บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา รักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็ม และทดสอบภาคปฏิบัติ และให้การบริการรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม
วันนี้ 3 มีนาคม 2558 เวลา  08.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ...
วันที่ : 03/03/2015 - 16:07
โครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ให้บริการจังหวัดขอนแก่น
                แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ...
วันที่ : 02/03/2015 - 10:12
พิธีเปิดโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” ประจำปี 2558
  โครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
วันที่ : 03/03/2015 - 12:31
ถอดบทเรียนการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกา...
วันที่ : 02/03/2015 - 09:41
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ เรื่อง "ค่ายเยาวชนราชการุณย์" ครั้งที่ 14
  วันนี้ (3 มีนาคม 2558) เวลา 13.00-14.00 น. สภากาชาดไทยเชิญชมการสัมภาษณ์สด คุณสุวรรณ พิมลแสงสุริยา...
วันที่ : 03/03/2015 - 11:17
กาชาดชวนร่วมส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ บริจาคโลหิตให้ชีวิตผู้ป่วยวันมาฆบูชา
สภากาชาดไทย ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ คือ ให้ชีวิตแก่ผู้ป่วยด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ ถือศีล...
วันที่ : 01/03/2015 - 16:43
กิจกรรมอาสากาชาด กฟภ.จ.พิษณุโลก
กิจกรรมอาสากาชาด กฟภ.จ.พิษณุโลก    อาสากาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางจิรายุ ...
วันที่ : 02/03/2015 - 10:53
รายการ เปิดบ้านกาชาด On social media เทป 22 ตอน "งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 48"
  รายการ เปิดบ้านกาชาด On social media เทป 22 ตอน "งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 48"...
วันที่ : 28/02/2015 - 16:20
อาสากาชาดมอบแว่นตากันแดดในโครงการ“กุศลศรัทธา ถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย”
อาสากาชาดรุ่น “หัวใจอาสา 57” วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2558  นางภทรษร พันธุมะบำรุง...
วันที่ : 02/03/2015 - 10:33
รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดน้ำท่วม (เทป12)
  รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดน้ำท่วม (เทป12)    สามารถรับชมได้ที่นี่...
วันที่ : 27/02/2015 - 15:17

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สำนักงานจัดหารายได้ สอบราคาจ้างทำสูจิบัตรและแผ่นพับงานกาชาด ประจำปี 2558 16/02/2015 - 09:10
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) 11/02/2015 - 09:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ (ABC) จำนวน 870 ml. (DR) จำนวน 800 ml. 03/02/2015 - 11:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อชุดตรวจหาเอชแอลเอเอนติเจน HLA-DRB/DQB ด้วยเทคนิค SSP จำนวน 210 test 03/02/2015 - 11:13
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อน้ำยารักษาเซลล์ต้นกำเนิด DMSO จำนวน 6,000 ml. 03/02/2015 - 11:11
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างทำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ขนาด 350 ml. จำนวน 300,000 ขวด 03/02/2015 - 11:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างทำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ขนาด 350 ml. จำนวน 300,000 ขวด 03/02/2015 - 11:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างทำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ขนาด 350 ml. จำนวน 300,000 ขวด 03/02/2015 - 11:00
สำนักงานตรวจสอบ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพก (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง 30/01/2015 - 11:38
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อถุงมือแบบไม่ปราศจากเชื้อโรค ชนิดไม่มีแป้ง 23/01/2015 - 16:43

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 03/03/2015 - 15:40
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 03/03/2015 - 15:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 03/03/2015 - 15:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลาง 03/03/2015 - 08:58
ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 03/03/2015 - 08:56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 03/03/2015 - 08:52
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 03/03/2015 - 08:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 03/03/2015 - 08:49
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 03/03/2015 - 08:45

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 107,177 15/01/2015 - 16:23
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 146,991 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 460,105 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 111,398 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 106,287 28/05/2012 - 13:45
ผมเคยไปบริจาคที่เดอะมอลงามวงวานครับ แต่ยังไม่ได้รับจดหมายตอบกลับว่าเลือดของผมใช้ได้หรือไม่ จะทำไงครับ เลยไม่กล้าไปบริจาคอีก
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 25 03/03/2015 - 20:11
การตรวจไขมันในเส้นเลือด
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 7 03/03/2015 - 18:47
.
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 10 03/03/2015 - 18:32
ตุ่มใส่ๆเล็กๆใต้ลิ้น
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 21 03/03/2015 - 17:34
เคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษ บริจาคเลือดได้หรือไม่
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 23 03/03/2015 - 17:21
ยาที่ใช้อยู่มีผลต่อการบริจาคเลือดหรือไม่
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 22 03/03/2015 - 15:00
กังวลใจมากๆอยากได้คำตอบคะ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 31 03/03/2015 - 12:56
จะไปตรวจเลือดค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 26 03/03/2015 - 12:45
สอบถามข้อมูล
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 13 03/03/2015 - 11:36
การตรวจสุขภาพประจำปี
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 11 03/03/2015 - 10:58
เครียดครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 44 02/03/2015 - 19:25
การรักษาและตัวยาโรคซิฟิลิส
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 44 02/03/2015 - 13:05
ถ้าบัตรบริจาคเลือดเราหายทางสภากาชาดไทยมีข้อมูลของเรามั้ยคับ
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
1 22 02/03/2015 - 12:55
ไม่มีใครตอบ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 36 02/03/2015 - 10:50
ติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 27 01/03/2015 - 22:09


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ตารางกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 


 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net