - 13:45
คลีนิคนิรนาม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 10 23/11/2014 - 20:42
ไปมีความเสี่ยงมา49วันช่วยตอบหน่อยค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 15 23/11/2014 - 19:09
ออรัลเซ็กส์มีโอกาสติด hiv ไหมครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 23 23/11/2014 - 10:20
ถุงแตก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 18 23/11/2014 - 03:38
สอบถามราคาตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ค่ะ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 20 21/11/2014 - 22:02
การรักษาโรคกระดูกทับเส้นประสาท
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 12 21/11/2014 - 20:43
สอบถาม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 30 21/11/2014 - 16:57
การตรวจทางน้ำลาย
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 21 21/11/2014 - 15:52
อัตราความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV ของการร่วมเพศทางทวารหนัก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 27 21/11/2014 - 12:25
แผลฉีกที่โคนเล็บ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 25 21/11/2014 - 11:49
ตารางตรวจ คุณหมอไชยพร สูติ-นรี
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 29 21/11/2014 - 11:35
ตารางตรวจ หมอไชยพร สูติ-นรี
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 13 21/11/2014 - 11:32
บริจาคหัวใจ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 23 21/11/2014 - 07:03
ฝังยาคุมกำเนิด
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 17 20/11/2014 - 22:00
ยาบำรุงเลือด
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 29 19/11/2014 - 21:13

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet

Power By 3Cats.net