บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

สรุปยอดเงินช่วยเหลือฯ เนปาล

เงินที่กาชาดได้รับบริจาคถึงวันที่  21 พ.ค. 58:
230,134,206.66 บาท


เงินที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว:
150,735,000.00 บาท
(ข้อมูล: 26 เม.ย.58 - 11 พ.ค 58)

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeน้ำใจเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และ ประชาชน บริจาคเงินช่วยเหลือประเทศเนปาล
น้ำใจเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และ ประชาชน บริจาคเงินช่วยเหลือประเทศเนปาล       วันนี้ (28 พฤษภาคม...
วันที่ : 28/05/2015 - 17:06
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
          คุณอรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรรายการ “สถานีประชาชน” ช่อง Thai PBS...
วันที่ : 28/05/2015 - 10:27
สนง.บริหารกิจการเหล่ากาชาด จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด  76 จังหวัด ประจำปี...
วันที่ : 28/05/2015 - 16:59
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
        คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ...
วันที่ : 28/05/2015 - 10:13
บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน
เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วมงาน“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2558 (World Blood...
วันที่ : 27/05/2015 - 13:49
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิตวันวิสาขบูชา
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตในโครงการ  “สาธุชนผู้ศรัทธา...
วันที่ : 28/05/2015 - 08:42
รางวัลพยาบาลดีเด่น ในงานประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล
          วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับประทานรางวัล “...
วันที่ : 28/05/2015 - 11:36
ไทยนิปปอน มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล
        MR.AKIHIRO SUZUKI  Chief executive officer บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด์...
วันที่ : 28/05/2015 - 09:24
“น้ำใจ...สร้างกุศล” เข็มวันอานันทมหิดล 2558
            คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “น้ำใจ...สร้างกุศล”...
วันที่ : 28/05/2015 - 11:08
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านปฐมพยาบาลด้วยจิตอาสาพร้อมคุณธรรม จริยธรรม
          สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร...
วันที่ : 28/05/2015 - 09:13

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 5 รายการ 29/05/2015 - 09:26
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Server) ครั้งที่ 2 26/05/2015 - 16:27
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเย็นอุณหภูมิ -30องศา อาคารเก็บพลาสมา จำนวน 1 งาน 22/05/2015 - 17:45
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเลี้ยงกระต่าย อาคารสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน 22/05/2015 - 17:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างงานสอบเทียบ Autopipette ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 360 ตัว 22/05/2015 - 17:42
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อปี๊ปขนาดเล็กจำนวน 35,300 ใบ 22/05/2015 - 17:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 6 คัน 20/05/2015 - 16:15
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Server) 20/05/2015 - 15:01
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 20/05/2015 - 14:57
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในรั้ว และทางเข้าโครงการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 1 งาน 18/05/2015 - 15:59

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ต.พยาบาล 3-5 สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ 28/05/2015 - 12:04
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา 28/05/2015 - 11:44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ต.พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 28/05/2015 - 11:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 28/05/2015 - 10:53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร 28/05/2015 - 10:39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาค 9 จ.พิษณุโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 28/05/2015 - 10:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาค 5 จ.นครราชสีมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 28/05/2015 - 10:30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาค 12 จ.สงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 28/05/2015 - 10:26
ประกาศผลการคัดเลือก นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 27/05/2015 - 10:18

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 110,750 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 149,385 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 480,673 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 118,167 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 107,788 28/05/2012 - 13:45
สิทธิของผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
0 8 29/05/2015 - 10:51
เจลล้างมือคลินิกนิรนาม[สุดท้ายครับ]
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 8 29/05/2015 - 10:10
ลงทะเบียน Stem Cell
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 30 28/05/2015 - 21:53
ซิฟิลิส 1:2 ควรทำอย่างไรต่อครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 45 28/05/2015 - 18:55
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริจาคโลหิต ไม่มีข้อมูลบนเว็ปไซต์
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 36 28/05/2015 - 17:35
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริจาคโลหิต ไม่มีข้อมูลบนเว็ปไซต์
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
0 38 28/05/2015 - 17:33
ไม่ได้ย้ายสิทธิ
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 42 28/05/2015 - 15:17
การบริจาคเลือด หลังได้รับวัคซีน
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 38 28/05/2015 - 14:32
รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 48 28/05/2015 - 14:24
ไวรัสตับอักเสบบี
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 49 28/05/2015 - 13:44
เลือดออก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 38 28/05/2015 - 13:42
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 63 28/05/2015 - 13:00
โดนเข็มตำมือ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 44 28/05/2015 - 12:50
เจ้าหน้าที่เจาะนิ้วหน่วยรับบริจาคโลหิต
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1 62 28/05/2015 - 09:12
เปลี่ยนนามสกุลและเปลี่ยนที่อยู่
กระดานข่าว : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1 53 28/05/2015 - 09:01


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net