บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

สภากาชาดไทยร่วมอวยพรสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.91
  วันนี้ ( 30 กันยายน 2559) เนื่องในวัน ครบรอบ 23 ปี สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.91 คุณผ่องใส ศรีวังพล...
วันที่ : 30/09/2016 - 13:37
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน วันปฐมพยาบาลโลก
 จากการที่ องค์การกาชาดสากล กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2ของเดือนกันยายนของทุกปีเป็น  “วันปฐมพยาบาลโลก...
วันที่ : 23/09/2016 - 13:52
หลักสูตรการอบรมประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 ทั้งหมด 32 หลักสูตร
วันที่ : 30/09/2016 - 09:23
บำเพ็ญกุศล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 35 ปี
     นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 35 ปี...
วันที่ : 23/09/2016 - 13:22
ติดตามชมรายการเพื่อคุณ ตอน เรือเวชพาหน์ ๑
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฏรในพื้นที่กันดารห่างไกลความเจริญในทุกสารทิศ...
วันที่ : 29/09/2016 - 15:22
บรรเทาทกข์ฯ...ผู้ประสบอัคคีภัย
  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ...
วันที่ : 23/09/2016 - 09:34
โรงงานยาสูบ.... มอบหมวก ผ้าพันคอไหมพรม บรรเทาภัยหนาว
  วันที่ 28 กันยายน 2559 นางเพ็ญศรี ผ่องใส รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร โรงงานยาสูบ...
วันที่ : 28/09/2016 - 14:49
โครงการ“แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด” ประจำปี 2559
      วันที่ 22 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ...
วันที่ : 22/09/2016 - 15:46
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน”
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 26/09/2016 - 14:38
สภากาชาดไทยขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมสร้างบุญมหากุศล..เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทยขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมสร้างบุญมหากุศล..เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย    ...
วันที่ : 22/09/2016 - 14:23

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อตัวกรองเม็ดโลหิตขาวสำหรับโลหิตรวม จำนวน 40,000 อัน 29/09/2016 - 10:26
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อชุดน้ำเกลือบรรจุขวด จำนวน 54,400 ขวด 29/09/2016 - 10:16
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งทำให้เกิดโรคซิฟิลิส จำนวน 28,000 test 29/09/2016 - 10:15
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 7 เครื่อง 29/09/2016 - 10:13
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตเปล่าชนิดสี่ถุง จำนวน 26,500 ชุด 29/09/2016 - 10:11
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำที่ใช้กับเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิต สำหรับ Double dose platele จำนวน 40,000 อัน 29/09/2016 - 10:10
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ Determine HIV1/2 (แบบ Strip ชนิด Lateral flow type) จำนวน 60,000 test 29/09/2016 - 10:07
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 14/09/2016 - 15:34
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ สอบราคาจ้างบริการทำความสะอาด 30/08/2016 - 10:27
สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย 22/08/2016 - 16:13

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ขยายการรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 กลุ่มงานสารนิเทศ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร 30/09/2016 - 08:19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 30/09/2016 - 08:11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด 29/09/2016 - 09:38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง นายช่างเวชภัณฑ์1-4 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา 28/09/2016 - 17:48
สภากาชาดไทยขยายการรับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 อัตรา 28/09/2016 - 13:37
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 28/09/2016 - 09:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา 27/09/2016 - 10:38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานยุทธศาสตร์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร 27/09/2016 - 10:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอยแข่งขันตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 กลุ่มงานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 27/09/2016 - 09:37

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
  

สวทช.SCBInet