บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

สภากาชาดไทย ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดภาค 8 และภาค 9
    สภากาชาดไทย ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
วันที่ : 28/10/2016 - 15:47
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับ นานาชาติ สาขาสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 25/10/2016 - 15:11
ประชุมคณะทำงานโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย)...
วันที่ : 28/10/2016 - 12:40
ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์...
วันที่ : 21/10/2016 - 14:12
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี...
วันที่ : 26/10/2016 - 09:32
สภากาชาดไทยร่วมใจปฏิบัติภารกิจบริการประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล
   วันที่ 20 ตุลาคม 2559 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย...
วันที่ : 21/10/2016 - 13:46
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภากาชาดไทย ประจำปี 2559
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 26/10/2016 - 08:18
สภากาชาดไทย...สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ สภกาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 21/10/2016 - 11:16
ผ้าป่ามหากุศล “เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี”
วันที่ : 25/10/2016 - 15:30
“รพ.จุฬาลงกรณ์” เปิดสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนทั่วไป และผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาล...
วันที่ : 21/10/2016 - 11:08

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง 28/10/2016 - 12:03
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโต๊ะควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบทำความเย็นแบบเลือกได้ -20 องศาเซลเซียส หรือ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส จำนัวน 1 เครื่อง 28/10/2016 - 12:01
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ-โลหะหนักแบบต่อเนื่องด้วยเทคนิค Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer จำนวน 1 เครื่อำ 28/10/2016 - 11:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยา DMSO tissue culture grade จำนวน 140 ขวด 28/10/2016 - 11:45
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสำลีแอลกอฮอล์สำเร็จรูป จำนวน 800,000 ก้อน 28/10/2016 - 11:01
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมสายถุงโลหิตแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง 28/10/2016 - 10:37
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 25/10/2016 - 15:08
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อตู้แช่ชนิดแนวตั้งทำอุณหมูิ-30 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร 04/10/2016 - 13:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อตัวกรองเม็ดโลหิตขาวสำหรับโลหิตรวม จำนวน 40,000 อัน 29/09/2016 - 10:26
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อชุดน้ำเกลือบรรจุขวด จำนวน 54,400 ขวด 29/09/2016 - 10:16

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 28/10/2016 - 11:16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งบุคลากร 3-5 ฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 28/10/2016 - 09:17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบ 2 สำนักงานตรวจสอบ 27/10/2016 - 15:22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 กลุ่มงานสารนิเทศ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร 27/10/2016 - 10:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด 26/10/2016 - 15:06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอาสากาชาด 26/10/2016 - 15:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 26/10/2016 - 15:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 26/10/2016 - 14:17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 25/10/2016 - 10:58

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
  

สวทช.SCBInet