บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2256-4064
สอบถามโทร 0-2256-4068

หรือแฟ็กซ์ที่หมายเลข 0-2256-4069
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 3293 และ 3299
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC
ICRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนปันโลหิตให้น้อง บริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยเด็กโรคเลือด
         ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 30/08/2014 - 10:39
เชิญร่วมกิจกรรม "สวนลุม สวนสุขภาพ"
วันที่ : 29/08/2014 - 11:03
การประชุมเชิงปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชุมชน
                เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 ...
วันที่ : 29/08/2014 - 16:15
เยี่ยมโครงการศัลยกรรมตกแต่งปากแห่วง-เพดานโหว่ฯ ยโสธร
        เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557นายแพทย์ธนิต สุขผ่องศรี...
วันที่ : 29/08/2014 - 11:01
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน อาสายุวกาชาด
         รวมพลังวิทยากรยุวกาชาดไทยทั่วประเทศเป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งหวังเพิ่มทักษะ ความรู้...
วันที่ : 29/08/2014 - 14:04
“42 ปี ฟู้ดแลนด์ 1 น้ำใจเพื่อช่วยเหลือเลือดที่ขาดแคลน”
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาากาชาดไทย ร่วมกับ  บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด  ...
วันที่ : 28/08/2014 - 14:07
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียนและหอพักวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย...
วันที่ : 29/08/2014 - 13:50
แถลงข่าวโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์”
  วันที่ 28 สิงหาคม 2557 พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์...
วันที่ : 28/08/2014 - 15:28
ร่วมเป็นอาสาสมัครยุวกาชาด ในงานมหกรรมจิตอาสาฯ
       วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ ศ.ดร...
วันที่ : 29/08/2014 - 11:24
สรุปการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เฉพาะกิจ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา กรณีการรั่วไหลของสารเคมี
              จากกรณีการรั่วไหลของสารเคมี ท่าเรือแหลมฉบัง...
วันที่ : 28/08/2014 - 10:50

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 จำนวน 1 งาน 29/08/2014 - 11:42
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อถุงขยะดำ จำนวน 10,400 กิโลกรัม และถุงขยะแดง จำนวน 7,600 กิโลกรัม 29/08/2014 - 11:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้อบแห้ง (HOT AIR OVEN) จำนวน 2 ตู้ 29/08/2014 - 11:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาสวน กวาดใบไม้ และจัดเก็บขยะมูลฝอย วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 29/08/2014 - 11:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบริการซ่อมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 29/08/2014 - 11:32
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 จำนวน 1 งาน 29/08/2014 - 11:30
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก จำนวน 450,000 อัน 28/08/2014 - 11:00
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประกาศสอบราคาซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว จำนวน 27,000 ลิตร 22/08/2014 - 14:48
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 38 เครื่อง 18/08/2014 - 12:54
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตภายในอาคาร จำนวน 10 เตียง 15/08/2014 - 10:24

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา จำนวน 1 อัตรา 29/08/2014 - 17:36
ประกาศขยายการรับสมัคร ต.พนักงานขับรถ ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จ.พิษณุโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 29/08/2014 - 17:34
ประกาศรับสมัคร ต.พยาบาล 3-5 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา และ ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 สำนักงานจัดหารายได้ 1 อัตรา 29/08/2014 - 17:18
ประกาศรับสมัคร ต.หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 กลุ่มงานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 29/08/2014 - 17:16
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานแผนงานและพัฒนา สำนักงานอาสากาชาด จำนวน 1 อัตรา 29/08/2014 - 17:11
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา 29/08/2014 - 17:02
ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 3 อัตรา 26/08/2014 - 17:49
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา 26/08/2014 - 07:55
ประกาศขยายการรับสมัคร ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา 26/08/2014 - 07:54

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 140,302 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 408,627 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 102,134 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 102,035 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 103,367 28/05/2012 - 13:45
ปวดเส้นเลือด หลังบริจาคโลหิต
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 7 31/08/2014 - 12:16
การบริจาคเลือด
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
0 10 31/08/2014 - 12:07
ปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 26 30/08/2014 - 16:44
ถามครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 20 30/08/2014 - 15:31
ยริจาคเลือด
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 14 30/08/2014 - 15:05
สอบถามหน่อยคับกังวลมาก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 26 30/08/2014 - 13:13
กังวลมากคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 19 30/08/2014 - 13:07
ปิดเคสได้ยังครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 38 29/08/2014 - 21:17
ปิดเคสได้ยังครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 25 29/08/2014 - 21:00
ตั้งครรภ์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 22 29/08/2014 - 18:08
กังวล ตรวจ NAT
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 38 29/08/2014 - 14:54
น้ำโดน
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 35 29/08/2014 - 13:13
ถ้าบริจาคเลือดต่อเนื่องแล้วไม่มีผลแจ้งกลับมาเลยแสดงว่าผลการตรวจปกติใช่ใหม่ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 24 29/08/2014 - 11:03
เพิ่มเติมข้อมูลทำบัตรบริจาคอวัยวะหายค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 26 29/08/2014 - 10:23
สอบถามเรื่องยังไม่ได้รับบัตรค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 22 28/08/2014 - 20:11

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet