บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต


โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ :  001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com

----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2256-4064
สอบถามโทร 0-2256-4068

หรือแฟ็กซ์ที่หมายเลข 0-2256-4069
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 3293 และ 3299
E-mail finance@redcross.or.th

IFRC
ICRC

 

facebook twitter flickr multiply youtubeสภากาชาดไทย ผนึก 4 หน่วยงานหลักสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือสนับสนุน “ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา"
วันที่ 16 กันยายน 2557   นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย   นายแพทย์อภิชัย มงคล...
วันที่ : 17/09/2014 - 08:48
ปาฐกถาพิเศษ 65 ปี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
           เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 65 ปี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ...
วันที่ : 12/09/2014 - 09:25
มอบเงินสนับสนุน "อาคารภูมิสิริฯ"
        หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้...
วันที่ : 17/09/2014 - 09:01
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน 112 ปี รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
              โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา...
วันที่ : 11/09/2014 - 17:01
พิธีลงนามความร่วมมือการแบ่งบรรจุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                           ...
วันที่ : 16/09/2014 - 16:08
วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ครบ 112 ปี 10 กันยายน 2557
วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ครบ  112  ปี  10 กันยายน 2557  ...
วันที่ : 10/09/2014 - 16:26
รายการ เปิดบ้านกาชาด On social media เทป 17 ตอน "รพ.สมเด็จ ฯ ณ ศรีราชา ตอนที่ 1"
รายการ เปิดบ้านกาชาด On social media เทป 17 ตอน "รพ.สมเด็จ ฯ ณ ศรีราชา ตอนที่ 1"      ...
วันที่ : 12/09/2014 - 16:54
เหล่ากาชาดจังหวัดระยองจัดอบรมอาสายุวกาชาด
              เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน...
วันที่ : 04/09/2014 - 10:13
ขอเชิญร่วมส่งโครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อ และกิจกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ กับ สสส.
          เชิญชวนนิสิต นักศึกษา กลุ่มบุคคล องค์กร มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ...
วันที่ : 12/09/2014 - 15:55
ครอบครัวโตโยต้า ร่วมบริจาคโลหิต ถวายพ่อหลวง เติมสุขให้คนไทย
วันที่ 8 กันยายน 2557  แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 10/09/2014 - 09:41

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย, ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 1 งาน 17/09/2014 - 10:01
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพผู้บริจาคโลหิต 13 รายการ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 12 เดือน 17/09/2014 - 09:59
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อหลอดเก็บตัวอย่างเลือดระบบสูญญากาศ ชนิด EDTA ขนาดบรรจุ 3 ml. 17/09/2014 - 09:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อหลอดเก็บตัวอย่างเลือดระบบสูญญากาศ ชนิด EDTA ขนาดบรรจุ 3 ml. 17/09/2014 - 09:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างกำจัดและป้องกัน ปลวก-หนู-แมลงสาบ-หนู จำนวน 1 งาน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:51
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์ และสัญญาเช่า Leased line speed 10 Mbps. วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (ups) 5 เครื่อง จำนวน 1 งาน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 01/09/2014 - 14:45
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกพร้อมกล่อง จำนวน 98,100 อัน 01/09/2014 - 14:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 จำนวน 1 งาน 29/08/2014 - 11:42

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 02/02/2012 - 09:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 16/09/2014 - 16:02
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 1 อัตรา 15/09/2014 - 18:39
ขยายการรับสมัคร ต.นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา 15/09/2014 - 18:38
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา จำนวน 1 อ้ตรา 15/09/2014 - 18:36
ขยายการรับสมัคร ต.หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา 15/09/2014 - 18:34
ประกาศผลการคัดเลือก นักการภารโรง (ชั่วคราว) ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 15/09/2014 - 08:40
ประกาศผลการคัดเลือก นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 12/09/2014 - 08:16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ต.นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 11/09/2014 - 16:52
ประกาศผลการคัดเลือก นักสังคมสงเคราะห์ (ชั่วคราว) ฝ่ายสวัสดิภาพเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย 11/09/2014 - 13:57

ถามมา - ตอบไป

ตอบ เข้าชม วันที่
กระทู้แนะนำ กรณุาอ่านและทำความเข้าใจก่อนจะตั้งกระทู้ครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
13 141,047 30/07/2014 - 15:12
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจเอดส์ / ข้อควรรู้ ก่อน การตรวจเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 412,451 20/08/2013 - 11:05
**คำถามที่พบบ่อย** ในการบริจาคดวงตา
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 102,597 27/09/2012 - 15:57
**คำถามที่พบบ่อย** ในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 102,733 09/08/2012 - 14:21
คำถามยอดฮิต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 103,636 28/05/2012 - 13:45
รบกวนสอบถามค่ะ
กระดานข่าว : ข้อเสนอแนะ
0 13 17/09/2014 - 09:58
บริจาคเลือดแล้วเปลี่ยนชื่อต้องทำยังไงบ้างค่ะ
กระดานข่าว : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
0 8 17/09/2014 - 09:43
คำตอบจากเจ้าหน้าที่ 1663
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 22 16/09/2014 - 21:16
ปรึกษาหน่อยครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 25 16/09/2014 - 15:27
แจ้งเปลี่ยนชื่อค่
กระดานข่าว : ศูนย์ดวงตา
0 14 16/09/2014 - 12:15
1663
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 60 16/09/2014 - 07:16
รบกวนสอบถามครับ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 30 16/09/2014 - 07:02
การจัดส่งหมวกถักบริจาคทางไปรษณีย์
กระดานข่าว : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0 16 16/09/2014 - 04:28
สัมผัสศพผู้ป่วย
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 27 16/09/2014 - 00:06
น้ำยา
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 23 15/09/2014 - 20:40
ผมกินอาหารร่วมกับเพื่อน เครียดมาก
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 35 15/09/2014 - 20:37
ไปเล่นฟิตเนสแล้วมีเรื่องกังวลใจ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 31 15/09/2014 - 20:34
อาการ
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 30 15/09/2014 - 20:25
ทำไม ?
กระดานข่าว : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
0 33 15/09/2014 - 18:30
การคลอดบุคร
กระดานข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0 27 15/09/2014 - 17:15

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

more movie...

ปฏิทินกิจกรรม

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 


 

สวทช.nectecSCBInet