บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC
ICRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeอำนวยการสำนักงานอาสากาชาดร่วมงานวันคล้ายสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย
วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดร่วมงาน"...
วันที่ : 02/10/2014 - 13:01
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ เรื่อง "วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล" ประจำปี 2557
  วันที่ 2 ตุลาคม 2557  เวลา 14.00-15.00 น. พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี...
วันที่ : 30/09/2014 - 13:47
ผุ้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและคณะร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานจัดหารายได้
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ นางสิริกันยา...
วันที่ : 02/10/2014 - 12:37
มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี และกลุ่มบริษัท พูลผล จำกัด น้อมเกล้าฯ ถวายรถรับบริจาคโลหิต
วันที่ 29 กันยายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...
วันที่ : 30/09/2014 - 11:13
ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันนี้ (1 ตุลาคม 2557) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 01/10/2014 - 14:29
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนพฤจิกายน2557
วันที่ : 30/09/2014 - 09:10
เปิดรับสมัครการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีงานกาชาดประจำปี 2558
        โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานอาสากาชาด...
วันที่ : 01/10/2014 - 14:45
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย"
    วันพรุ่งนี้ (30 กันยายน 2557 ) เวลา 14.00-15.00 น. นายแพทย์ลัญฉศักดิ์ อรรฆยากร แพทย์ประจำศูนย์ชีวาภิบาล...
วันที่ : 29/09/2014 - 16:44
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 314
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 314    ...
วันที่ : 30/09/2014 - 14:45
เยาวชนเขื่องในพิทยาคารอาสา 'พี่แบ่งปันให้น้อง บ้านโฮมฮัก'
                  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 นางวิภาภรณ์ สุภาพิมพ์...
วันที่ : 29/09/2014 - 09:13

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อก๊าซไนโตรเจนเหลว จำนวน 70,000 กิโลกรัม 01/10/2014 - 15:50
สำนักงานบริหาร ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำไดอารี่สภากาชาดไทย ประจำปี 2558 23/09/2014 - 14:21
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย, ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 1 งาน 17/09/2014 - 10:01
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพผู้บริจาคโลหิต 13 รายการ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 12 เดือน 17/09/2014 - 09:59
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อหลอดเก็บตัวอย่างเลือดระบบสูญญากาศ ชนิด EDTA ขนาดบรรจุ 3 ml. 17/09/2014 - 09:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อหลอดเก็บตัวอย่างเลือดระบบสูญญากาศ ชนิด EDTA ขนาดบรรจุ 3 ml. 17/09/2014 - 09:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างกำจัดและป้องกัน ปลวก-หนู-แมลงสาบ-หนู จำนวน 1 งาน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:51
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์ และสัญญาเช่า Leased line speed 10 Mbps. วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (ups) 5 เครื่อง จำนวน 1 งาน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:45

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา 02/10/2014 - 06:58
สภากาชาดไทยประกาศรับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 อัตรา ประจำศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 02/10/2014 - 06:55
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำตำแหน่งพนังงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง 01/10/2014 - 13:40
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย 01/10/2014 - 13:37
ใบรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 01/10/2014 - 10:36
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 01/10/2014 - 10:34
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ต.ผู้จัดการ ฝ่ายผลิต ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/09/2014 - 09:53
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ต.ผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรม ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/09/2014 - 09:53
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ต.นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 29/09/2014 - 08:07

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 141,658 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 415,971 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 102,937 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 103,320 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 103,842 28/05/2012 - 13:45
เสียงไม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 6 02/10/2014 - 12:47
ถามเรื่องการเสียงคับ และผมตรวจเลือด
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 20 01/10/2014 - 21:48
ค่าบริการ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 12 01/10/2014 - 21:46
สอบถามคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 15 01/10/2014 - 17:10
ตรวจสุขภาพและรอบสัก
กระดานข่าว : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
0 16 01/10/2014 - 16:52
เดี๋ยวรู้เลย
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 16 01/10/2014 - 16:48
ยังไม่ได้รับบัตร
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 26 01/10/2014 - 13:12
ยังไม่ได้รับบัตรครับผม รบกวนด้วยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 18 01/10/2014 - 09:40
กังวลมากสอบถามคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 24 01/10/2014 - 08:03
ขอบัตรใหม่ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 19 01/10/2014 - 02:14
ถามครับ ตอบผมที
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 24 01/10/2014 - 00:13
มาตรฐานการตรวจhivองค์การอนามัยโลก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 31 30/09/2014 - 21:50
สอบถามค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 25 30/09/2014 - 18:03
แผลลักษณะไหนที่สามารถติดเซื้อเอชไอวีได้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 36 30/09/2014 - 16:41
การกู้ร่วมของออมสิน
กระดานข่าว : สำนักงานการคลัง
0 16 30/09/2014 - 14:55

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet

Power By 3Cats.net