บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2256-4064
สอบถามโทร 0-2256-4068

หรือแฟ็กซ์ที่หมายเลข 0-2256-4069
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 3293 และ 3299
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC
ICRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนซอยอุดมสุข 21
    เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ...
วันที่ : 01/09/2014 - 15:40
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน อาสายุวกาชาด
         รวมพลังวิทยากรยุวกาชาดไทยทั่วประเทศเป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งหวังเพิ่มทักษะ ความรู้...
วันที่ : 29/08/2014 - 14:04
รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยและเปิดบ้านกาชาด On social media‏
รายการสารพันคำถามกัยสภากาชาดไทย ตอนการปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูกัด         สามารถรับชมได้ที่นี่ ...
วันที่ : 01/09/2014 - 10:53
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียนและหอพักวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย...
วันที่ : 29/08/2014 - 13:50
อบรมวิทยุสื่อสารยามเกิดภัยพิบัติ
                สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์...
วันที่ : 01/09/2014 - 09:46
ร่วมเป็นอาสาสมัครยุวกาชาด ในงานมหกรรมจิตอาสาฯ
       วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ ศ.ดร...
วันที่ : 29/08/2014 - 11:24
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนปันโลหิตให้น้อง บริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยเด็กโรคเลือด
         ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 30/08/2014 - 10:39
เชิญร่วมกิจกรรม "สวนลุม สวนสุขภาพ"
วันที่ : 29/08/2014 - 11:03
การประชุมเชิงปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชุมชน
                เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 ...
วันที่ : 29/08/2014 - 16:15
เยี่ยมโครงการศัลยกรรมตกแต่งปากแห่วง-เพดานโหว่ฯ ยโสธร
        เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557นายแพทย์ธนิต สุขผ่องศรี...
วันที่ : 29/08/2014 - 11:01

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างกำจัดและป้องกัน ปลวก-หนู-แมลงสาบ-หนู จำนวน 1 งาน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:51
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์ และสัญญาเช่า Leased line speed 10 Mbps. วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (ups) 5 เครื่อง จำนวน 1 งาน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:45
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกพร้อมกล่อง จำนวน 98,100 อัน 01/09/2014 - 14:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 จำนวน 1 งาน 29/08/2014 - 11:42
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อถุงขยะดำ จำนวน 10,400 กิโลกรัม และถุงขยะแดง จำนวน 7,600 กิโลกรัม 29/08/2014 - 11:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้อบแห้ง (HOT AIR OVEN) จำนวน 2 ตู้ 29/08/2014 - 11:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาสวน กวาดใบไม้ และจัดเก็บขยะมูลฝอย วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 29/08/2014 - 11:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบริการซ่อมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 29/08/2014 - 11:32

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครงานบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ 5 ตำแหน่ง 01/09/2014 - 10:41
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา จำนวน 1 อัตรา 29/08/2014 - 17:36
ประกาศขยายการรับสมัคร ต.พนักงานขับรถ ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จ.พิษณุโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 29/08/2014 - 17:34
ประกาศรับสมัคร ต.พยาบาล 3-5 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา และ ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 สำนักงานจัดหารายได้ 1 อัตรา 29/08/2014 - 17:18
ประกาศรับสมัคร ต.หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 กลุ่มงานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 29/08/2014 - 17:16
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานแผนงานและพัฒนา สำนักงานอาสากาชาด จำนวน 1 อัตรา 29/08/2014 - 17:11
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา 29/08/2014 - 17:02
ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 3 อัตรา 26/08/2014 - 17:49
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา 26/08/2014 - 07:55

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 140,372 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 408,966 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 102,177 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 102,114 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 103,395 28/05/2012 - 13:45
เป็นโรคซิฟิลิส1:2ถือว่าร้ายแรงแค่ไหน
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 2 02/09/2014 - 06:03
แบบนี้เสี่ยงไม้ครับ (ToT)
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 12 01/09/2014 - 23:10
ผลการตรวจเลือดที่บริจาค
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 11 01/09/2014 - 17:27
เลือดจากคนตายแล้ว
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 11 01/09/2014 - 12:10
แบบนี้เสี่ยงไหมครับเคลียดมาก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 36 01/09/2014 - 12:00
บริกานเสริม ตรวจ NAT
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 32 01/09/2014 - 09:39
อยากทราบว่าถ้าต้องการย้ายสิทธิ 30บาท
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 21 01/09/2014 - 08:37
เครียดกังวลมากๆ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 68 01/09/2014 - 07:09
ไปเสี่ยงมา กังวลมาก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 72 01/09/2014 - 02:15
อยากตั้งครรภ์ใหม่
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 19 31/08/2014 - 21:26
การจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ใหม่
กระดานข่าว : สำนักงานการคลัง
1 35 31/08/2014 - 20:17
ปวดเส้นเลือด หลังบริจาคโลหิต
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 15 31/08/2014 - 12:16
การบริจาคเลือด
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
1 33 31/08/2014 - 12:07
ปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 83 30/08/2014 - 16:44
ถามครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 67 30/08/2014 - 15:31

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet