บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

สรุปยอดเงินช่วยเหลือฯ เนปาล

เงินที่กาชาดได้รับบริจาคถึงวันที่  3 ส.ค. 58:
314,079,565.73 บาท


เงินที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว:
150,735,000.00 บาท
(ข้อมูล: 26 เม.ย.58 - 11 พ.ค 58)

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeช่องทางบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่เมียนมาร์
  จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เมียนมาร์ ท่านสามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เมียนมาร์...
วันที่ : 05/08/2015 - 09:11
TRC Intensive Communications รุ่น TRC Young Reporter
      วันนี้ (4 สิงหาคม 2558) สภากาชาดไทยร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ...
วันที่ : 04/08/2015 - 10:41
ขอไว้อาลัยแด่อาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ
    ขอไว้อาลัยแด่อาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม...
วันที่ : 04/08/2015 - 14:44
ทหารพรานนาวิกโยธิน พัฒนาสวนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
          นาวาเอกยุทธนา สระดี หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ...
วันที่ : 04/08/2015 - 09:28
พิธีเปิดการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำปี 2558
   วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 04/08/2015 - 15:49
สายด่วนสภากาชาดไทย 1664 ขัดข้องชั่วคราว
            หมายเลขโทรศัพท์ สายด่วนสภากาชาดไทย 1664 มีเหตุขัดข้อง...
วันที่ : 29/07/2015 - 15:17
สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย   ขอเชิญพสกนิกรร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ...
วันที่ : 03/08/2015 - 13:44
โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพ
   วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร รองผู้อำนวยการฯ...
วันที่ : 29/07/2015 - 11:29
ผู้บริจาคโลหิตครบ 2 ครั้งโครงการใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ รับตลับยาธาตุเหล็ก เป็นที่ระลึก
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตในโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต...
วันที่ : 03/08/2015 - 10:49
อบรมหลังสูตรระยะสั้น "Rheumatology for the Non-Rheumatologist" ครั้งที่ 15 "How to treat commonrheumatic diseases"
วันที่ : 29/07/2015 - 10:50

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักงานบริหาร ประกาศขายทอดตลาดรถกระบะเชฟโรเลตและรถยนต์โตโยต้า 04/08/2015 - 14:04
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ สอบราคาซื้อเครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิ (Incubator Shaker) 29/07/2015 - 11:30
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic 28/07/2015 - 15:38
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารพระบรมคุณ และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 23/07/2015 - 09:34
สำนักงานตรวจสอบ สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ 07/07/2015 - 14:20
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่ในการสอบราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic 03/07/2015 - 13:06
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจ้างเดินสาย Fiber Optic 30/06/2015 - 15:11
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 30/06/2015 - 15:01
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 29/06/2015 - 15:58
ประกาศสำนักงานบริหาร ขายทอดตลาดแท่นพิมพ์ออฟเซตและรถจักรยานยนต์ 26/06/2015 - 16:03

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา 03/08/2015 - 15:15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 03/08/2015 - 08:18
ประกาศรับสมัครงานจำนวน 2 อัตรา ต.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 สำนักงานจัดหารายได้ ต.เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 สำนักงานบริหาร 03/08/2015 - 07:33
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหารายได้ 03/08/2015 - 07:27
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 03/08/2015 - 07:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ต.ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา 03/08/2015 - 07:12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ 03/08/2015 - 07:09
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 29/07/2015 - 08:49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ภาคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 29/07/2015 - 08:43

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 113,083 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 151,128 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 495,506 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 122,868 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 108,834 28/05/2012 - 13:45
ปรึกษาคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 5 05/08/2015 - 08:07
ออรัล แตกในปาก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 9 05/08/2015 - 08:05
มีเพศสัมพันธ์กับทอม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 24 05/08/2015 - 00:50
มีเพศสัมพันธ์กับทอม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 26 05/08/2015 - 00:36
ปลอดภัยยังคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 30 04/08/2015 - 20:56
ซิฟิลิส
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 25 04/08/2015 - 20:38
ซิฟิลิส
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 24 04/08/2015 - 20:37
ขอสอบถามความเสี่ยงครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 30 04/08/2015 - 20:18
ถามเรื่องรับยาต้านฉุกเฉินครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 50 04/08/2015 - 17:24
จิตตยังตกอยู่ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 45 04/08/2015 - 16:09
อยากบริจาคอวัยวะ กับร่างกายคะ
กระดานข่าว : เหล่ากาชาด
1 40 04/08/2015 - 12:26
ผ่าคลอด
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 41 04/08/2015 - 12:00
อยากมีน้อง
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 50 04/08/2015 - 01:35
อมใส่ถุง เสี่ยงไหมครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 64 03/08/2015 - 21:35
มือสัมผัสน้ำคัดหลั่งรูบที่ตาเสี่ยงไหม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 66 03/08/2015 - 21:32


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net