ดาวน์โหลด

 

 

วีดิทัศน์ในรูปแบบ Motion Graphic เรื่อง การใช้เครื่องหมายกาชาด <กรกฎาคม 2558>
โปสเตอร์การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถุกต้อง
ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ/จ้างเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

เอกสารประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ประจำปี 2553

เอกสาร IFRC

DRR Framework in Thai

VCA Guidelines in Thai

Report of Disaster Risk Reduction in Phuket, Thailand 2009

เอกสารการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด

แนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย...

การนำเสนอผลการเสวนาโครงการ

รายงานการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

คู่มือโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

เอกสารงานประชุมวิชาการเรื่องเตรียมตัวอย่างไร...รับภัยน้ำท่วม

ข้อมูลติดบอร์ดไข้หวัดใหญ่ 2009

Screen Saver

   

 

สวทช.SCBInet