โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ (ห้องโสตทัศนศึกษา) ถ.สุขสวัสดิ์

วันที่: 
จันทร์, 14 มกราคม, 2013 - 09:00 - 12:00
สถานที่: 
ห้องโสตทัศนศึกษา