บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

มอบเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้
วันที่ 20 มกราคม 2560 มูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร มอบเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)...
วันที่ : 20/01/2017 - 15:14
สภากาชาดไทย นำเงินบริจาคของประชาชนหลายล้านบาท ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการตามหลักการกาชาด
จากเหตุอุทกภัยทางภาคใต้ของไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก สภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานแรกๆ...
วันที่ : 16/01/2017 - 18:11
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)การเสด็จสวรรคต ในหลวง ร.9
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมทำบุญบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
วันที่ : 19/01/2017 - 22:31
ทุนสนับสนุนให้เปล่าด้านความปลอดภัยทางถนน รอบที่ 11
          องค์กรความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Global Road Safety Partnership)...
วันที่ : 16/01/2017 - 15:54
สภากาชาดไทยรับมอบเงินจากบริษัทไทรอัมพ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
  วันนี้(19 มกราคม 2560) นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินบริจาค จากนายจักรพงษ์...
วันที่ : 19/01/2017 - 15:59
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวและสำรวจพื้นที่ประสบภัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
       เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560  นางดาลัด กันทยศ ...
วันที่ : 16/01/2017 - 09:30
ขอเชิญผู้มีโลหิตหมู่โลหิตพิเศษ (Rh-) อัพเดทสุขภาพ ร่วมอบรม “Rh- สุขภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้มีโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative)  อัพเดทสุขภาพ เข้าร่วมอบรม “Rh...
วันที่ : 18/01/2017 - 18:58
รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน สภากาชาดไทย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ (10 ม.ค. 60)
  สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมเปิดบัญชีรับบริจาคผ่านรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ชื่อบัญชี...
วันที่ : 13/01/2017 - 14:25
แถลงข่าวโครงการ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “ทำความดี...
วันที่ : 18/01/2017 - 18:21
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทย เพื่อผู้ป่วยอนาถา
                                ...
วันที่ : 13/01/2017 - 11:53

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสัตว์ทดลอง ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน 16/01/2017 - 12:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองแอนติบอดีต่อเม็ดโลหิตแดง 16/01/2017 - 11:58
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดซื้อชุดขวดบรรจุน้ำยา ขนาด 10 ML. จำนวน 450,000 ชุด 16/01/2017 - 11:57
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดซื้อชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม DNA (DNA Extraction) จำนวน 24,000 ชุดทดสอบ 16/01/2017 - 11:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ SWABSTICK With 2% And 70% Alocohol ใช้สำหรับทำความสะอาดผิวก่อนเจาะโลหิต จำนวน 1,162,500 ซอง 16/01/2017 - 11:52
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยาวิตามิน B1-6-12 สำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 2,400,000 เม็ด 16/01/2017 - 11:49
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Folic-Acid สำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 2,400,000 เม็ด 16/01/2017 - 11:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดน้ำยา PRA CLASS I จำนวน 250 ชุดทดสอบ และชุดน้ำยา PRA CLASS II จำนวน 250 ชุดทดสอบ 16/01/2017 - 11:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับปลอดเชื้อ ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 800,000 ซอง 16/01/2017 - 11:31
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 INCUBATOR จำนวน 2 ตู้ 09/01/2017 - 14:22

ข่าวรับสมัครงาน

ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา 19/01/2017 - 16:27
ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝ่ายวางแผน สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา 19/01/2017 - 13:17
ประกาศรับสมัคร ต.นายสัตวแพทย์ 4-6 ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา 19/01/2017 - 13:12
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ต.พนักงานขับรถ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 19/01/2017 - 10:58
ขยายการรับสมัคร ต.วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จำนวน 1 อัตรา 18/01/2017 - 16:01
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 ฝ่ายหารายได้และกิจกรรม สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา 17/01/2017 - 10:52
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ต.พนักงานขับรถ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 17/01/2017 - 09:50
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ต.เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 17/01/2017 - 07:57
ขยายการรับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 อัตรา 13/01/2017 - 14:34
ขยายการรับสมัคร ต.วิศวกร 3-5 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา 13/01/2017 - 13:53

ปฏิทินกิจกรรม

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
  

สวทช.SCBInet