บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtube



สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล
                                ...
วันที่ : 26/04/2015 - 19:21
โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน)ปีการศึกษา 2558
วันที่ : 23/04/2015 - 10:51
ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง...
วันที่ : 24/04/2015 - 08:38
ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ
                เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี...
วันที่ : 23/04/2015 - 09:23
กลับมาอีกครั้งกับปาร์ตี้ชมรมหมู่โลหิตหายาก ครบรอบ 25 ปี มีแต่เราและนายเสมอ
   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนผู้บริจาคโลหิตหมู่หายาก (Rh-negative)...
วันที่ : 20/01/2015 - 08:57
ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ
          กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” ...
วันที่ : 22/04/2015 - 08:52
หน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ “60 ปี เวชพาหน์ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ” ให้บริการประชาชน จ.สมุทรปราการ
                   วันที่ 23 เมษายน 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี...
วันที่ : 23/04/2015 - 16:03
มอบเงินรายได้จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล PatRangsit Mini-Half Marathon
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้...
วันที่ : 22/04/2015 - 08:47
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โลจิสติกส์เพื่อการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม(Humanitarian Logistics)
วันที่ : 23/04/2015 - 13:35
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ Institute of Child Health, London จะจัดประชุมวิชาการ เพื่อความร่วมมือด้านกุมารเวชศาสตร์ในระดับนานาชาติ
          ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Institute of Child...
วันที่ : 21/04/2015 - 09:37

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักงานอาสากาชาด ประกาศสอบราคาจ้างทำระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย Volunteer Thai Red Cross Information System (VTRIS 2.0) 20/04/2015 - 13:46
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดซองใบเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 08/04/2015 - 10:43
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม 07/04/2015 - 14:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อปี๊ปขนาดเล็ก จำนวน 35,300 ใบ 03/04/2015 - 11:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อหลอดแก้วขนาดเล็กสำหรับบรรจุโลหิต จำนวน 1,470 กล่อง 03/04/2015 - 11:38
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ 03/04/2015 - 11:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Tip สำหรับเครื่องหยดตัวอย่างโลหิต Biomak NX จำนวน 460,032 ชิ้น 03/04/2015 - 11:36
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องปั๊มดูด-จ่ายของเหลว จำนวน 1 ชุด 03/04/2015 - 11:34
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายฯ 01/04/2015 - 11:06
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน Virtual 01/04/2015 - 11:03

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานเลขานุการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 24/04/2015 - 16:15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่ง ต.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ภาคที่ 12 จ.สงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 22/04/2015 - 17:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 22/04/2015 - 16:59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการคลัง 22/04/2015 - 16:52
ขยายการรับสมัคร ต.นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคที่ 2 จ.ลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา 22/04/2015 - 09:04
ขยายการรับสมัคร ต.หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 7 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 1 อัตรา 22/04/2015 - 09:02
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ภาคที่ 8 จ.นครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1อัตรา 22/04/2015 - 08:59
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ(ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ จำนวน 1 อัตรา 22/04/2015 - 08:57
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 อัตรา 22/04/2015 - 08:35

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 109,570 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 148,485 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 473,345 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 114,091 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 107,249 28/05/2012 - 13:45
การบริจาคเลือด
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 11 27/04/2015 - 01:28
เข็บเย็บผ้าตำเสี่ยงติดซิฟิลิสมั้ยคับ รบกสนด้วยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 12 27/04/2015 - 00:46
ถังน้ำที่ปิดอยู่
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 15 26/04/2015 - 23:58
สงสัยมากคะ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 21 26/04/2015 - 21:25
อยากบริจาคเลือด
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
0 20 26/04/2015 - 20:33
ถอดถุงยางผิดวิธี
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 39 26/04/2015 - 18:35
สอบถามบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กระดานข่าว : สำนักงานกลาง
0 36 26/04/2015 - 15:22
เลือด 1 หยด
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 36 26/04/2015 - 14:50
เลือด 1 หยด
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 39 26/04/2015 - 14:47
ใช่ถุงแต่ไม่แตกเลยจะตืดมั้ย
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 47 26/04/2015 - 14:08
เข้าห้องน้ำ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 59 26/04/2015 - 10:26
เข้าห้องน้ำ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 46 26/04/2015 - 10:11
ผ่าคลอดลูกแฝด
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 57 26/04/2015 - 00:13
แผลเปิด แผลปิด
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 69 25/04/2015 - 21:47
โดนไม้จิ้มฟันทิ่มที่ฝ่ามือมา (ค่อนข้างกังวลค่ะ)
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 76 25/04/2015 - 21:33


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 






 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net