บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ชั้น 10) (มีรับลงทะเบียน Stem Cell) อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

วันที่: 
อังคาร, 26 มีนาคม, 2013 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
อาคารกรุงเทพประกันภัย