บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC


 

การอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) ครั่งที่16
ระหว่างวันที่ 17 -19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
วันที่ : 20/02/2017 - 13:31
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 Confirmed and Conflicting lssues in Rheumatology
ในวันที่ 17-19 มีนาคม ณ โรงแรมเรดิสัน บลู หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วันที่ : 14/02/2017 - 09:29
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   ...
วันที่ : 20/02/2017 - 12:54
สภากาชาดไทยปลูกสำนึกจิตอาสา รักษ์ป่า รักแผ่นดิน “ค่ายเยาวชนราชการุณย์ ครั้งที่ 16”
     สำนักงานกลางสภากาชาดไทย  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนราชการุณย์  ครั้งที่  16  "...
วันที่ : 09/02/2017 - 11:32
โครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพีเปิดการอบรมหลักสูตร...
วันที่ : 17/02/2017 - 16:34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้
ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นตัวแทน มอบเงินจำนวน 250,000 บาท...
วันที่ : 08/02/2017 - 15:44
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาร่วมประกวดสืื่อประชาสัมพันธ์ "แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2559 " ชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ใน โครงการ "แบรนด์...
วันที่ : 15/02/2017 - 09:32
สำนักกฎหมายสากล ร่วมใจช่วยเหลือน้ำท่วมใต้
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์...
วันที่ : 08/02/2017 - 15:43
อบรม Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ 11
ในวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียร ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่ : 14/02/2017 - 09:31
สรุปยอดเงินบริจาคผ่านสภากาชาดไทย(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560)
สภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560...
วันที่ : 08/02/2017 - 15:40

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องอ่านบาร์โค้ด 15/02/2017 - 10:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ สติ๊กเกอร์พิมพ์ประวัติผู้บริจาคโลหิต 15/02/2017 - 10:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมอุปกรร์เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก เครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ 15/02/2017 - 10:42
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อAlbumin 30% Bovine Serum จำนวน 55 ขวด 14/02/2017 - 15:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อAnti-D โคลน RUM-1 จำนวน 30,000 มิลลิลิตร 07/02/2017 - 16:08
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ Centrifuge 5810R จำนวน 1 เครื่อง 07/02/2017 - 16:04
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้เก็บน้ำยาอุณหภูมิ 2-6 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง 07/02/2017 - 16:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อปี๊บเปล่า จำนวน 40,000 ใบ 07/02/2017 - 15:36
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสัตว์ทดลอง ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน 16/01/2017 - 12:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองแอนติบอดีต่อเม็ดโลหิตแดง 16/01/2017 - 11:58

ข่าวรับสมัครงาน

ขยายการรับสมัคร ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 21/02/2017 - 13:11
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 อัตรา 20/02/2017 - 11:03
ขยายการรับสมัคร ต.พนักงานขับรถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 2 อัตรา 20/02/2017 - 10:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 17/02/2017 - 17:35
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ต.นายสัตวแพทย์ 4-6 ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา 17/02/2017 - 16:14
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ต.พนักงานขับรถ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 17/02/2017 - 16:08
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ต.นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 17/02/2017 - 09:37
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ต.นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 17/02/2017 - 09:26
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ต.นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 17/02/2017 - 08:57
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ต.นายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 16/02/2017 - 08:44

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
  

สวทช.SCBInet