บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2256-4064
สอบถามโทร 0-2256-4068

หรือแฟ็กซ์ที่หมายเลข 0-2256-4069
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 3293 และ 3299
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC
ICRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeสปอตโฆษณางานเสวนา ตอน "ชัตดาวน์มะเร็งตับ ตับแข็ง รีสตาร์ท สุขภาพตับ"
สปอตโฆษณางานเสวนา ตอน "ชัตดาวน์มะเร็งตับ ตับแข็ง รีสตาร์ท สุขภาพตับ"     ...
วันที่ : 20/08/2014 - 16:55
อาสายุวกาชาด คืนความสดชื่นสู่ธรรมชาติ
            อาสายุวกาชาด จากชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อำเภอศรีราชา...
วันที่ : 18/08/2014 - 16:19
จังหวัดตรัง จัดประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายกาชาด‏
              นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง...
วันที่ : 20/08/2014 - 10:31
โครงการ“สุขเกษม วัยเกษียณ” ประจำปี 2557
  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จัดสัมมนาเพื่อก้าวสู่วัยเกษียณอย่างเกษม ให้กับบุคลากรสภากาชาดไทย...
วันที่ : 18/08/2014 - 16:00
K.I.D With TRCS MUSEUM งานฝีมือรีไซเคิล จากกล่องนม
            พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย จัดโครงการ K.I.D. (คิด) ภายใต้แนวคิด  K =...
วันที่ : 19/08/2014 - 16:25
49 ปี วันศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
  ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสครบรอบ 49 ปี   วันที่ 17 สิงหาคม ของทุกปี...
วันที่ : 18/08/2014 - 15:53
รายการที่นี่กาชาด ตอน รวมพลังวิทยากรยุวกาชาด
รายการที่นี่กาชาด ตอน รวมพลังวิทยากรยุวกาชาด              สามารถรับชมได้ที่นี่ ...
วันที่ : 16/08/2014 - 10:31
อาสายุวกาชาดชัยนาท ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
              สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียน อบจ.ชัยนาท...
วันที่ : 18/08/2014 - 09:31
กศน.ปทุมธานีและประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
              สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมอาสายุวกาชาด ...
วันที่ : 18/08/2014 - 14:32
รายการ เปิดบ้านกาชาด On social media เทป 15 ตอน "ครบเครื่องเรื่องงู"
รายการ เปิดบ้านกาชาด On social media เทป 15  ตอน "ครบเครื่องเรื่องงู"      ...
วันที่ : 15/08/2014 - 18:30

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 38 เครื่อง 18/08/2014 - 12:54
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตภายในอาคาร จำนวน 10 เตียง 15/08/2014 - 10:24
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-JK a และ Anti-JK b 14/08/2014 - 11:21
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยหลักการแก็สโครมาโตกราฟี (GC) จำนวน 1 เครื่อง 14/08/2014 - 11:19
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อ Fetal Bovine Serum, 500 ml. จำนวน 600 ขวด 14/08/2014 - 11:17
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อตู้เย็นชนิดยืนที่ทำอุณหภูมิ 2-6 องศา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,250 ลิตร จำนวน 5 ตู้ 14/08/2014 - 11:01
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งชนิดแนวตั้งทำอุณหภมูิ - 30 องศา หรือต่ำกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 425 ลิตร จำนวน 7 ตู้ 14/08/2014 - 11:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดโลหิตทางโลหิตวิทยา จำนวน 224,000 test 14/08/2014 - 10:58
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อขวดบรรจุน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ขนาด 10 มล. จำนวน 450,000 ชุด 14/08/2014 - 10:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือดอัตโนมัติ จำนวน 76 เครื่อง 14/08/2014 - 10:54

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
นักการภารโรง สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร 18/08/2014 - 08:16
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 18/08/2014 - 08:13
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 18/08/2014 - 08:10
ประกาศรับสมัคร ต.นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 2 อัตรา 18/08/2014 - 06:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหารายได้ 15/08/2014 - 09:49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 15/08/2014 - 08:08
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากรสภากาชาดไทย ในตำแหน่งพนักงานขับรถ(ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 14/08/2014 - 10:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครพยาบาลรับบริจาคโลหิต 2 อัตรา 14/08/2014 - 10:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 14/08/2014 - 09:03

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 139,945 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 406,220 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 101,814 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 101,644 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 103,169 28/05/2012 - 13:45
อยากทราบ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 6 20/08/2014 - 13:43
ควรตรวจเลือดก่อนบริจาคหรือไม่
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 8 20/08/2014 - 12:50
รอยโรคของโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 11 20/08/2014 - 12:49
เรื่องถุงยางครีบ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 17 20/08/2014 - 11:44
ร้องเรียนพฤติกรรมพยาบาล
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 15 20/08/2014 - 11:31
สงสัย
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 38 20/08/2014 - 00:10
ตรวจที่ 18 วันครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 33 19/08/2014 - 23:50
ถอดถุงยางโดยไม่ได้พันทิชชู่รอบโคน เสี่ยงไหมครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 35 19/08/2014 - 23:22
ข้อเสนอแนะ
กระดานข่าว : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
0 31 19/08/2014 - 20:01
เสนอแนะ
กระดานข่าว : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
0 27 19/08/2014 - 19:59
ร้องเรียนคุณดลยา จนท กระดูกตึก100ปี
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 20 19/08/2014 - 18:24
ร้องเรียนพฤติกรรม จนทพยาบาลคุณดลยา คลินิกศัลกรรมกระดูกและข้อค่ะ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 21 19/08/2014 - 18:20
เงินเดือนคนเก่าๆ
กระดานข่าว : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
0 37 19/08/2014 - 13:45
4เดือนครึ่งที่คลินิคนิรนาม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 44 19/08/2014 - 12:26
การบริจาคเลือด
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 19 19/08/2014 - 10:25

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ตารางกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet