บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

สรุปยอดเงินช่วยเหลือฯ เนปาล

เงินที่กาชาดได้รับบริจาคถึงวันที่  3 ส.ค. 58:
314,079,565.73 บาท


เงินที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว:
150,735,000.00 บาท
(ข้อมูล: 26 เม.ย.58 - 11 พ.ค 58)

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeกิจกรรมค่าย “RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp 2015”
              สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดค่าย “RCY Volunteer Cultural...
วันที่ : 03/09/2015 - 08:58
สภากาชาดไทยร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประมวลผลงานศิลปะการเขียนพู่กันจีนและภาพวาดจีนเพื่อการกุศล
วันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายเฉิน เจียง...
วันที่ : 02/09/2015 - 16:30
มอบเงินช่วย ประเทศเมียนมาร์
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายกำธร ศิลาอ่อน เป็น ผู้แทนนายอมเรศ ศิลาอ่อน มอบเงิน 100,000 บาท...
วันที่ : 01/09/2015 - 13:57
รายการ เปิดบ้านกาชาด on Social Media เทป 33 ตอน " แนะนำสำนักงานในกาชาด " ตอนที่ 4
    รายการ เปิดบ้านกาชาด on Social Media เทป 33 ตอน "แนะนำสำนักงานในกาชาด" ตอนที่4  ...
วันที่ : 02/09/2015 - 15:40
ประธานสภากาชาดเนปาล พร้อมด้วยคณะ เข้าพบเลขาธิการฯ หารือ การสร้างศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาล
ประธานสภากาชาดเนปาล พร้อมคณะ หารือการสร้างศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาล    วันที่ 27สิงหาคม 2558...
วันที่ : 01/09/2015 - 13:53
แถลงข่าวการจัดงานประมวลผลงานศิลปะการเขียนพู่กันจีนและภาพวาดจีนเพื่อการกุศล
                               ...
วันที่ : 02/09/2015 - 14:34
แรงเลอร์...สนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ
          คุณเมสินี วิสิฐนรภัทร ผู้จัดการอาวุโสการตลาด บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้งจำกัด...
วันที่ : 03/09/2015 - 08:46
สภากาชาดไทย จัดพิธีประทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ปี 2556-2557
สภากาชาดไทย ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ   พระเจ้าวรวงศ์เธอ   พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ...
วันที่ : 24/08/2015 - 22:17
แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด
          สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ “...
วันที่ : 03/09/2015 - 08:37
ปันโลหิตให้น้อง ร่วมบริจาคโลหิตช่วยผุ้ป่วยเด็กโรคเลือด
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนร่วมบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยเด็กโรคเลือด ในโครงการ “ปันโลหิตให้น้อง”...
วันที่ : 31/08/2015 - 11:24

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ Fetal bovine serum จำนวน 500 ขวด 01/09/2015 - 10:47
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ จำนวน 18,400 ชุด 01/09/2015 - 10:46
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อน้ำยา HIV/HCV/HBV โดยวิธี NAT จำนวน 8,700,000 test 01/09/2015 - 10:42
สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยของสำนักงานการคลังสภากาชาดไทย 27/08/2015 - 14:09
สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานการคลังสภากาชาดไทย 27/08/2015 - 14:08
สำนักงานการคลัง ประกาศประกวดราคา จะซื้อจะขายกระดาษถ่ายเอกสาร 26/08/2015 - 11:37
สำนักงานบริหาร สอบราคาจ้างจัดทำปฏิทิน ประจำปี 2559 24/08/2015 - 09:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน 21/08/2015 - 12:51
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน 21/08/2015 - 12:49
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน กวาดใบไม้ และจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 งาน 21/08/2015 - 12:48

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ 01/09/2015 - 11:43
ประกาศผลการคัดเลือก นักการภารโรง (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา 01/09/2015 - 09:04
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 01/09/2015 - 08:43
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 01/09/2015 - 08:41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 ฝ่ายพัฒนากิจกรรมฯ สำนักงานจัดหารายได้ 01/09/2015 - 08:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร 01/09/2015 - 08:35
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา 28/08/2015 - 09:28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 25/08/2015 - 08:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 ฝ่ายบริการวิชาการและการวิจัย วิทยาลัยพยาบาล 25/08/2015 - 08:33

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 114,099 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 152,096 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 501,986 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 124,463 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 109,275 28/05/2012 - 13:45
มีข้อสงสัยในกรุ๊ปเลือดค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 4 03/09/2015 - 14:03
เส้นทาง
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 8 03/09/2015 - 12:56
1+2
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 20 03/09/2015 - 11:21
รบกวนถามโอกาสเสี่ยงครับ รบกวนด้วยครับ กังวลมากๆ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 37 03/09/2015 - 10:09
ขอแจ้งที่อยู่ใหม่
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 16 03/09/2015 - 09:44
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 14 03/09/2015 - 09:39
รบกวนสอบถามครับเรื่องเลือดที่บริจาคครับ
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 19 03/09/2015 - 09:06
ออรัล
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 19 03/09/2015 - 08:23
ถามคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 27 03/09/2015 - 05:18
ถามคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 38 02/09/2015 - 18:53
สอบถามค่าใช้จ่ายในการผ่าคลอด (ฝากพิเศษกับหมอของโรงพยาบาล)
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 52 02/09/2015 - 15:09
ข้อมูลคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 48 02/09/2015 - 15:02
ไวรัสตับอักเสบ B
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 52 02/09/2015 - 14:16
บัตรบริจาคดวงตาหายครับต้องการบัตรใหม่
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 59 02/09/2015 - 14:10
สบถามนิสนึงครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 56 02/09/2015 - 14:08


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net