บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeปาร์ตี้ชมรมหมู่โลหิตหายาก ครบรอบ 25 ปี มีแต่เราและนายเสมอ
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ...
วันที่ : 20/01/2015 - 08:57
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 และ 2558
           วันที่ 27 มกราคม 2558 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี...
วันที่ : 29/01/2015 - 10:49
รายการสารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอนการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยแล้ง (เทป11)
    รายการสารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอนการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยแล้ง (เทป11) สารมารถรับชมได้ที่นี่...
วันที่ : 30/01/2015 - 10:39
ประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อ “The first Care-for-Rare European South East Asian Primary Immunodeficiency: From Bench”
      วันที่ 26 มกราคม 2558 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ...
วันที่ : 28/01/2015 - 10:00
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน ตัวเเทน จิตอาสา
“กุลบุตร –กุลธิดากาชาด”เยาวชนผู้ที่มีใจรักในการเป็นอาสาสมัคร...
วันที่ : 30/01/2015 - 08:56
ทำบุญ วันสถาปนา ครบรอบ 93 ปี ยุวกาชาด
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558                  ...
วันที่ : 27/01/2015 - 15:05
ประธานสภากาชาดญี่ปุ่น พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการของสภากาชาดไทย
     วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 11.15 น.Mr.Tadateru Konoe’ ประธานสภากาชาดญี่ปุ่น, Mr....
วันที่ : 29/01/2015 - 15:26
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “พลังอาสายุวกาชาดทำความดีเพื่อสังคม”
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย...
วันที่ : 26/01/2015 - 16:02
สภากาชาดไทย จับมือ สภากาชาดญี่ปุ่น จัดประชุมThe Seventh Red Cross and Red Crescent Symposium on Blood Programs in the Asian Region
     วันที่ 28 มกราคม 2558  นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร และMr.Tadateru...
วันที่ : 28/01/2015 - 16:25
ประชุมประเมินผลงานการจัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติฯ
            เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี...
วันที่ : 26/01/2015 - 15:49

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักงานตรวจสอบ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพก (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง 30/01/2015 - 11:38
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อถุงมือแบบไม่ปราศจากเชื้อโรค ชนิดไม่มีแป้ง 23/01/2015 - 16:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อน้ำเกลือบรรจุขวด ขนาด 1,000 ml. 23/01/2015 - 16:40
สำนักงานตรวจสอบ ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง 23/01/2015 - 15:06
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) 23/01/2015 - 09:53
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคา เครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือด/หลอดพลาสติกเก็บตัวอย่างโลหิตฯ/ชุดน้ำยาสำหรับตรวจ HLA/Whole blood filter/ฉลากถุงบรรจุโลหิต 22/01/2015 - 10:24
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซองลามิเนต/ผ้าก๊อซพับ/ชุดตรวจการติดเชื้อ HIV 22/01/2015 - 10:21
สำนักงานจัดหารายได้ สอบราคาจ้างทำกระเป๋าล้อลากอเนกประสงค์ สอบราคาจ้างจัดทำเสื้อที่ระลึกงานกาชาดสำหรับจำหน่าย ประจำปี 2558 06/01/2015 - 16:07
สำนักงานตรวจสอบ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพก (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง 30/12/2014 - 11:15
สำนักงานกลาง ขยายเวลาประกวดราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องยางในพื่นที่โถงส่วนกลางชั้น 2-8 อาคารสวางคนิเวศ เฟส1 จังหวัดสมุทรปราการ 18/12/2014 - 14:29

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรับสมัคร ต.หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 7 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา 27/01/2015 - 16:58
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 1 อัตรา 27/01/2015 - 08:44
ประกาศขยายรับสมัคร ต.นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 2 อัตรา 27/01/2015 - 08:39
ประกาศขยายรับสมัคร ต.วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ จำนวน 1 อัตรา 27/01/2015 - 08:37
ประกาศขยายรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา 27/01/2015 - 08:34
ประกาศขยายรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา 27/01/2015 - 08:34
ประกาศขยายรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 27/01/2015 - 08:32
ประกาศขยายรับสมัคร ต.เภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิตอุปกรณ์และน้ำยา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา 27/01/2015 - 08:29
ประกาศขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 1 อัตรา 27/01/2015 - 08:23

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 106,057 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 146,235 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 452,467 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 108,373 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 105,851 28/05/2012 - 13:45
บริจาคโลหิตที่ อาคาร ซีพี แลนด์ ชั้นG แล้วมีอาการฟกช้ำ(เลือดออกใต้ผิวหนัง) อยากให้พัฒนาเทคนิดการเจาะเลือดครับ
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
0 9 01/02/2015 - 12:14
อยากบริจาคร่างกาย
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
0 7 01/02/2015 - 11:41
แผลจากเข็มฉีดยา
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 13 01/02/2015 - 10:45
การบริจาคร่างกาย
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 7 01/02/2015 - 10:00
ทำรีแพร์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 6 01/02/2015 - 09:21
เรื่องยาต้านฉุกเฉิน gpo vir z250
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 18 01/02/2015 - 08:47
ยังไม่ได้บัตรบริจาคดวงตาคะ
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 12 01/02/2015 - 01:22
ยังไม่ได้รับบัตรเลยคะ บริจาคทั้งอวัยวะ และดวงตาคะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 11 01/02/2015 - 01:16
แผลจากเข็มฉีดยา
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 23 31/01/2015 - 21:17
อยากจะบริจาคเสื้อผ้าซึ่งเป็นชุดทำงาน(ผู้หญิง)ที่ใช้แล้ว
กระดานข่าว : มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
0 9 31/01/2015 - 19:55
สอบถามเรื่องการบริจาคโลหิตค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 18 31/01/2015 - 16:01
การพ่นยาที่จมูก
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 11 31/01/2015 - 14:42
สอบถามเรื่องอาหารเสริมที่ทาน ต้องงดก่อนบริจาคเลือดไหมคะ?
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 13 31/01/2015 - 10:29
ถ้าตรวจเลือดจากเสี่ยงมาแล้ว 5 เดือนยังต้องตรวจซ้ำอีกหรอไม่ ?
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 33 31/01/2015 - 09:45
ข้องใจการตายผู้บริจาค
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 16 30/01/2015 - 19:16

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net