บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

 


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เลขที่ :  045-3-04190-6
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2256-4064
สอบถามโทร 0-2256-4068

หรือแฟ็กซ์ที่หมายเลข 0-2256-4069
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 3293 และ 3299
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC
ICRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน ตัวตนยุวกาชาดไทยวันนี้
       ยุวกาชาดไทยวันนี้ ต้องเป็นเยาวชนที่มีจิตอาสา กล้าแสดงออกถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์...
วันที่ : 18/04/2014 - 16:21
สภากาชาดไทยพาเด็กเที่ยวสวนสนุก ในวันพบปะครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ครั้งที่ 4
          วันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 03/04/2014 - 08:56
121 ปี แห่งการสถาปนาสภากาชาดไทย
          26 เมษายน 2557 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย องค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ...
วันที่ : 18/04/2014 - 13:23
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จ.อยุธยา
           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย...
วันที่ : 10/04/2014 - 09:20
Art Care ภาพถ่ายเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยเอดส์
          วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 17/04/2014 - 15:11
พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 ภาค 2 และภาค 3
สภากาชาดไทย ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี  ...
วันที่ : 13/04/2014 - 21:25
การรักษาคือการป้องกัน...เพื่อเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ ในประเทศไทย
       ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จะจัดแถลงข่าว เรื่อง การรักษาคือการป้องกัน......
วันที่ : 17/04/2014 - 10:47
แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต สงกรานต์ทั่วไทย ขับขี่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุ
  วันที่  8 เมษายน 2557 นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 09/04/2014 - 09:40
สภากาชาดไทยพัฒนาระบบอีเมล เพิ่มการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
          สภากาชาดไทย องค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของผู้ด้อยโอกาส...
วันที่ : 10/04/2014 - 10:13
สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิต เตรียมพร้อมรับหยุดยาวสงกรานต์
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  เตรียมพร้อมสำรองโลหิตรับหยุดยาวสงกรานต์  ชวนประชาชนบริจาคโลหิต ...
วันที่ : 28/03/2014 - 13:44

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ซองลามิเนต จำนวน 282,000 ใบ 24/03/2014 - 09:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ถุงชุดสำหรับบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มล. แบบ Top and Bottom System จำนวน 859,200 ใบ 24/03/2014 - 09:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ HLA ด้วยเทคนิค Microbead SSO (HLA-DNA by SSO kit) จำนวน 9 รายการ 24/03/2014 - 09:40
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ถุงบรรจุโลหิตสำหรับเก็บรักษาเกล็ดโลหิตได้นาน 5 วัน ขนาดไม่น้อยกว่า 100 มล. จำนวน 93,600 ใบ 24/03/2014 - 09:38
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ตลับยนับจำนวนครั้งหรือใบมีด (เวเฟอร์) สำหรับใช้ในการตัดและเชื่อมสายถุงบรรจุโลหิตแบบปราศจากเชื้อ จำนวน 428,100 ครั้ง/ใบ 24/03/2014 - 09:36
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 7 เครื่อง 24/03/2014 - 09:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม (DNA) ด้วยเครื่องอัตโนมัติ (DNA Isolation kit) จำนวน 20,000 test 24/03/2014 - 09:32
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ Single dose platelet จำนวน 2,200 ชุด 24/03/2014 - 09:29
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จำนวน 250 ชุด 24/03/2014 - 09:26
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ตู้เก็บเกล็ดโลหิตพร้อมเครื่องเขย่า จำนวน 3 ตู้ 24/03/2014 - 09:24

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 11/04/2014 - 14:13
ประกาศผลการคัดเลือก หัวหน้าฝ่าย (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7) ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 11/04/2014 - 14:10
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่่วไป สถานเสาวภา 11/04/2014 - 11:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.หัวหน้าฝ่ายยุวกาชาดสัมพันธ์ (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 7) สำนักงานยุวกาชาด 10/04/2014 - 16:50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ 10/04/2014 - 16:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ประจำเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 10/04/2014 - 16:39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ต.พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร 09/04/2014 - 17:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด 09/04/2014 - 17:27
ขยายการรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4,7 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 2 อัตรา 09/04/2014 - 17:23

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 367,097 20/08/2013 - 11:05
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 135,327 02/05/2013 - 12:03
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 98,639 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 97,266 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 98,188 28/05/2012 - 13:45
ต้องการบริจาคร่างกายค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 3 20/04/2014 - 21:13
กาชาดภูเก็ตรับบริจาคร่างกายมั้ยค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 3 20/04/2014 - 21:09
ถามหน่อยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 7 20/04/2014 - 20:52
จะติดไหมค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 20 20/04/2014 - 18:36
สอบถามข้อมูลครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 15 20/04/2014 - 17:26
ปรึกษาเรื่องความเสี่ยงหน่อยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 13 20/04/2014 - 16:05
ผมทานยาแก้อักเสบก่อนไปตรวจเลือด
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 8 20/04/2014 - 15:09
สายรัดต้นแขน
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 14 20/04/2014 - 12:41
สอบถามเรื่องยาบำรุงโลหิตที่ได้มาตอนไปบริจาคโลหิต
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 6 20/04/2014 - 10:28
หมายเลขบัตร 1005580793 ทำบัตรบริจาคเลือดหาย
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 7 20/04/2014 - 02:26
สอบถามเรื่องผลตรวจซิฟิลิสค่า1:4
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 12 19/04/2014 - 22:29
การตรวจหาซิฟิลิส
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 15 19/04/2014 - 22:10
สอบถามและขอคำแนะนำ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 19 19/04/2014 - 22:02
สอบถามเรื่องบัตรประจำตัวผู้บริจาคอวัยวะหาย
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 9 19/04/2014 - 21:09
ไขข้อสงสัย
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 22 19/04/2014 - 17:46

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ตารางกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet