บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

สรุปยอดเงินช่วยเหลือฯ เนปาล

เงินที่กาชาดได้รับบริจาคถึงวันที่  3 มิ.ย. 58:
257,398,209.21 บาท


เงินที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว:
150,735,000.00 บาท
(ข้อมูล: 26 เม.ย.58 - 11 พ.ค 58)

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeเปิดศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 29/06/2015 - 16:23
สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Order of the Rising Sun ชั้น Gold and Silver Star แด่ นายเตชบุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร
         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น...
วันที่ : 29/06/2015 - 12:39
บำเพ็ญกุศล ถวายแด่จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ฯ
 วันที่ 29 มิถุนายน 2558สภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อุทิศถวายแด่   จอมพล...
วันที่ : 29/06/2015 - 16:25
คลีนิคนิรนาม ตรวจเอดส์ ฟรี 1 ก.ค.
          คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เปิดให้บริการตรวจเอดส์ ฟรี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558...
วันที่ : 26/06/2015 - 16:07
งานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11
            สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด...
วันที่ : 29/06/2015 - 16:01
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดรับสมัครหลักสูตร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
          คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่...
วันที่ : 29/06/2015 - 10:51
สำนักงานยุวกาชาด ขอเชิญประกวดคลิปวีดีโอชิงรางวัล
       สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนอาสายุวกาชาดสังกัดชมรมอาสายุวกาชาดทั่วประเทศ...
วันที่ : 29/06/2015 - 15:39
มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบวาตภัย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
              ตามที่ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง...
วันที่ : 29/06/2015 - 09:41
เปิดฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (Child Care Training Program)
          มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) (...
วันที่ : 29/06/2015 - 14:58
อัญเชิญวัตถุมงคล จำนวน ๖,๐๖๐ องค์ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ พระอมรโสภณ (พระมหาสมพร สัมประเสริฐ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส อัญเชิญวัตถุมงคล จำนวน ๖...
วันที่ : 26/06/2015 - 15:25

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 29/06/2015 - 15:58
ประกาศสำนักงานบริหาร ขายทอดตลาดแท่นพิมพ์ออฟเซตและรถจักรยานยนต์ 26/06/2015 - 16:03
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 26/06/2015 - 15:32
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดโลหิตพร้อมเครื่องเขย่า จำนวน 1 ตู้ 18/06/2015 - 16:07
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง 18/06/2015 - 16:06
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตภายในอาคาร จำนวน 10 เตียง 18/06/2015 - 16:04
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ ยา Folic acid จำนวน 3,360,000 เม็ด 15/06/2015 - 15:46
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ วิตามิน B1-6-12 จำนวน 3,360,000 เม็ด 15/06/2015 - 15:42
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจ HLA Antibody Single Antigen Class I และ Class II 15/06/2015 - 15:40
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 2 เครื่อง 15/06/2015 - 15:26

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 29/06/2015 - 09:09
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/06/2015 - 08:20
ขยายการรับสมัคร ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสภานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา 29/06/2015 - 08:18
ขยายการรับสมัคร ต.วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ จำนวน 1 อัตรา 29/06/2015 - 08:10
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง นิติกร 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 26/06/2015 - 08:57
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา 26/06/2015 - 08:51
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 26/06/2015 - 08:48
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร 26/06/2015 - 08:25
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต.เจ้าหน้าที่ริหารงานทั่วไป 3-5 งานเลขานุการ สำนักงานบริหาร 25/06/2015 - 14:00

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 111,952 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 150,171 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 487,627 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 120,720 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 108,262 28/05/2012 - 13:45
หมอนัดผ่า แต่ติดต่อมาเพื่อขอเลื่อน????
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 15 29/06/2015 - 23:30
สุขภาพร่างกายผู้บริจาค
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 24 29/06/2015 - 17:21
ย้ายสิทธิบัตร 30 บาท
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 40 29/06/2015 - 12:26
มีตาเทียมที่สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้เหมือนดวงตาปกติไหม
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 33 29/06/2015 - 12:01
อยากทราบข้อมูลบริจาคร่างกาย และดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 40 29/06/2015 - 12:00
อยากทราบข้อมูลบริจาคร่างกาย และดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 37 29/06/2015 - 11:58
ผ่าตัดเนื้องอกที่เต้านม
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 37 29/06/2015 - 11:23
มีก้อนเนื้อ สีดำ ขึ้นตรงโคนอวัยวะเพศ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 49 29/06/2015 - 11:19
???????
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 67 29/06/2015 - 04:16
กังวลมากมีโอกาสได้รับเชื้อไหม
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 114 28/06/2015 - 22:04
การดึงถุงยางผิดวิธี
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 91 28/06/2015 - 17:03
บริจาคเลือดเป็นประจำ แต่ถูกปฏิเสธ
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
1 103 28/06/2015 - 12:32
เรื่องงดใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อถ่ายภาพและสื่อสาร
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
1 76 28/06/2015 - 12:10
กังวลครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 125 28/06/2015 - 10:29
รบกวนตอบหน่อยนะคับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
1 130 27/06/2015 - 20:51


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ตารางกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net